Denne oversikten viser alt innhold om skadeforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Sammenligne selskap: Det er veldig mange forhold som spiller inn for pris på forsikringer, og det er derfor ikke alltid like lett å sammenligne forsikringsselskaper. Noe av det du må se nærmere på er eventuelle totalkunderabatter og/eller rabatter for sikkerhetstiltak. Du må også undersøke de forskjellige selskapenes dekningsgrader. På denne siden kan du kan sjekke priser og vilkår for de forskjellige selskapene. Du finner en oversikt over alle skadeforsikringsselskapene her.

Flytte forsikringen: Du kan flytte forsikringer fra ett selskap til et annet når du vil på året. Forsikringsselskapet skal dessuten ta seg av det praktiske med flyttingen, og flyttingen krever dermed lite tid og energi for deg som kunde.

Totalkunderabatter: De fleste selskapene gir rabatter ut ifra et totalkundeforhold. Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet. Men i en del tilfeller kan det likevel bli billigere å ha forsikringene i forskjellige selskaper fremfor ett, selv med totalkunderabatt.

Bilforsikring: Alle er pålagt å ha ansvarsforsikring, utover det kan du selv velge dekningsgrad på bilforsikringen. Det er mange faktorer som spiller inn for prisen på bilforsikringen, slik som alder på bileier, bilmodell, bonus og egenandel.

Boligforsikring: Det er to typer boligforsikring å velge mellom: villa- og innboforsikring. Du kan også få rabatter på forsikringspremien, ved å gjennomføre ulike sikkerhetstiltak i hjemmet, slik som å installere en boligalarm. Du må sjekke hvilken dekningsgrad du har på boligforsikringen din, og du må også vurdere hvor høy egenandel du bør velge.

Båtforsikring: Forsikring av fritidsbåt er ikke påbudt, men alle bør i praksis forsikre den - blant annet fordi du kan komme i ansvar ved en ulykke med båten.

Reiseforsikring: Det er sykdom og hjemtransport som er de største og mest kostbare skadeårsakene ved reiseforsikring. Det du bør undersøke ved valg av selskap du skal ha reiseforsikringen i, er hvor og når reiseforsikringen gjelder - og hva slags dekningsgrad som gjelder.

Hytteforsikring: Mye av det samme som gjelder for villaforsikringer gjelder også for hytteforsikring, men dekningsgraden er normalt lavere.

Forsikringsklager: Klager på forsikringsselskapet rettes til Finansklagenemnda. Men dersom du ønsker å klage forsikringsselskapet ditt, må du først henvende deg direkte til dem.

Skade- og risikostatistikk: Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader, og du kan finne tall tilbake til 2006 på smartepenger.no.

Overforsikring: Du bør ta en gjennomgang av forsikringene dine, for å sjekke om du kan være overforsikret. Du kan være overforsikret ved å være forsikret dobbelt opp på et område, for eksempel ved at du er forsikret både privat og gjennom arbeidsgiver. Du kan også være forsikret med et høyere beløp enn du har behov for.

Behovshierarkiet for forsikring: I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Sikkerhetsforskrifter: Forsikringsselskapet krever at du overholder visse sikkerhetsforskrifter. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat, og at bil og bolig låses når du forlater dem. Følger du ikke disse forskriftene, risikerer du at forsikringsutbetalingen blir redusert.

Skader og skadeoppgjør: Dersom du får en skade, må du ta kontakt med forsikringsselskapet så raskt som mulig. I dag kan du som oftest gjøre dette relativt enkelt på nett. Pass også på at du tar vare på eventuell dokumentasjon som kvitteringer eller bilder.

Innholdet på temaet skadeforsikring

Du finner også en rekke «forsikringord» som hører til under forsikring i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, markedsoversikter og aktuelle lover.

Faktainnhold
Personforsikring
Om personforsikring
Disse forsikringene trenger du mest
Overforsikring
Forsikringsalternativene
De ulike forsikringstypene
Livsforsikring / dødsfallsforsikring
Uføreforsikringer
- Uførekapital
- Uførerente
Barneforsikring
Sykdomsforsikringer
Behandlingsforsikring
Gjeldsforsikring
Ulykkesforsikring
- Invaliditetsgrad
Arbeidsledighetsforsikring
Barneforsikring
Barneforsikring
Barneforsikring - Priser og rabatter
Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold
Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad
Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykommer
Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidlerulykkesforsikringsdekning
Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning
Barneforsikring - selskapenes uføredekning
Barneforsikring: Codan
Barneforsikring: Danica
Barneforsikring: DNB
Barneforsikring: Eika Forsikring
Barneforsikring: Frende Forsikring
Barneforsikring: Gjensidige Forsikring
Barneforsikring: If Forsikring
Barneforsikring: KLP
Barneforsikring: Landbruksforsikring
Barneforsikring: SpareBank 1 Forsikring
Barneforsikring: Storebrand
Barneforsikring: Troll Forsikring
Barneforsikring: Tryg Forsikring
Behandlingsforsikring
Behandlingsforsikring
Priser og rabatter på behandlingsforsikring
Behandlingsforskring: Selskapenes tilbud
Behandlingsforsikring - Gjensidige
Behandlingsforsikring - If
Behandlingsforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Behandlingsforsikring - Storebrand
Behandlingsforsikring - Troll Forsikring
Behandlingsforsikring - Tryg Forsikring
Behandlingsforsikring - Vertikal Helseassistanse
Kritisk sykdom
Kritisk sykdom
Kritisk sykdom - Selskapenes dekningsomfang
Kritisk sykdom: Priser og rabatter
Kritisk sykdom: Danica
Kritisk sykdom: DNB
Kritisk sykdom: Eika Forsikring
Kritisk sykdom: Frende
Kritisk sykdom: Gjensidige
Kritisk sykdom: SpareBank 1
Kritisk sykdom: Storebrand
Kritisk sykdom: Tryg Forsikring
Behovsvurdering
Behovsvurdering i forsikring
Beregning av forsikringsbehovet
Gjennom arbeidsgiver
Forsikringer gjennom arbeidsgiver
Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver
Yrkesskadeforsikring
Mer om forsikring
Anbud på forsikringer
Forsikringsklager
Helsebedømmelse
Hvem skal få utbetalt forsikringen?
Prising av personforsikring
Samboere - sikring ved død
Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom
Forsikring gjennom yrkesorganisasjoner
Forsikringstilbud gjennom yrkesorganisasjoner
Akademikerforbundet
Akademikerne
Befalets Fellesorganisasjon
Bondelaget
Forskerforbundet
Forsvarets Personellservice
KOL
Lederne
LO
NITO
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Tekna
Utdanningsforbundet
YS
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Uførerente-kalkulator
Markedsoversikter
Kritisk sykdom - priser fra Finansportalen
Uføreforsikringer - priser fra Finansportalen
Livsforsikring - priser fra Finansportalen
Ulykkesforsikring - priser fra Finansportalen
Barneforsikring - priser fra Finansportalen
Barneforsikring - priser fra Finansportalen
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Yrkesskadeforsikringsloven