Minstefradraget er et prosentvis fradrag i inntekten for lønnsinntekter og pensjonsinntekter.

Det er forskjell i satsene på minstefradraget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter. Minstefradraget på lønnsinntekter er en god del større enn de er på pensjonsinntekter. For lønnsinntekter er det også en teoretisk mulighet for å erstatte standard minstefradrag med virkelig utgifter i jobbsammenheng.

Det beregnes ikke minstefradrag av næringsinntekt.

Lønnsinntekter

Minstefradraget blir beregnet av personinntekten. Det prosentvise fradraget av lønnsinntekten er 45 prosent i 2020. Dette økes til 46 prosent i 2021. Minstefradraget er minimum 4.000 kroner. Maksimalt 104.450 kroner i 2020, og 106.750 kroner i 2021.

Innenfor minstefradragsordningen er det en særregel om at det i lønnsinntekt gis et særskilt minstefradrag på 31.800 kroner (men ikke høyere enn lønnsinntekten). På en lønnsinntekt på 32.000 kroner får du dermed et minstefradrag på 31.800 kroner.

For å få fullt minstefradrag må du ha vært bosatt i Norge hele året. Fradraget blir forholdsmessig nedsatt etter hvor mange måneder du har bodd i Norge. Har du vært bosatt her i seks måneder, blir minstefradraget halvert.

Pensjonsinntekter

For pensjonsinntekter er minstefradraget lavere enn på lønnsinntekter. Fradraget er 31 prosent i 2020. Dette økes til 32 prosent i 2021. Fradraget er maksimalt 87.450 kroner i 2020, i 2021 er det maksimalt 88.700 kroner.

Minstefradraget skal minimum være 4.000 kroner. Er pensjonen lavere enn det, blir minstefradraget lik pensjonen.

For å få fullt minstefradrag må du ha vært bosatt i Norge hele året. Fradraget blir forholdsmessig nedsatt etter hvor mange måneder du har bodd i Norge. Har du vært bosatt her i seks måneder, blir minstefradraget halvert.

Kombinasjon av lønnsinntekt og pensjonsinntekt

Her er det to valg:

 1. Minstefradraget beregnes kun av lønn.
 2. Minstefradraget er summen av minstefradraget for lønn og pensjon. Samlet kan dette ikke gå over maksimalt minstefradrag for lønn. Det laveste minstefradraget vil da ikke være 31.800 kroner (som det er hvis du bare velger lønn), men 4.000 kroner.

Normalt vil det lønne seg å velge alternativ 2. Men hvis du har lav inntekt og lav pensjon, kan det lønne seg å velge alternativ 1. For eksempel første året når du får pensjonen i noen få måneder og samtidig har lav lønn. 

Minstefradrag i barnepensjon

Minstefradragene fra barnepensjon kommer i tillegg til minstefradraget fra lønn. Laveste minstefradrag er 4.000 kroner. Ved lavere barnepensjon blir minstefradraget lik barnepensjonen.

Virkelige utgifter

I stedet for standard minstefradrag, kan man kreve fradrag for virkelige utgifter. Det skal svært mye til før utgiftene blir så høye at det lønner seg å bruke virkelige utgifter. Det vil være ytterst få, om noen, som får fradrag for utgifter i jobbsammenheng.

I de virkelige utgifter inngår disse mulige utgiftene:

 • underskudd på mottatt bilgodtgjørelse (4,05 kroner per km)
 • flytteutgifter ved overtagelse av stilling
 • utgifter til kost på tjenestereiser uten overnatting
 • utgifter til kost ved lengre fravær fra hjemmet (12 timer)
 • utgifter til hjemmekontor
 • utgifter til faglitteratur
 • utgifter til videreutdannelse og ajourhold av utdannelse
 • utgifter til verktøyhold
 • utgifter til arbeidsklær
 • utgifter til frivillig ulykke- og sykeforsikring

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.