Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Minstefradraget er et prosentvis fradrag i inntekten for lønnsinntekter og pensjonsinntekter.

Det er forskjell i satsene på minstefradraget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter. Minstefradraget på lønnsinntekter er en god del større enn de er på pensjonsinntekter. For lønnsinntekter er det også en teoretisk mulighet for å erstatte standard minstefradrag med virkelig utgifter i jobbsammenheng.

Det beregnes ikke minstefradrag av næringsinntekt.

Lønnsinntekter

Minstefradraget blir beregnet av personinntekten. Det prosentvise fradraget av lønnsinntekten er 46 prosent i 2023 og 2024. Minstefradraget er maksimalt 104.450 kroner i 2023 og 2024.

Innenfor minstefradragsordningen var det en særregel om at det i lønnsinntekt gis et særskilt minstefradrag på 31.800 kroner (men ikke høyere enn lønnsinntekten). På en lønnsinntekt på 32.000 kroner fikk du dermed et minstefradrag på 31.800 kroner. Fra 2023 er dette fjernet.

For å få fullt minstefradrag må du ha vært bosatt i Norge hele året. Fradraget blir forholdsmessig nedsatt etter hvor mange måneder du har bodd i Norge. Har du vært bosatt her i seks måneder, blir minstefradraget halvert.

Pensjonsinntekter

For pensjonsinntekter er minstefradraget lavere enn på lønnsinntekter. Fradraget er 40 prosent i 2023 og 2024. Fradraget er maksimalt 86.250 kroner i 2023 og 2024 kroner.

For å få fullt minstefradrag må du ha vært bosatt i Norge hele året. Fradraget blir forholdsmessig nedsatt etter hvor mange måneder du har bodd i Norge. Har du vært bosatt her i seks måneder, blir minstefradraget halvert.

Kombinasjon av lønnsinntekt og pensjonsinntekt

Her er det to valg:

 1. Minstefradraget beregnes kun av lønn.
 2. Minstefradraget er summen av minstefradraget for lønn og pensjon. Samlet kan dette ikke gå over maksimalt minstefradrag for lønn.

Normalt vil det lønne seg å velge alternativ 2. Men hvis du har lav inntekt og lav pensjon, kan det lønne seg å velge alternativ 1. For eksempel første året når du får pensjonen i noen få måneder og samtidig har lav lønn. 

Minstefradrag i barnepensjon

Minstefradragene fra barnepensjon kommer i tillegg til minstefradraget fra lønn.

Virkelige utgifter

I stedet for standard minstefradrag, kan man kreve fradrag for virkelige utgifter. Det skal svært mye til før utgiftene blir så høye at det lønner seg å bruke virkelige utgifter. Det vil være ytterst få, om noen, som får fradrag for utgifter i jobbsammenheng.

I de virkelige utgifter inngår disse mulige utgiftene:

 • underskudd på mottatt bilgodtgjørelse (4,03 kroner per km)
 • flytteutgifter ved overtagelse av stilling
 • utgifter til kost på tjenestereiser uten overnatting
 • utgifter til kost ved lengre fravær fra hjemmet (12 timer)
 • utgifter til hjemmekontor
 • utgifter til faglitteratur
 • utgifter til videreutdannelse og ajourhold av utdannelse
 • utgifter til verktøyhold
 • utgifter til arbeidsklær
 • utgifter til frivillig ulykke- og sykeforsikring

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.