Her kan du legge inn ditt eget forbruksmønster på brukskonto (lønnskonto), og se hvilken bank som kommer best ut. 

Les mer om denne kalkulatoren under.

Brukskontokalkulator
       
Innskudd:      
Beløp på konto 1  
Beløp på konto 2  
Nettbank:      
Nettbank m/kid  
Nettbank uten KID  
Avtalegiro  
eFaktura  
Kortbruk    
Antall VISA-kort
Korttransaksjoner (innenlands)
Minibankuttak egen bank/dag
Minibankuttak - andre/dag
Minibankuttak egen bank/kveld
Minibankuttak andre/kveld
Bruk i utlandet:    
Antall ganger du bruker kortet i utlandet (også netthandel)
Gjennomsnittlig beløp på kort
Antall uttak i minibank
Gjennomsnittsbeløp uttak i minibank
       
Bank Resultat Rente Kostnad
Detaljer  
Bank Nett bank Kort bruk Utland Valuta

Om lønnskontokalkulatoren

Om utvalget
Alle bankene er med i vurderingen. I denne tabellen presenterer vi de beste bankene, og et fast utvalg som består av de største bankene.

Oversikten over bankene er delt i  to: Rangering og Detaljer

På Rangeringen finner du disse tre kolonnene:

  • Resultat er renteinntekt minus nettbank, kortbruk, utlandsbruk, valutapåslag, og andre kostnader.
  • Rente er renteinntekten du får på kontoen, (etter skatt) på det gjennomsnittlige beløpet du har på kontoen.
  • Kostnader er nettbank, kortbruk, utlandsbruk, valutapåslag, og andre kostnader

Under Detaljer finner du disse kolonnene:

  • Nettbank er kostnaden ved nettgiro med og uten kid, avtalegiro, efaktura, og andre kostnader ved nettbanken.
  • Kortbruk er kostnad til årsgebyr på kortet, betalingstransaksjoner og minibankuttak
  • Utland er kostnader ved betalingstransaksjoner og minibankuttak i utlandet.
  • Valuta er kostnader i forbindelse med valutapåslaget ved bruk av kortet i utenlandsk valuta.

I resultatet ligger det også kostnader til eventuelle fordelsprogram, eller fordelspakke. Dette er det nå få banker som har. Dette finner du mer om i brukskontokommentar.

Beløp på kontoen er det gjennomsnittlige beløpet du har på kontoen per år. Du kan også legge inn to brukskontoer hvis begge vil ha brukskonto i samme bank. Da legger du inn gjennomsnittsbeløp på begge kontoer, samt at du legger inn to Visa-kort.

Alle øvrige tall skal legges inn per år.

 

Se også:

Brukskontokommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i brukskontooversiktene.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.