Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvilket kredittkort som kommer best ut i rangeringen.

Det er to skillefaner i kalkulatoren:

 • I Rangering blir alle kredittkortene rangert ut fra forutsetningene du legger inn.
 • I Detaljer blir kostnadene til hver enkelt kostnadspost vist.

Se kalkulatorforklaring under.

Kreditkortkalkulator
Gjennomsnittlig benyttet kreditt gjennom året
Minibankuttak (per år):  
Antall uttak i minibank i Norge
Gjennomsnittlig uttaksbeløp i Norge
Antall uttak i minibank i utlandet
Gjennomsnittlig uttaksbeløp i utlandet
Overføring til konto:    
Antall overføringer til konto  
Gjennomsnittlig størrelse på overføringen  
Kortbruk utenlandsk valuta:  
Antall ganger du bruker kortet til netthandel/kjøp i utlandet
Gjennomsnittlig beløp
Kortbruk i Norge:        
Totalbeløp du bruker kortet i Norge  
         
Kredittkort Kostnad Renter Mini-bank Andre geb.

Rangeringen

Kalkulatoren rangerer kredittkortene etter kostnadsnivået, avhengig av forbruksmønsteret ditt. De enkelte kostnadselementene er rentekostnad, årsgebyr, fakturagebyr (samme som termingebyr), transaksjonsgebyrer (kostnader ved varekjøp og minibankuttak).

Gjennomsnittlig lån er den gjennomsnittlige saldoen du har på kredittkortet i året. Her skal du ikke ta med det du skylder innenfor kreditt-tiden. Betaler du alltid hele regningen innen forfall, skal du legge inn null her. 

Antall uttak i minibank i Norge er hvor mange ganger du tar ut penger fra kredittkortet i Norge. Som oftest er den en kostnadskomponent som går på antall uttak. Gjennomsnittlig uttaksbeløp er nødvendig å legge inn fordi de fleste kortene også belaster et gebyr i forhold til denne beløpsstørrelsen. Det samme gjelder for uttak i utlandet.

Overføring til konto: Antall ganger du overfører penger fra kredittkortet til kontoen din. Og det gjennomsnittlige beløpet på overføringene.

Kortbruk utenlandsk valuta: Det er ingen av kortene som tar et transaksjonsgebyr. Her legger du inn antall ganger du bruker kortet i en betalingsterminal i utlandet. Og hvor mange ganger du bruker kortet til dette. Gebyret på dette er fra valutapåslaget.

Kortbruk i Norge: Dette beløpet har bare betydning for de få kredittkortene som gir bonus ved bruk av kortet.

Resultat

Kalkulatoren sorterer resultatet etter «Kostnad». Dette er summen av renter, minibankgebyrer utenlands og innenlands, eventuelle årsgebyrer og månedsgebyrer, valutapåslag, kostnad for overføring til egen konto..

Renter: I renter ligger rentene du betaler av den gjennomsnittlige størrelsen på lånet. I tillegg legges det til kostnaden ved at minibankuttakene renteberegnes for de fleste av kortene fra første dag.

Minibank er kostnadene ved uttak i Norge og i utlandet. Gebyrene kan her bestå av et kronegebyr ved uttak, og et prosentvis gebyr. Mange tar begge typer gebyrer, noen tar ingen.

Andre gebyrer: Den største kostnaden er fra valutapåslaget ligger mellom 1,50 prosent og 2,05 prosent. Du får valutapåslaget på alle beløp du tar ut i minibank i utlandet. Du får også valutapåslag på det du bruker av kort i utlandet. Dette inkluderer netthandel i utenlandsk valuta. I tillegg ligger det eventuelle årsgebyrer, og månedlige termingebyrer på kortet. Kostnader for overføring til egen konto ligger også inne her.

Bonus: Noen kort gir 0,5 til 1,0 prosent tilbake på det du kjøper for. Denne bonusen trekkes fra beløpet i posten "Andre gebyrer".

Detaljer

På skillefanene for detaljer kan du se hver enkelt kostnadskomponent, totalt 10 ulike kostnader er med.

I den øverste tabellen ser du:

 • Renter: Renten som betales av det gjennomsnittlige beløpet som er trukket av kredittkortet. Rente regnes etter skatt. 
 • Mbank renter: Renter som betales på de kredittkortene som belaster renter fra første dag. Denne beregnes for 45 dager. Renten beregnes av totalbeløpet som tas ut i minibank.
 • Ikke rentefri: På noen kredittkort gis det ikke en rentefri periode på kjøp når saldoen ikke er null.  Renten beregnes av kjøp i utlandet, netthandel og innenlands bruk.
 • Bonus. På noen kort får du tilbake penger på når du bruker kortet. Dette ligger i så fall i området 0,5 til 1,0 prosent. Det er bare bonus som gis generelt på alle kjøp som tas med her. Bonusen beregnes av kjøp i utlandet, netthandel og innenlands bruk.

I den nederste tabellen ser du:

 • Ut.geb. utland: Gebyret kan bestå av et prosentvis uttaksgebyr av beløpet, og /eller et fast gebyr i kroner. Noen tar ikke gebyr, men tar rente fra uttaksdagen. Noen få tar verken gebyr eller tar rente fra første uttaksdag.
 • Ut.geb. innland: Gebyret kan bestå av et prosentvis uttaksgebyr av beløpet, og /eller et fast gebyr i kroner.
 • Årsgebyr: Noen få kredittkort tar et årsgebyr for kortet.
 • Fak.gebyr: Noen få tar et månedlig gebyr ved rentebærende saldo.
 • Overf. til konto: Gebyret kan bestå av et prosentvis uttaksgebyr av beløpet, og /eller et fast gebyr i kroner. Noen tar ikke gebyr.
 • Valutagebyr: Ved kjøp i utenlandske valuta tas det et valutagebyr.

 

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkortene

Gebyrer på kredittkortene

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback 

Kalkulatorer:

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalings-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.