Kalkulatoren sammenlign kostnadene ved å eie en elbil mot en «vanlig» bil.

Hjelp til utfylling (under kalkulatoren).

Elbilkalkulator
       
Antall år du skal eie bilen    
Kjørelengde per år i km    
  Elbil Vanlig  
Kjøpspris bil  
Pris per kwh/Drivstoff-pris  
Kw per km/Drivstoff-forbruk pr mil  
Lading på ladestasjoner- minutter per år    
Pris per minutt (kroner)    
Restverdi i prosent av kjøpspris  
Rentekostnad  
Årlige kostnader:      
Trafikkforsikringsavgift  
Forsikring  
Dekk  
Service  
Reparasjoner  
Vask, rekvisita, vedlikehold  
Parkering  
Bompenger  
Fergekostnad  
Totale kostnader i eieperioden:    
Verdifall  
Rentekostnad  
Energikostnad (strøm/drivstoff)  
Trafikkforsikringsavgift  
Forsikring  
Dekk  
Service  
Reparasjoner  
Vask, rekvisita, vedlikehold  
Parkering  
Bompenger  
Fergekost  
Sum kostnader  
Per år  
Per måned  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Om elbilkalkulatoren

Kjøpsprisen: Må inkludere alt, også omregistrering hvis det er bruktkjøp. Når du skal legge inn priser har du to egentlig hovedvalg. Du kan enten legge i samme kjøpspris på bilene, eller du kan legge inn hva en tilsvarende "vanlig" bil koster i forhold til elbilen.

Rentekostnader: Dette er din finansieringskostnad for bilen. Har du 100 prosent lånefinansiert den, legger du inn rentesatsen på lånet. Har du 100 prosent egenkapitalfinansiert den legger du inn tapt innskuddsrente. Som oftest vil det være en rentesats imellom dette, for eksempel 50/50-fordeling.

Energibruk: Legg inn prisen per kilowatt og kilowatt-forbruk per kilometer for elbilen. På drivstoff-forbruk og drivstoffkostnad legger du inn en forutsetning for hva du tror gjennomsnittet blir for året.

Verdifallet (eller avskrivning) utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. Særlig gjelder dette nybiler, men også til en viss grad bruktbiler. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en restverdi etter tre år på 60 prosent for både el-bilen, den vanlige bilen. Disse tallene er usikre, men betyr mye for sammenligningen. Hvis du endrer eiertiden, må du også endre restverdien på bilen.

Trafikkforsikringsavgiften er fast for ett år av gangen, og justeres hvert år. For de fleste personbilene er trafikkforsikringsavgiften 3.066 kroner i 2021. For dieseldrevne uten partikkelfilter er årsavgiften 3.577 kroner. Elbiler var fritatt for denne avgiften til 1.3.2021, nå er den 2.135 kroner per år..

Forsikringskostnaden øker noe med økt kjørelengde. Kostnaden vil være temmelig lik mellom biltypene.

Dekk-kostnadene vil være like mellom bilene, men de er tatt med for å få med de totale kostnadene.

Servicekostnaden legger du inn på årlig basis. De vil i gjennomsnitt være litt høyere på vanlig bil enn på en elbil.

Reparasjoner vil være små de første årene på begge biltypene. Men sannsynligvis litt høyere på vanlig bil enn elbil.

Vask, rekvisita og lignende er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen. Disse vil være like.

Parkering skal ikke kunne koste mer enn 50 prosent av hva det gjør for andre biler. Legg inn hva du betaler i parkering for begge biltypene.

Bompenger: Elbiler skal ikke kunne betale mer enn 50 prosent av hva det andre biler gjør. Legg inn kostnaden for vanlig bil.

Ferge: skal ikke kunne koste mer enn 50 prosent av hva det gjør for andre biler. Legg inn hva du betaler i fergeutgifter for begge biltypene.

Se også:

Les mer om elbil.

Bilkostnader
Les mer om bilkostnader.

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.