Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om skadeforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Sammenligne selskap: Det er veldig mange forhold som spiller inn for pris på forsikringer, og det er derfor ikke alltid like lett å sammenligne forsikringsselskaper. Noe av det du må se nærmere på er eventuelle totalkunderabatter og/eller rabatter for sikkerhetstiltak. Du må også undersøke de forskjellige selskapenes dekningsgrader. På denne siden kan du kan sjekke priser og vilkår for de forskjellige selskapene. Du finner en oversikt over alle skadeforsikringsselskapene her.

Flytte forsikringen: Du kan flytte forsikringer fra ett selskap til et annet når du vil på året. Forsikringsselskapet skal dessuten ta seg av det praktiske med flyttingen, og flyttingen krever dermed lite tid og energi for deg som kunde.

Totalkunderabatter: De fleste selskapene gir rabatter ut ifra et totalkundeforhold. Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet. Men i en del tilfeller kan det likevel bli billigere å ha forsikringene i forskjellige selskaper fremfor ett, selv med totalkunderabatt.

Bilforsikring: Alle er pålagt å ha ansvarsforsikring, utover det kan du selv velge dekningsgrad på bilforsikringen. Det er mange faktorer som spiller inn for prisen på bilforsikringen, slik som alder på bileier, bilmodell, bonus og egenandel.

Boligforsikring: Det er to typer boligforsikring å velge mellom: villa- og innboforsikring. Du kan også få rabatter på forsikringspremien, ved å gjennomføre ulike sikkerhetstiltak i hjemmet, slik som å installere en boligalarm. Du må sjekke hvilken dekningsgrad du har på boligforsikringen din, og du må også vurdere hvor høy egenandel du bør velge.

Båtforsikring: Forsikring av fritidsbåt er ikke påbudt, men alle bør i praksis forsikre den - blant annet fordi du kan komme i ansvar ved en ulykke med båten.

Reiseforsikring: Det er sykdom og hjemtransport som er de største og mest kostbare skadeårsakene ved reiseforsikring. Det du bør undersøke ved valg av selskap du skal ha reiseforsikringen i, er hvor og når reiseforsikringen gjelder - og hva slags dekningsgrad som gjelder.

Hytteforsikring: Mye av det samme som gjelder for villaforsikringer gjelder også for hytteforsikring, men dekningsgraden er normalt lavere.

Forsikringsklager: Klager på forsikringsselskapet rettes til Finansklagenemnda. Men dersom du ønsker å klage forsikringsselskapet ditt, må du først henvende deg direkte til dem.

Skade- og risikostatistikk: Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader, og du kan finne tall tilbake til 2016 på smartepenger.no.

Overforsikring: Du bør ta en gjennomgang av forsikringene dine, for å sjekke om du kan være overforsikret. Du kan være overforsikret ved å være forsikret dobbelt opp på et område, for eksempel ved at du er forsikret både privat og gjennom arbeidsgiver. Du kan også være forsikret med et høyere beløp enn du har behov for.

Behovshierarkiet for forsikring: I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Sikkerhetsforskrifter: Forsikringsselskapet krever at du overholder visse sikkerhetsforskrifter. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat, og at bil og bolig låses når du forlater dem. Følger du ikke disse forskriftene, risikerer du at forsikringsutbetalingen blir redusert.

Skader og skadeoppgjør: Dersom du får en skade, må du ta kontakt med forsikringsselskapet så raskt som mulig. I dag kan du som oftest gjøre dette relativt enkelt på nett. Pass også på at du tar vare på eventuell dokumentasjon som kvitteringer eller bilder.

Innholdet på temaet skadeforsikring

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, markedsoversikter og aktuelle lover.

Faktainnhold
Skadeforsikring
Dette er skadeforsikring
Skade- og risikostatistikk
Pass på at du ikke overforsikrer deg
Disse forsikringene trenger du mest
Sikkerhetsforskrifter i forsikring
Skader og skadeoppgjør
Forsikringsklager
Kundetilfredshet forsikring
Rettshjelp på forsikringen
Sammenligning av selskap
Hvordan sammenligne forsikringsselskap
Finn beste pris på forsikringer
Her kan du sjekke priser på forsikringer
Samlerabatter i forsikring
Kundeutbytte for Gjensidige-kunder
Vilkår skadeforsikring
Når du skal flytte forsikringen
Skadeforsikringsselskap i Norge
Skadeforsikringsrabatter via organisasjoner
Få tilbud på forsikringer
Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud
Test av forsikringer
Tester av forsikringer
Test av barneforsikring
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Test av bilforsikring
Test av innboforsikring
Test av husforsikring
Test av Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Test av reiseforsikring
Bilforsikring
Guide til bilforsikring
Test av bilforsikring
Bilforsikring - dette dekker den
Hva bestemmer prisen på bilforsikringen?
Egenandeler og rabatt på bilforsikring
Bonussystemet i bilforsikring
Dette koster bonustapet deg
Startbonus på bilforsikring
Her kan du kjøpe bilforsikring
Slik finner du den beste bilforsikringen
Få tilbud på bilforsikring
Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud
Finansportalen - priser på bilforsikring
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Glassdekning
Bilforsikring - Veihjelp
Bilforsikring - Uhellsdekning
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti
Bilforsikring - Maskinskade
Bilforsikring - Ulykkesdekning
Dekningene på bilforsikringene:
Bilforsikring - dekningsdetaljer på alle bilforsikringene
Bilforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Bilforsikring - Eika Forsikring
Bilforsikring - Frende Forsikring
Bilforsikring - Gjensidige Forsikring
Bilforsikring - If Skadeforsikring
Bilforsikring - KLP Forsikring
Bilforsikring - Landkreditt Forsikring
Bilforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Bilforsikring - Storebrand Forsikring
Bilforsikring - Tryg Forsikring
Husforsikring
Guide til husforsikring
Test av husforsikring
Egenandeler på husforsikringen
Husforsikring - dette dekker den
Sikkerhetsrabatter på husforsikringen
Rettshjelp på forsikringen
Slik finner du den beste husforsikringen
Få tilbud på husforsikring
Finansportalen - priser på husforsikring
Husforsikring - dekning ved større skader
Husforsikring - dekning ved vannskader
Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte
Husforsikring - diverse dekninger
Husforsikring - fradrag ved erstatning
Dekningene på husforsikringene:
Dekningsdetaljer på alle husforsikringene
Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Husforsikring - Eika Forsikring
Husforsikring - Frende Forsikring
Husforsikring - Gjensidige Forsikring
Husforsikring - If Skadeforsikring
Husforsikring - KLP Forsikring
Husforsikring - Landkreditt Forsikring
Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Husforsikring - Storebrand Forsikring
Husforsikring - Tryg Forsikring
Innboforsikring
Guide til innboforsikring
Test av innboforsikring
Hvordan beregne verdien på innboet
Innboforsikring - dette dekker den
Finn beste pris på innboforsikring
Her kan du kjøpe innboforsikring
Innboforsikring - priser fra Finansportalen
Kollektive avtaler på innboforsikring
Innboforsikring - selskapenes dekning av ting
Innboforsikring - selskapenes tyveridekning
Innboforsikring - selskapenes dekning av sykkel
Innboforsikring - selskapenes juridiske dekninger
Innboforsikring - selskapenes dekning ved flytting og lagring
Innboforsikring - selskapenes erstatningsberegning
Innboforsikring - selskapenes andre dekninger
Guide til sykkelforsikring
Dekningene på innboforsikringene:
Innboforsikring - dekningsdetaljer på alle innboforsikringene
Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Innboforsikring - Eika Forsikring
Innboforsikring - Frende Forsikring
Innboforsikring - Gjensidige Forsikring
Innboforsikring - If Skadeforsikring
Innboforsikring - KLP Forsikring
Innboforsikring - Landkreditt Forsikring
Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Innboforsikring - Storebrand Forsikring
Innboforsikring - Tryg Forsikring
Reiseforsikring
Guide til reiseforsikring
Test av reiseforsikring
Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning
Reiseforsikring - Dette dekker den
Reiseforsikring - Dette dekker den ikke
Reiseforsikring - prisoversikt
Rabattavtaler på reiseforsikring
Finn beste pris på reiseforsikring
Reiseforsikring - prisoversikt
Finansportalen - priser på reiseforsikring
Avbestillingsforsikring
Reiseforsikring - selskapenes dekningsomfang
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reiseforsinkelse
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reisegods
Reiseforsikring - selskapenes sykedekning
Reiseforsikring - selskapens dekning på ulykke
Europeisk helsetrygdekort
Kredittkort med gratis reiseforsikring
Her kan du kjøpe reiseforsikring
Dekningene på reiseforsikringene:
Reiseforsikring - dekningsdetaljer på alle reiseforsikringene
Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Reiseforsikring - Eika Forsikring
Reiseforsikring - Europeiske
Reiseforsikring - Frende Forsikring
Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring
Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring
Reiseforsikring - KLP Forsikring
Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring
Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Reiseforsikring - Storebrand Forsikring
Reiseforsikring - Tryg Forsikring
Forsikringer ved boligbytte
Eierskifteforsikring
Boligkjøperforsikring
Andre forsikringer
Arbeidsledighetsforsikring
Guide til båtforsikring
Hytteforsikring /Fritidsboligforsikring
Guide til dyreforsikring
Dyreforsikring - egenandeler
Motorsykkelforsikring
Guide til sykkelforsikring
Tannhelseforsikring
Trygghetsforsikring
Verdisaksforsikring
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Yrkesskadeforsikringsloven
Naturskadeforsikringsloven