Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Les mer om kalkulatoren under.

Velg først alder og kjønn på familiemedlemmene, og trykk på Beregn.

 

Forbrukskalkulator

    Alder   Kjønn  
  Familiemedlem nr 1      
  Familiemedlem nr 2      
  Familiemedlem nr 3      
  Familiemedlem nr 4      
  Familiemedlem nr 5      
  Familiemedlem nr 6      
  Familiemedlem nr 7      
  Dette gir følgende månedlige standardutgifter:  
  Utgift:   Utgifter   Justert  
  Mat og drikke      
  Klær og sko      
  Personlig pleie      
  Lek og mediebruk      
  Andre dagligvarer      
  Husholdsartikler      
  Møbler      
     
  Sum måned      
  Sum år      
 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om forbrukskalkulatoren

Hvis du for eksempel skal sette opp et budsjett, er det praktisk å bruke disse tallene. Denne kalkulatoren er laget for at du skal få gjennomsnittstall for utgifter som de fleste egentlig ikke vet hva ligger på. Dette er altså bare kalkulatoriske utgifter. Hva du eller dere ligger på, kan selvfølgelig avvike sterkt fra dette.

Det er SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) som har beregnet tallene. Tallene her er fra den siste justeringen i 2017.

Kalkulatorforklaring
Legg inn hvor mange det er innen hver aldersgruppe og kjønn. Kalkulatoren regner ut da gjennomsnittlige forbruksutgifter for denne husholdningen.

I kolonnen for «Justert» er tallene justert for «stordriftsfordeler». Stordriftsfordeler oppstår når to eller flere flytter sammen, eller bor sammen. Her har vi gjort en vri på tallene fra SIFO. Vi skiller på hva slags stordriftsfordel du får avhengig av type utgift. Vi beregner stordriftsfordeler på «Mat og drikke», Personlig pleie», og «Lek og mediebruk». På «Klær og sko» kan det neppe være stordriftsfordeler å hente, ihvert fall når to av ulikt kjønn flytter sammen.

 

Se også:

SIFO- Referansebudsjett
Les mer om referansebudsjettet på SIFO's sider.

SIFO- Budsjettkalkulator
SIFO har også en kalkulator som gir deg en litt annen variant enn den som ligger her.

Kalkulatorer:

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.