Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser pensjonkalkulatorene på Smarte Penger.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Alderspensjon gammel ordning
Kalkulatoren regner ut pensjonsnivået på den inntekten du legger inn.
Deltidskostnads-kalkulator
Kalkulatoren beregner tapet ved gå ned i stillingsprosent, etter skatt. Den tar også hensyn til det du taper på pensjonsopptjeningen.
Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.
Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.
Innskuddspensjon - verdi av
Kalkulatoren beregner verdiforskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.
IPS- Lønnsomhetskalkulator
Kalkulatoren beregner hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må ha før skatt for å tilsvare denne avkastningen.
IPS: Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.
Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.
Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.
Nedtrappingskalkulator for aksjeandel
Kalkulatoren beregner betydningen for sparebeløpet, når du velger å nedtrappe aksjeandelen på slutten av spareperioden.
Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.
Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået. 
Pensjonskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.
Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.
Pensjonskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.
Pensjonskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.
Pensjonskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.
Pensjonskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.
Pensjonskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.
Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.
Pensjonsverdikalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye en pensjonsavsetning og tilsvarende lønnsavsetning er verdt.
Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.
Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.
Uførtrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd på forskjellige lønnsinntekter. Den regner ut hva du får både før og etter skatt.