Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På smartepenger.no finner du en rekke markedsoversikter. Her gir vi en kort beskrivelse av de enkelte.

Her finner du markedsoversikter på det meste som har betydning for privatøkonomien.

På smartepenger.no vil du alltid finne en fast oppdatert artikkel som omhandler de enkelte markedsoversiktene. På billån er det for eksempel to markedsoversikter, samtidig er det en fast oppdatert artikkel på billån. I markedsoversikten vil det alltid være en lenke til denne.

Markedsoversiktene er delt inn i:

 • Lån
 • Kredittkort
 • Innskudd
 • Strøm
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring
 • Mobilt
 • Fond
 • Aksjefond
 • Kombinasjonsfond
 • Obligasjonsfond
 • Pengemarkedsfond
Markedsoversikt  
Lån Beskrivelse
Finn billigste boliglån Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.
Boliglån - topplisten Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.
Billigste boliglån opp til 85 prosent belåning Denne renteoversikten viser bankene som gir lån opp til 85 prosent av markedsverdi.
Finn billigste billån Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.
Boliglån for unge - renteoversikt Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.
Rammelån - renteoversikt Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.
Hyttelån - renteoversikt Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.
Fastrentelånsoversikt Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.
Renter på byggelån Dette er rentesatsene som de landsdekkende bankene har på byggelån.
Finn billigste mellomfinansiering Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.
Finn billigste forbrukslån Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.
Forbrukslån: Full oversikt over renter og gebyrer på forbrukslån Dette er de viktigste betingelsene, det vil si renter og gebyrer fra långiverne som satser på forbrukslån.
Långiverne som tilbyr forbrukslån Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.
Långivere som tilbyr små forbrukslån Dette er forbrukslån som er små og skal tilbakebetales raskt eller forholdsvis raskt.
Caravanlån - renteoversikt Dette er caravanlånene som er registrert på Finansportalen.
Båtlånskalkulator Kalkulatoren viser båtlånene som er i markedet.
Kredittkort  
Kredittkortkalkulator Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av kredittkortene blir.
Kredittkort med cashback Det er flere kredittkort som har et tilbud på cashback eller penger tilbake.
Kredittkort med drivstoffrabatt Dette er kredittkortene som gir deg rabatter på drivstoff.
Kredittkort med flybonus Dette er kredittkortene som kan gi deg rabatter eller bonuser på flyreiser.
Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer Mange kredittkort gir rabatter i alle butikker som er registrert innen en eller flere bransjer.
Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet Dette er kostnadene ved bruk av kredittkort ved uttak i minibanker, og bruk av kort i utlandet.
Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene Mange kredittkort gir mange rabatter og andre gratisfordeler. Les mer om det her, og andre kommentarer til kredittkortet.
Renter og gebyrer på kredittkort Dette er de viktigste vilkårene for kredittkort.
Innskuddsrenter  
Brukskontokalkulator Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.
Brukskontokommentar Kommentarer til de enkelte bankene som er med i brukskontooversikten.
BSU - Renteoversikt Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.
Fastrenteinnskudd Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.
Høyrentekalkulator Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste over det beløpet du legger inn.
Høyrentekommentar Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.
Høyrenteoversikt - topplisten Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.
Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er fritt antall uttak per år.
Høyrentekonto - med bruksbegrensninger Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.
Høyrentekonto med krav om månedlig sparing Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.
Mobilt  
Mobilabonnement - priser Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert alfabetisk.
Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert etter hvor mye data som er inkludert i abonnementet.
Mobilabonnement uten pakkeløsning Dette er mobilabonnementene som ikke har en pakkeløsning.
Mobilabonnement og datapakker Dette er mobilselskapenes datakvoter du kan kjøpe, i tillegg til det mobilabonnementet ditt inneholder.
Mobilabonnement - datatvilling og tvilling-SIM Dette er prisen på datatvilling og tvilling-sim, som de forskjellige mobilselskapene tar.
Mobilabonnement - priser i utlandet Mobilselskapenes priser når du er i utlandet.
Mobilt bredbånd - priser Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstere.
Strøm  
Finn billigste spotprisavtale Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.
Skadeforsikring  
Finn beste pris på bilforsikring Sjekk priser på bilforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Finn beste pris på husforsikring Sjekk priser på husforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Finn beste pris på innboforsikring Sjekk priser på innboforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Finn beste pris på reiseforsikring Sjekk priser på reiseforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Finn beste pris på forsikringer Sjekk priser på flere forsikringer samtidig. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen
Husforsikring - priser fra Finansportalen Sjekk priser på husforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Bilforsikring - priser fra Finansportalen Sjekk priser på bilforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Innboforsikring - priser fra Finansportalen Sjekk priser på innboforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Reiseforsikring - priser fra Finansportalen Sjekk priser på reiseforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Personforsikring  
Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring Her kan du sjekke priser på dødsfallforsikring (livsforsikring).
Priser og rabatter på behandlingsforsikring Her kan du sjekke priser på behandlingsforsikring.
Priser på uførerente / uførepensjon Her kan du sjekke priser på uføreforsikringer som uførepensjon og uførekapital.
Kritisk sykdom - Priser og rabatter Forsikringsselskapenes priser på forsikringen Kritisk Sykdom.
Barneforsikring - Priser og rabatter Her kan du sjekke priser på barneforsikring.
IPS  
IPS - Markedsoversikt Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.
IPS - Spareprofiler Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.
Egen pensjonskonto
Egen pensjonskonto - Dette er de billigste leverandørene Her har vi sett på prisene for de fire viktigste gruppene: Fondsprofiler med 100 prosent aksjer, Globale indeksfond, Norske indeksfond, Indeksfond i nye markeder.
Egen pensjonskonto - Investeringsvalgene hos leverandørene Oversikt over leverandørene tilbud på fondsprofiler og fond.
Aksjesparekonto  
Aksjesparekonto - markedsoversikt Dette er bankenes og fondsforvalteres produkter på aksjesparekonto. Oversikten gir også en omtale av hva du kan plassere pengene i.
Fond  
Spareavtaler i fond Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.
Spareavtaler i kombinasjonsfond Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige kombinasjonsfondene.
Spareavtaler i rentefond Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige obligasjonsfondene og pengemarkedsfondene.
Fondsforvalterovesikt Oversikt over norske fondsforvaltere.
Fondsavkastning Løpende avkastning på alle typer fond.
Aksjefond  
Indeksfond Indeksfond har de klart laveste kostnadene blant aksjefondene.
Aksjefond - nøkkeltall norske fond De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall nordiske fond De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall globale fond De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall bransjefond De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall andre regionale fond De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - Nøkkeltall nye markeder De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kostnader norske aksjefond Kostnadstallene for denne typen fond.
Kostnader nordiske aksjefond Kostnadstallene for denne typen fond.
Kostnader globale aksjefond Kostnadstallene for denne typen fond.
Aksjefond som kan defineres som miljøfond Dette er fondene som kan sies å satse ekstra på å forbedre miljøet ved sine investeringer.
Aksjefondene med ansvarlige investeringer Oversikt over aksjefondene som faller under betegnelsen ansvarlige investeringer.
Faktorfond Dette er fondene som kan defineres som faktorfond.
Aksjefond med suksesshonorar Noen aksjefond har todelt årlig forvaltningshonorar. En fast del pluss en resultatavhengig del.
Aksjefond norske - kalenderårsavkastning Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond nordiske - Kalenderårsavkastning Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond globale - Kalenderårsavkastning Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond, andre - Kalenderårsavkastning Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond norske - Strategier Her er strategiene samlet for norske aksjefond.
Aksjefond nordiske - Strategier Her er strategiene samlet for nordiske aksjefond.
Aksjefond globale - Strategier Her er strategiene samlet for globale aksjefond.
Kombinasjonsfond  
Kombinasjonsfond - nøkkeltall De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kombinasjonsfond - Kalenderårsavkastning Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Kombinasjonsfond - Strategier Her er strategiene samlet for kombinasjonsfond.
Obligasjonsfond  
Obligasjonsfond nøkkeltall De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kostnader obligasjonsfond Kostnadstallene for denne typen fond.
Obligasjonsfond, strategier Her er strategiene samlet for obligasjonsfond.
Obligasjonsfond - Kalenderårsavkastning Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Pengemarkedsfond  
Pengemarkedsfond-nøkkeltall De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kostnader pengemarkedsfond Kostnadstallene for denne typen fond.
Pengemarkedsfond - Kalenderårsavkastning Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Pengemarkedsfond, strategier Her er strategiene samlet for pengemarkedsfond.

 

Se også:

Søk etter råd
Her kan du enkelt finne råd på Smarte Penger. Dette gjør du ved å bruke stikkord. Alle råd har ett eller flere stikkord knyttet til seg.

Markedsråd:
Smarte Pengers har en rekke råd om hvilke produkter du skal velge. Du få konkrete råd om valg på for eksempel låneprodukter, spareprodukter, fondsprodukter osv.

Økonomisk helsjekk
I den økonomiske helsjekken av privatøkonomien går du systematisk gjennom alle muligheter du har for å spare penger. Dette gjøres ved å se på alle kostnadsposter en privatøkonomi kan beså av.

Økonomiguider
På Smarte Penger finner du 225 økonomiguider. Disse guidene gir deg en samlet fremstilling av det området den tar for seg.

Kalkulatorer
På smartepenger.no finner du over 250 kalkulatorer til fri avbenyttelse. Her er en oversikt over alle kalkulatorene.