Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Trygdeavgiften er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Trygdeavgiften regnes av personinntekten (bruttoinntekten) din. Dette er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten.

Det er tre forskjellige satser, avhengig av type inntekt:

  • Pensjoner har en sats på 5,1 prosent i 2022 og 2023
  • Lønnsinntekter har en sats på 8,0 prosent i 2022. I 2023 er satsen satt ned til 7,9 prosent.
  • Næringsinntekter har en sats på 11,2 prosent i 2022. I 2023 er satsen satt ned til 11,1 prosent.

Uføretrygd har vært beskattet som lønnsinntekt fra 2015, og har samme trygdeavgift.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 64.650 kroner i 2022, som økes til 69.650 kroner i 2023.

Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 64.650 kroner i 2022, og 69.650 kroner i 2023. Har du en lønnsinntekt på 75.000 kroner i 2023, kan ikke trygdeavgiften være på mer enn 1.337 kroner.

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.