Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 1992.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i SSB's kvartalsvise boligprisstatistikk. Her kan du beregne utviklingen for:

  • Alle boliger
  • Eneboliger
  • Småhus (rekkehus)
  • Leiligheter

De siste tallene er fra 31.03.2024.

Les mer om beregningen av boligprisutviklingen under kalkulatoren.

Boligpriskalkulator 
Distrikt
   
Beregn fra årstallet:
   
Verdiendring i perioden: Årlig Totalt  
Alle boliger  
Enebolig  
Leilighet  
Delt bolig  
Boligprisendring i forhold til lønnsøkning perioden: Årlig Totalt  
Alle boliger  
Enebolig  
Leilighet  
Delt bolig  
       
Gjennomsnittsutvikling på din bolig:      
Type bolig
   
Kjøpesum i det valgte årstallet    
I gjennomsnitt skal da boligen din være verdt

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om Boligpriskalkulatoren

Velg hvilket årstall du vil regne fra, velg deretter distrikt. I utgangspunktet er det valgt "Hele landet", men det kan du endre.

Kalkulatoren regner da ut en rekke tall for boligprisutviklingen.

Tallene tar utgangspunkt i årsgjennomsnittet. Dette er gjennomsnittet av alle kvartalstallene for hvert år. Den måler altså ikke fra dato til dato, for eksempel fra 31.12 til 31.12.

Verdiendring i perioden

Kalkulatoren viser den gjennomsnittlige endringen i prisnivået i distriktet du har valgt. Kalkulatoren regner ut den årlige gjennomsnittlige verdiendringen, samt periodens totale verdiendring.

Det kalkuleres verdiendringer for det totale markedet, eneboliger, leiligheter og delte boliger.

Boligprisutvikling i forhold til lønnsøkning

Her blir lønnsutviklingen sammenlignet med boligprisutviklingen i den perioden og distriktet du har valgt. Et positivt tall betyr at prisutviklingen på boliger har vært bedre enn lønnsutviklingen.

Forskjellen blir oppgitt både som gjennomsnittlig årlig endring, og totalendring.

For 2024 er tallene basert forutsetning om 5,2 prosent lønnsvekst.

Hva skal boligen din være verdt?

Du kan legge inn hva du kjøpte boligen for, kalkulatoren regner ut hva boligen din skal være verdt i dag. Dette er en beregning som kun viser hva den skulle være verdt, hvis prisutviklingen på din bolig har fulgt den gjennomsnittlige prisutviklingen.

Om dataene

Du kan velge årstall fra 1992 og senere. Før dette er det ikke laget statistikk. I enkelte distrikter går ikke tallene så langt tilbake. Da vil feltet for verdiendring være blankt.

Alle distrikter har data tilbake til 2005. Før dette er det avhengig av at det er data som kan kobles sammen. Fra før dette året vil det være omtrent halvparten av distriktene det kan konstrueres tidsserier på.

Tallene er hentet fra SSB.

Kvartalsvis kalkulator

Du kan også bruke en tilsvarende kalkulator som beregner for de samme distriktene. I denne kan du beregne verdiendringer kvartalsvis. Denne beregner altså fra kvartal til kvartal, i motsetning til Boligpriskalkulatoren som sammenligner gjennomsnittlige nivåer mellom årene. Den passer hvis du skal se prisutviklingen i de siste kvartalene, for eksempel mellom nest siste og siste.

Her finner du den kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

 

Les mer om boligpriser:

Guide til boligpriser

Her kan se se boligprisenes utvikling år for år tilbake til 1992

Boligpriser fra Eiendom Norge

Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne nettsider:

Prisutvikling på boliger utgitt av SSB
Her finner du den kvartalsvise statistikken direkte fra SSB.

Prisutvikling på boliger utgitt av Eiendom Norge
Her finner du den månedlige statistikken direkte fra Eiendom Norge.