Denne oversikten viser alt innhold om skadeforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Sammenligne selskap: Det er veldig mange forhold som spiller inn for pris på forsikringer, og det er derfor ikke alltid like lett å sammenligne forsikringsselskaper. Noe av det du må se nærmere på er eventuelle totalkunderabatter og/eller rabatter for sikkerhetstiltak. Du må også undersøke de forskjellige selskapenes dekningsgrader. På denne siden kan du kan sjekke priser og vilkår for de forskjellige selskapene. Du finner en oversikt over alle skadeforsikringsselskapene her.

Flytte forsikringen: Du kan flytte forsikringer fra ett selskap til et annet når du vil på året. Forsikringsselskapet skal dessuten ta seg av det praktiske med flyttingen, og flyttingen krever dermed lite tid og energi for deg som kunde.

Totalkunderabatter: De fleste selskapene gir rabatter ut ifra et totalkundeforhold. Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet. Men i en del tilfeller kan det likevel bli billigere å ha forsikringene i forskjellige selskaper fremfor ett, selv med totalkunderabatt.

Bilforsikring: Alle er pålagt å ha ansvarsforsikring, utover det kan du selv velge dekningsgrad på bilforsikringen. Det er mange faktorer som spiller inn for prisen på bilforsikringen, slik som alder på bileier, bilmodell, bonus og egenandel.

Boligforsikring: Det er to typer boligforsikring å velge mellom: villa- og innboforsikring. Du kan også få rabatter på forsikringspremien, ved å gjennomføre ulike sikkerhetstiltak i hjemmet, slik som å installere en boligalarm. Du må sjekke hvilken dekningsgrad du har på boligforsikringen din, og du må også vurdere hvor høy egenandel du bør velge.

Båtforsikring: Forsikring av fritidsbåt er ikke påbudt, men alle bør i praksis forsikre den - blant annet fordi du kan komme i ansvar ved en ulykke med båten.

Reiseforsikring: Det er sykdom og hjemtransport som er de største og mest kostbare skadeårsakene ved reiseforsikring. Det du bør undersøke ved valg av selskap du skal ha reiseforsikringen i, er hvor og når reiseforsikringen gjelder - og hva slags dekningsgrad som gjelder.

Hytteforsikring: Mye av det samme som gjelder for villaforsikringer gjelder også for hytteforsikring, men dekningsgraden er normalt lavere.

Forsikringsklager: Klager på forsikringsselskapet rettes til Finansklagenemnda. Men dersom du ønsker å klage forsikringsselskapet ditt, må du først henvende deg direkte til dem.

Skade- og risikostatistikk: Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader, og du kan finne tall tilbake til 2006 på smartepenger.no.

Overforsikring: Du bør ta en gjennomgang av forsikringene dine, for å sjekke om du kan være overforsikret. Du kan være overforsikret ved å være forsikret dobbelt opp på et område, for eksempel ved at du er forsikret både privat og gjennom arbeidsgiver. Du kan også være forsikret med et høyere beløp enn du har behov for.

Behovshierarkiet for forsikring: I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Sikkerhetsforskrifter: Forsikringsselskapet krever at du overholder visse sikkerhetsforskrifter. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat, og at bil og bolig låses når du forlater dem. Følger du ikke disse forskriftene, risikerer du at forsikringsutbetalingen blir redusert.

Skader og skadeoppgjør: Dersom du får en skade, må du ta kontakt med forsikringsselskapet så raskt som mulig. I dag kan du som oftest gjøre dette relativt enkelt på nett. Pass også på at du tar vare på eventuell dokumentasjon som kvitteringer eller bilder.

Innholdet på temaet skadeforsikring

Du finner også en rekke «forsikringord» som hører til under forsikring i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, markedsoversikter og aktuelle lover.

Faktainnhold
Skadeforsikring
Dette er skadeforsikring
Skade- og risikostatistikk
Overforsikring
Disse forsikringene trenger du mest
Sikkerhetsforskrifter i forsikring
Skader og skadeoppgjør
Forsikringsklager
Kundetilfredshet forsikring
Rettshjelp på forsikringen
Sammenligning av selskap
Hvordan sammenligne selskap
Forsikringspriser
Vilkår skadeforsikring
Når du skal flytte forsikringen
Skadeforsikringsselskap i Norge
Samlerabatter
Kundeutbytte for Gjensidige-kunder
Finn beste pris på forsikringer
Anbud på forsikring
Bilforsikring
Bilforsikring
Hva bestemmer prisen på bilforsikringen?
Egenandeler på bilforsikring
Bonussystemet i bilforsikring
Dette koster bonustapet deg
Startbonus på bilforsikring
Finn beste pris på bilforsikring
Anbud på bilforsikring
Boligforsikring
Boligforsikring
Egenandeler på boligforsikringen
Hva dekkes i boligforsikringen
Sikkerhetsrabatter på boligforsikringen
Rettshjelp på forsikringen
Innboforsikring
Hvordan beregne verdien på innboet
Hytteforsikring
Finn beste pris på boligforsikring
Anbud på boligforsikring
Reiseforsikring
Reiseforsikring
Reiseforsikring - prisoversikt
Rabatter på reiseforsikring
Reiseforsikring - selskapenes dekningsomfang
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reiseforsinkelse
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reisegods
Reiseforsikring - selskapenes sykedekning
Reiseforsikring - selskapens dekning på ulykke
Europeisk helsetrygdekort
Kredittkort med reiseforsikring
Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:
Reiseforsikring - Boligbyggelagene
Reiseforsikring - Codan
Reiseforsikring - DNB
Reiseforsikring - Eika Forsikring
Reiseforsikring - Europeiske
Reiseforsikring - Frende
Reiseforsikring - Gjensidige
Reiseforsikring - Gouda
Reiseforsikring - KLP
Reiseforsikring - Komplett Forsikring
Reiseforsikring - Landbruksforsikring
Reiseforsikring - NAF Forsikring
Reiseforsikring - OBOS
Reiseforsikring - Rema
Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Reiseforsikring - Storebrand
Reiseforsikring - Travel Guard
Reiseforsikring - Troll Forsikring
Reiseforsikring - Tryg Forsikring
Reiseforsikring - Vardia Forsikring
Forsikringer ved boligbytte
Eierskifteforsikring
Boligkjøpsforsikring
Dobbeltboligforsikring
Andre forsikringer
Arbeidsledighetsforsikring
Båtforsikring
Kjæledyrforsikring
Motorsykkelforsikring
Trygghetsforsikring
Verdisaksforsikring
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Markedsoversikter
Finn beste pris på forsikringer
Finn beste pris på bilforsikring
Finn beste pris på husforsikring
Finn beste pris på innboforsikring
Finn beste pris på reiseforsikring
Husforsikring - priser fra Finansportalen
Innboforsikring - priser fra Finansportalen
Bilforsikring - priser fra Finansportalen
Reiseforsikring - priser fra Finansportalen
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Yrkesskadeforsikringsloven
Naturskadeforsikringsloven