Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan tape penger dersom du ikke sørger for at alle tallene i skattemeldingen stemmer.

Skattemeldingen blir sendt ut fra 14. mars til 31.mars.  For de som får skattemeldingen på papir vil den bli sendt ut i samme periode.  Også næringsdrivende vil få en ny skattemelding i år.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt, eller for lite skatt. Beregningen er basert på opplysninger som Skatteetaten har om din inntekt, gjeld, formue og fradrag for 2022

Det blir sendt ut beskjed via SMS eller epost når skattemeldingen din er klar. Da må du må være registrert som elektronisk bruker.

Det er all grunn til å gå grundig gjennom skattemeldingen før den endelige leveringsfristen 30. april. Det kan være fradrag som du har rett til som ikke er først opp i skattemeldingen. Du må også sjekke at alle inntektene er kommet med, dette gjelder spesielt hvis du har mange andre småinntekter.

Tapet på å ikke føre opp fradrag er 220 kroner per tusenlapp. Glemmer du å føre opp et fradrag på 5.000 kroner taper du dermed 1.100 kroner.

Les: 42 tips som kan kutte skatten din

Les: Alt du trenger til skattemeldingen

Endringer i forhold til fjorårets skattemelding (skatteåret 2021)

Dette er de viktigste endringene som har skjedd med skatten fra skatteåret 2021 til 2022.

Alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt er uendret på 22 prosent. 

Personfradraget øker fra 52.450 kroner til 58.250 kroner. Dette fradraget trekkes fra grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt.

Trinnskatten økes

Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

Innslagstrinnene er økt med lønnsvekst.

Dette er satsene i 2021 og 2022.

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
184 800 1,90% 190 350 1,70%
254 500 4,20% 267 900 4,00%
639 750 13,20% 643 800 13,40%
999 550 16,20% 969 200 16,40%

Les mer om trinnskatt.

Oppjustering av inntekt/tap fra aksjer/aksjefond

Skatt på aksjegevinster og utbytte har økt fra 2021. I 2022 ble disse inntektene oppjustert med en faktor på 1,60. Effektiv skattesats er derfor 35,80 prosent i 2022. I 2021 ble disse inntektene oppjustert med en faktor på 1,44. Effektiv skattesats var 31,68 prosent. Tilsvarende oppjusteres tap ved realisasjon. 

Fra 6.oktober 2022 økte oppjusteringsfaktoren til 1,72, slik at effektiv skattesats var 37,84 prosent. Solgte du akser eller aksejfond etter denne datoen blir altså skatten litt høyere enn om du gjorde det før.

I skattemeldingen vises beløpet før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer.

Les mer om aksjebeskatning.

Formuesskatt

Formuesskatten øker med 0,1 prosentpoeng fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. Fribeløpet øker fra 1,5 millioner til 1,7 millioner kroner. For ektefeller fra 3,0 til 3,4 millioner kroner. På beløp fra 20 millioner kroner innføres det en sats på 1,1 prosent i 2022.

Bolig

Formuesverdien på den delen over 10 millioner kroner økes fra 25 prosent til 50 prosent.

Hytte/fritidsbolig

Formuesverdien økes med 25 prosent i forhold til 2021.

Rabatt i formuesverdier

Det gis en verdsettelsesrabatt i en del formuesobjekter. I stedet for at de verdsettes til 100 prosent gis det et fradrag på 25 prosent for skatteåret 2021. Dette er ned fra 45 prosent i 2021.

Dette gjelder for disse formuesobjektene:

  • Aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert
  • Aksjer som ikke er børsnotert
  • Andeler i deltakerlignede selskap
  • Driftsmidler
  • Egenkapitalbevis
  • Næringseiendom
  • Sekundærboliger

Verdsettelsesrabatten for sekundærboliger senkes fra 10 prosent til 5 prosent i 2022.

Les mer om verdsettelsesrabatten.

Les mer om formuesskatten.

Tilordning av gjeld

Den forholdsmessige gjelden som kan tilordnes aktiva med verdsettelsesrabatt, skal også settes ned med 25 prosent (ned fra 45 prosent fra 2021).

Les mer om tilordning av gjeld.

Andre endringer:

Trygdeavgiften for lønnsmottakere er senket fra 8,2 prosent il 8,0 prosent i 2022.

reisefradraget har bunnfradraget økt til 14.400 kroner i 2022, fra 14.000 kroner i 2021. Du må altså ha et reisefradrag på over 14.000 kroner før du får noe fradrag. Fradraget har økt fra 1,65 kroner per kilometer til 1,70 kroner i 2022. Beregn reisefradraget ditt her.

Minstefradraget er 46 prosent av lønnsinntekten i 2021 og 2022 med 46 prosent. Det maksimale fradraget øker fra 106.750 kroner i 2021 til 109.950 kroner i 2022.

For pensjonister øker minstefradraget til 40 prosent av pensjonsinntekten, opp fra 37 prosent i 2021. Det maksimale fradraget øker fra 88.700 kroner til 90.800 kroner.

Det maksimale fradraget for gaver senkes fra 50.000 kroner til 25.000 kroner.

Det maksimale fradraget for IPS senkes fra 40.000 kroner til 15.000 kroner.

Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3.850 kroner til 5.500 kroner i 2022.

Finnmarksfradraget økes fra 15.000 kroner til 20.000 kroner i 2022.

Her må det ofte gjøres endringer i skattemeldingen

Det er en del poster som det gjøres flere endringer på enn andre. Her er de viktigste postene for dette.

Bil
Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet må du passe på at disse endringene er med i skattemeldingen. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i skattemeldingen.

Foreldrefradrag
Hvis du leverer i barnehage og kjører en omvei, kan du trekke fra dette i foreldrefradraget. Dette må du passe på selv å føre opp.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år.

Hus også at den totale fradragsrammen avhenger av antall barn under 12 år. Selv om du ikke har utgifter på den ene, spiller ikke dette noen rolle for denne rammen.

Les mer om foreldrefradrag.

Lønn
Sjekk at alle lønnsoppgaver er korrekte. Har du flere, sjekk at alle er med i skattemeldingen. Spesielt hvis du har mange små.

Reisefradraget
Dette må blant annet endres når du har skiftet jobb. For å få et fradrag må du ha en avstand på 19 kilometer.

Les: Dette har du krav på av reisefradrag

Renter (inntekt og fradrag)
Renter kan blant annet bli feil, fordi samboere ønsker å fordele rentene mellom seg på annen måte enn det som er ført opp i skattemeldingen. Det kan også være mellom lån mellom familiemedlemmer som må inn i skattemeldingen.

Ektefeller som er gift kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dette har bare betydning hvis den ene av ektefellene har en nettoinntekt på under 58.250 kroner. Da kan det lønne seg å føre over eventuelle rentefradrag over på den som tjener mest.

Det kan også være lønnsomt å føre over renter der én eller begge er pensjonister. Den kan lønne seg at den som har lav pensjonsinntekt overfører renteinntekter. Motsatt kan det lønne seg for den med lav inntekt å ikke ha renteutgifter. Hvis ikke inntekten er lav nok, vil ikke denne overføringen ha betydning, da blir effekten av fradraget på 22 prosent av fradragsbeløpet.

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Utleie

Her er det mange regler å forholde seg til.Les mer om disse reglene her:

Skatt ved gevinst / tap ved salg bolig

Utleie i egen bolig

Kortidsutleie av egen bolig

Samboere
Hvis samboere har feil fordeling av rentene kan dette ordnes med en rentefordelingsavtale. I mange tilfeller vil det være naturlig med en 50/50 fordeling, men det kan også avtales andre fordelinger.

Hvis den ene av samboeren har fått hele fradraget er det en annen mulighet. Da kan skattebesparelsen som den andre samboeren skulle hatt betales av samboeren som har mottatt fradraget. Hvis totalt fradrag er 20.000 kroner, og den andre skulle hatt 10.000 kroner av dette, er tapt skattebesparelse 22 prosent av dette. Det betyr at samboeren betaler 2.200 kroner til den andre. For 2022 er det alltid 22 prosent av det fradragsbeløpet som den andre samboeren skulle hatt.

Økonomiske forhold i utlandet

På dette området kan det være lett å gjøre feil.

Her kan du bruke Skatteetatens veileder: Veiledning for deg med renteinntekter, utbytte og/eller formue i utlandet

 

Se også:

50 tips som kan kutte skatten din

Alt du trenger til skattemeldingen

Les mer om skatteoppgjøret

Les mer om skatt på aksjer og utbytte

Kalkulatorer:

Bruk Smarte Pengers skattekalkulatorer

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatte og avgiftsberegning 2023
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.