Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvilket kredittkort som kommer best ut.

Se kalkulatorforklaring under.

Kreditkortkalkulator
Gjennomsnittlig benyttet kreditt gjennom året
Minibankuttak (per år):  
Antall uttak i minibank i Norge
Gjennomsnittlig uttaksbeløp i Norge
Antall uttak i minibank i utlandet
Gjennomsnittlig uttaksbeløp i utlandet
Kortbruk:  
Antall ganger du bruker kortet i utlandet (også netthandel)
Gjennomsnittlig beløp
         
Kredittkort Kostnad Renter Mini-bank Valuta

Om kredittkortkortkalkulatoren

Kalkulatoren rangerer kredittkortene etter kostnadsnivået, avhengig av forbruksmønsteret ditt. De enkelte kostnadselementene er rentekostnad, årsgebyr, fakturagebyr (samme som termingebyr), transaksjonsgebyrer (kostnader ved varekjøp og minibankuttak).

Gjennomsnittlig lån er den gjennomsnittlige saldoen du har på kredittkortet i året. Her skal du ikke ta med det du skylder innenfor kreditt-tiden. Betaler du alltid hele regningen innen forfall, skal du legge inn null her. 

Antall uttak i minibank i Norge er hvor mange ganger du tar ut penger fra kredittkortet i Norge. Som oftest er den en kostnadskomponent som går på antall uttak. Gjennomsnittlig uttaksbeløp er nødvendig å legge inn fordi de fleste kortene også belaster et gebyr i forhold til denne beløpsstørrelsen. Det samme gjelder for uttak i utlandet.

Kalkulatoren sorterer resultatet etter «Kostnad». Dette er summen av renter, og minibankgebyrer, og eventuelle årsgebyrer og månedsgebyrer.

Renter: I renter ligger rentene du betaler av den gjennomsnittlige størrelsen på lånet. I tillegg legges det til kostnaden ved at minibankuttakene renteberegnes for de fleste av kortene fra første dag.

Minibank er kostnadene ved uttak i Norge og i utlandet. Gebyrene kan her bestå av et kronegebyr ved uttak, og et prosentvis gebyr. Mange tar begge typer gebyrer, noen tar ingen.

Valutapåslag: Valutapåslaget ligger mellom 1,75 prosent og 2,25 prosent. Du får valutapåslaget på alle beløp du tar ut i minibank i utlandet. Du får også valutapåslag på det du bruker av kort i utlandet. Dette inkluderer netthandel i utenlandsk valuta.

Bonus: Det er tatt hensyn til bonus der kortet gir deg bonus på alt du handler via kortet. Denne bonusen blir trukket direkte fra kostnaden for kortet. Det er ikke så mange som gir bonus på alt du handler. Dette gjelder kortene Bank Norwegian Kredittkort, Coop Mastercard, Cresco Car Premium, Komplett Bank MasterCard, SAS EuroBonus World MasterCard og Shell MasterCard som gir 1 prosent i bonus. Trumf Visa kredittkort gir 0,5 prosent.

Varekjøp: Det er ikke med antall varekjøp fordi ingen av kredittkortene tar gebyr for dette. 

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback 

Kalkulatorer:

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalings-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.