Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Les mer om kalkulatoren under.

Uføretrygdkalkulator
     
Legg inn grunnlaget direkte, eller fra 5 siste lønnsinntekter?
 
Grunnlag lønnsinntekt (g.snitt av 3 høyeste fra de siste 5 år)  
Lønnsinntekt i 2023  
Lønnsinntekt i 2022  
Lønnsinntekt i 2021  
Lønnsinntekt i 2020  
Lønnsinntekt i 2019  
Grunnlag beregning av uføretrygd  
Uføregrad  
Trygdetid  
Ung ufør (under 26 år)
 
Gift/samboer
 
Lønnsinntekt ved siden ved uførhet  
Kompensasjonsgrad (66-prosent gjelder for de aller fleste)  
Fri inntekt (dette kan du tjene uten å få reduksjon)  
Uføretrygd ut fra inntektsgrunnlag før uførhet  
Reduksjon i uføretrygden forårsaket av lønnsinntekt (gjelder ved 100% uførhet)  
Uføretrygd etter eventuell reduksjon fra lønn  
Sum lønn og uføretrygd  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hvis du vil ha en konkret beregning ut fra dine forhold må du logge deg inn på ditt NAV. Der ligger alle tall og personopplysningene inne, slik at beregningen skal bli helt eksakt. Her kan du også få beregnet om du har krav på barnetillegg og gjenlevendetillegg.

Om uføretrygdkalkulatoren

Uføretrygden beregnes ut fra gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene, hentet fra de fem siste årene. Den beregner uføretrygden ut fra siste tilgjengelige grunnbeløp som er 118.620 kroner gjeldende fra 1.mai 2023.

Guide til uføretrygd.

Du kan velge om du vil legge grunnlaget direkte inn, eller legge inn de siste fem års inntekt. Disse blir oppjustert med økningen i G, slik at de er sammenlignbare.

Kalkulatoren tar hensyn til hvilke minsteytelser du får. Dette avhenger av sivilstand, og om du er «ung ufør».

For å få full uføretrygd må du ha 40 års trygdetid. Dette er det forhåndsinnlagte tallet.

Kompensasjonsgraden er normalt 66 prosent, som er det forhåndsinnlagte tallet.

Lønnsinntekt ved siden av

I kalkulatoren kan du legge inn hvor høy inntekt du har ved siden av (her krever kalkulatoren at du er 100 prosent ufør for korrekt regnestykke). Her beregnes det hvilken reduksjon du eventuelt får i uføretrygden på grunn av denne lønnsinntekten. 

 

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.