Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger på hvilke uføreforsikringer du bør velge.

Denne testen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Først avdekket behovet for hvor høye forsikringsdekninger du trenger (dødsfalldekning, uførekapital og uførerente/uførepensjon).

Se: Guide: Slik beregner du forsikringsbehovet

Deretter:

 • Hva får du dekket gjennom arbeidsgiver
 • Kan deler eller hele behovet av kollektive avtaler gjennom medlemskap i en yrkesorganisasjon (sjekk også ektefelle/samboer).
 • Rest kjøpes gjennom individuelle forsikringer, eller åpne kollektive ordninger.

Se også: Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Når du skal kjøpe uføredekninger vil det være naturlig å konsentrere seg om å kjøpe tilstrekkelig dekning på uførerente. I tillegg er det greit å ha et visst beløp som engangsutbetaling (uførekapital). Det lønner seg å se disse i sammenheng.

Den totale utbetalingen på uførerente kan bli høy siden denne gjerne tegnes med varighet fra til 67 år. Blir du ufør som når du er 40 år, vil den gi en utbetaling i 27 år. Har du tegnet en uførerente på 100.000 kroner, gir dette en utbetaling på 2,7 millioner kroner.

En uførerente blir utbetalt raskere utbetalt enn uførekapital. For en uførerente er det nok at uførheten har vart i 12 mnd. Det kan ta mye lenger tid med uførekapital (unntatt de som har forskottering).

Uførerente

På uførerente er tilbudet svært lite fra yrkesorganisasjonene. Noen få tilbyr en uførerente med kun 4 års utbetaling (1 til 2 G). Siden varigheten er såpass kort, kan den mer betraktes som en engangsutbetaling.

På uførerente kan du se på priser for de fleste her. Men dette er altså priseksempler. Disse prisene er satt opp med et årlig beløp på 50.000 kroner. Der kan du se gjennomsnittbeløp, og priser i enkelte årsklasser.

Siden både yrket du har og hvilken utdannelse du har kan telle i prisingen, blir det enormt med prisvarianter på disse forsikringene. Det er derfor du må sjekke prisen som gjelder akkurat for deg.

Oversikten under viser hvordan du kan hente inn priser. Du må enten kontakte selskapet, eller hente inn pris fra nettsiden (klikk på lenkene).

Uførerente Om pris
Danica Uførerente Få tilbud
DNB Uførerente Pris i nettbank
Uførerente 4 år Pris i Eika-bank
Frende uførerente Få tilbud
Gjensidige uførepensjon Hent pris
If Uføreforsikring Få anbefaling med pris
KLP uføreforsikring Hent pris
Landkreditt uførerente Har ikke
Nordea uførepensjon Hent pris
SpareBank 1 uførepensjon Hent pris
Storebrand uførerente Hent pris

Prioriter å hente inn priser fra disse selskapene:

 • DNB eller SpareBank 1 (samme forsikring)
 • Frende
 • Gjensidige
 • Nordea Liv
 • Storebrand

Ut fra priseksempler vi har hentet inn er det Storebrand som har lavest pris.

Uførekapital

De valgene du har for uførekapital inn i tre:

 • Den billigste individuelle forsikringen du kan kjøpe
 • Den billigste kollektive avtalen der alle kan melde seg inn
 • Den billigste kollektive avtalen i en yrkesorganisasjon der du har muligheten for å melde deg inn

Guide til uførekapital

På individuelle forsikringer er det ikke bare alder som avgjør prisen. Prisen avgjøres også av yrke og/eller utdannelse. På dette vil det være en rekke kombinasjoner slik at prisene vil være ulike for forskjellige forsikringstakere. Prisene må derfor sjekkes for å få konkrete tilbud.

På uførekapital er det en rekke yrkesorganisasjoner som har kollektive avtaler som er vesentlig billigere enn om du kjøper dem individuelt. Alle disse er billigere enn om du kjøper de individuelt.

De beste avtalene på uførekapital

Prisene i tabellen under gjelder for et beløp på 2 til 2,4 millioner kroner. I yrkesorganisasjonene er forsikringsbeløpet i et visst antall G, slik at beløpet ikke kan bestemmes fritt.

Det er forskjell på uførekapital og uførekapital med forskuttering. Sistnevnte er dyrere fordi du lettere vil få utbetaling når det er med forskuttering. Dette må det tas hensyn til i en prissammenligning. Disse selskapene har forskuttering på uførekapitalen: Danica, Eika (har også uten), Frende, og Gjensidige. Det er bedre med forskuttering, siden du kan få utbetalinger tidligere.

Blant yrkesorganisasjonene som har forskottering har vi KOL, NITO, Tekna, og Utdanningsforbundet.

Yrkesorganisasjonene ligger klart lavere enn individuelle forsikringer. Det er stor forskjell mellom de forskjellige yrkesorganisasjonene.

Bondelaget er har klart lavest pris, og lavere enn alle yrkesorganisasjonene. Det koster 950 kroner å være støttemedlem i Bondelaget. De har også lavest pris på dødsfallforsikring.

Forsikring Ant. G Snitt 30-50 30 år 50 år
Billigste individuelle        
Landkreditt 19,7 8 760 3 108 19 404
Kollektive åpne for alle        
Norges Bondelag 20 2 802 1 461 4 887
OBOS 20 8 750 2 988 19 020
Yrkesorganisasjoner        
Akademikerforbundet 24 4 072 1 286 9 016
Akademikerne 24 3 794 1 498 7 876
Fysioterapeutene 24 4 736 2 738 8 522
KOL 22 4 479 1 462 9 526
Lederne 22 4 284 1 002 7 670
Norsk Journalistlag 24 4 329 2 526 8 022
Norges Radiografforbund 24 5 392 3 094 10 130
NITO 20 7 504 2 160 18 054
Sykepleierforbundet 22 6 886 3 164 14 242
Tekna 22 4 479 1 462 9 526
Utdanningsforbundet 20 6 514 3 720 11 760

Du må også legge en viss vekt på om utbetalingen er gradert eller ikke (gradert betyr at summen går ned med lavere uføregrad).

I tillegg er det positivt at forsikringssummene blir oppregulert årlig med G. Da opprettholder du verdien av forsikringsbeløpet.

Frende er det eneste selskapet som kan gi deg vekst i beløp under utbetaling. Grunnen er at du har rett til andel av overskuddet på denne forsikringen. Men det er vanskelig å si hva dette kan bety over lang sikt.

I Storebrand er uførerenten gradert, uførekapital er ikke gradert.

DNB og SpareBank 1 har de samme forsikringene, som er plassert i Fremtind Forsikring. I Eika må du gå gjennom en av bankene i Eika-gruppen for å få et tilbud.

If og KLP tilbyr ikke uførekapital, bare uførerente.

Selskap Gradert G-reg
Danica Ikke gradert Yrke og utdannelse
DNB Ikke gradert Yrke og utdannelse
Eika Forsikring Ikke gradert Nei
Frende Gradert Yrke og utdannelse
Gjensidige Gradert Yrke og utdannelse
Landkreditt Ikke gradert Nei
Nordea Liv Ikke gradert Yrke
SpareBank 1 Ikke gradert Yrke og utdannelse
Storebrand Ikke gradert Yrke og utdannelse

 

Les også rådene:

Billigere uføreforsikringer gjennom yrkesorganisasjoner

Billigere dødsfallsforsikringer gjennom yrkesorganisasjoner

Se også:

Guide til uføreforsikringer

Guide til dødsfallsforsikring.

Beregning av forsikringsbehovet

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.