Sammenlign kostnadene ved å eie en elbil mot en «vanlig» bil.

Hjelp til utfylling (under kalkulatoren).

Elbil-kalkulator

           
  Antall års eierskap      
  Kjørelengde per år i km      
    Elbil   Vanlig  
  Kjøpspris bil    
  Pris per kw/Drivstoff-pris    
  Kw per km/Drivstoff-forbruk pr mil    
  Restverdi i prosent av kjøpspris    
  Rentekostnad    
  Årlige kostnader:        
  Trafikkforsikringsavgift    
  Forsikring    
  Dekk    
  Service    
  Reparasjoner    
  Vask, rekvisita, vedlikehold    
  Parkering    
  Bompenger    
  Fergekost    
  Totale kostnader i eieperioden:        
  Verdifall    
  Rentekostnad    
  Energikostnad (strøm/drivstoff)    
  Årsavgift    
  Forsikring    
  Dekk    
  Service    
  Reparasjoner    
  Vask, rekvisita, vedlikehold    
  Parkering    
  Bompenger    
  Fergekost    
  Sum kostnader    
  Per år    
  Per måned    
           
Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

 

Hjelp til utfylling av elbil-kalkulator

Kjøpsprisen: Må inkludere alt, også omregistrering hvis det er bruktkjøp. Når du skal legge inn priser har du to egentlig hovedvalg. Du kan enten legge i samme kjøpspris på bilene, eller du kan legge inn hva en tilsvarende "vanlig" bil koster i forhold til elbilen.

Rentekostnader: Dette er din finansieringskostnad for bilen. Har du 100 prosent lånefinansiert den, legger du inn rentesatsen på lånet. Har du 100 prosent egenkapitalfinansiert den legger du inn tapt innskuddsrente. Som oftest vil det være en rentesats i mellom dette, for eksempel 50/50-fordeling.

Energibruk: Legg inn prisen per kilowatt og kilowatt-forbruk per kilometer for elbilen. På drivstoff-forbruk og drivstoffkostnad legger du inn en forutsetning for hva du tror gjennomsnittet blir for året.

Verdifallet (eller avskrivning) utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. Særlig gjelder dette nybiler, men også til en viss grad bruktbiler. Det blir regnet med at elbiler får et større verdifall enn vanlige biler. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en restverdi etter tre år på 54 prosent for el-bilen, og 66 prosent for den vanlige bilen. Disse tallene er usikre, men betyr mye for sammenligningen. Hvis du endrer eiertiden, må du også endre restverdien på bilen.

Årsavgiften er fast for ett år av gangen, og justeres hvert år. For de fleste personbilene er årsavgiften 2.820 kroner i 2017. For dieseldrevne uten partikkelfilter er årsavgiften 3.290 kroner. For elbiler er kostnaden 445 kroner.

Forsikringskostnaden øker noe med økt kjørelengde. Kostnaden vil være temmelig lik mellom biltypene.

Dekk-kostnadene vil være like mellom bilene, men de er tatt med for å få med de totale kostnadene.

Servicekostnaden legger du inn på årlig basis. De vil i gjennomsnitt være litt høyere på vanlig bil enn på en el-bil.

Reparasjoner vil være små de første årene på begge biltypene. Men sannsynligvis litt høyere på vanlig bil enn el-bil.

Vask, rekvisita og lignende er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen. Disse vil være like.

Parkering kan være gratis for el-biler. Legg inn hva betaler i parkering for begge biltypene.

Elbiler betaler ikke bompenger. Legg inn kostnaden for vanlig bil.

Elbiler betaler ikke for ferge. Legg inn hva dette koster for vanlig bil.

Se også:

Les mer om elbil.

Bilkostnader
Les mer om bilkostnader.

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.