Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du legge inn ditt eget forbruksmønster på brukskonto (lønnskonto), og se hvilken bank som kommer best ut. 

Les mer om denne kalkulatoren under.

Brukskontokalkulator  
           
Innskudd:          
Beløp på konto 1    
Beløp på konto 2    
Nettbank:        
Nettbank m/kid    
Nettbank uten KID    
Avtalegiro    
eFaktura    
SMS varsling mobil    
Kortbruk        
Antall VISA-kort    
Korttransaksjoner (innenlands)    
Minibankuttak egen bank/dag    
Minibankuttak - andre/dag    
Minibankuttak egen bank/kveld    
Minibankuttak andre/kveld    
Uttak i butikk      
Bruk i utlandet:        
Antall ganger du bruker kortet i utlandet (også netthandel)    
Gjennomsnittlig beløp på kort    
Antall uttak i minibank
Gjennomsnittsbeløp uttak i minibank
           
Bank Res Rente Kort Utl. A. kost

Om lønnskontokalkulatoren

Om utvalget
Alle bankene er med i vurderingen. I denne tabellen presenterer vi de beste bankene, og et fast utvalg som består av de største bankene.

Oversikten over bankene er delt i to: Rangering og Detaljer

På Rangeringen finner du disse fire kolonnene:

  • Res er renteinntekt minus nettbankkostnad, årsgebyr på kort, kostnad tit fordelsprogram, kostnad ved kortbruk, kostnad ved minibankuttak innenlands og utenlands, kontantuttak i butikk, valutapåslag, SMS-varsling på mobil.
  • Rente er renteinntekten etter skatt på kontoen.
  • Kort er årskostnaden for debetkortet, et eventult fordelsprogram, og kostnaden ved minibankuttak innenlands.
  • Utl. er kostnader ved minibankuttak i utland, korttransaksjoner i utlandet, og valutapåslag
  • A. kost: er kostnad ved kontantuttak i butikk, og SMS-varsling på mobil.

Under Detaljer finner du disse kolonnene:

  • Nettbank er kostnaden ved nettgiro med og uten kid, avtalegiro, efaktura, og andre kostnader ved nettbanken.
  • Kortbruk er kostnad til årsgebyr på kortet, betalingstransaksjoner og minibankuttak
  • Utland er kostnader ved betalingstransaksjoner og minibankuttak i utlandet.
  • Valuta er kostnader i forbindelse med valutapåslaget ved bruk av kortet i utenlandsk valuta.

I resultatet ligger det også kostnader til eventuelle fordelsprogram, eller fordelspakke. Dette er det nå få banker som har. Dette finner du mer om i brukskontokommentar.

Beløp på kontoen er det gjennomsnittlige beløpet du har på kontoen per år. Du kan også legge inn to brukskontoer hvis begge vil ha brukskonto i samme bank. Da legger du inn gjennomsnittsbeløp på begge kontoer, samt at du legger inn to Visa-kort.

Alle øvrige tall skal legges inn per år.

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.