Trygdeavgiften er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Trygdeavgiften regnes av personinntekten (bruttoinntekten) din.

Det er tre forskjellige satser, avhengig av type inntekt:

  • Pensjoner har en sats på 5,1 prosent i 2016 og 2017
  • Lønnsinntekter har en sats på 8,2 prosent i 2016 og 2017
  • Næringsinntekter har en sats på 11,4 prosent i 2016 og 2017.

Uføretrygd beskattes som lønnsinntekt fra 2015, og får da en trygdeavgift på 8,2 prosent.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 49.650 kroner i 2016. I 2017 er denne inntekten 54.650 kroner.

Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 49.650/54.650 kroner. Har du en lønnsinntekt på 55.000 kroner i 2017, kan ikke trygdeavgiften være på mer enn 100 kroner.

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførtrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014.

Pensjonskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.