Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som for eksempel mat og klær. Her får du en god pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Du kan lese mer om kalkulatoren under.

Velg først alder og kjønn på familiemedlemmene.

Forbrukskalkulator
       
Familiemedlem nr 1
 
Familiemedlem nr 2
 
Familiemedlem nr 3
 
Familiemedlem nr 4
 
Familiemedlem nr 5
 
Familiemedlem nr 6
 
Familiemedlem nr 7
 
       
Dette gir følgende månedlige standardutgifter:  
Utgift: Utgifter Justert  
Mat og drikke  
Klær og sko  
Personlig pleie  
Lek og mediebruk  
Andre dagligvarer  
Husholdsartikler  
Møbler  
Sum måned  
Sum år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om forbrukskalkulatoren

Hvis du for eksempel skal sette opp et budsjett, er det praktisk å bruke disse tallene. Denne kalkulatoren er laget for at du skal få gjennomsnittstall for utgifter som de fleste egentlig ikke vet hva ligger på. Dette er altså bare kalkulatoriske utgifter. Hva du eller dere ligger på, kan selvfølgelig avvike sterkt fra dette.

Det er SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) som har beregnet tallene. Tallene her er fra den siste justeringen våren 2024.

Kalkulatorforklaring
Legg inn hvor mange det er innen hver aldersgruppe og kjønn. Kalkulatoren regner ut da gjennomsnittlige forbruksutgifter for denne husholdningen.

I kolonnen for «Justert» er tallene justert for «stordriftsfordeler». Stordriftsfordeler oppstår når to eller flere flytter sammen, eller bor sammen. Her har vi gjort en vri på tallene fra SIFO. Vi skiller på hva slags stordriftsfordel du får avhengig av type utgift. Vi beregner stordriftsfordeler på «Mat og drikke», Personlig pleie», og «Lek og mediebruk». På «Klær og sko» kan det neppe være stordriftsfordeler å hente, i hvert fall når to av ulikt kjønn flytter sammen.

Du kan lese mer detaljert om forbruksutgiftene her: Les mer om nivået på de vanligste forbruksutgiftene.

 

Se også:

Guide: Slik setter du opp et privatbudsjett

Guide: Slik kutter du kostnader i privatkonomien

Kalkulatorer:

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store. Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne sider:

SIFO- Referansebudsjett
Les mer om referansebudsjettet på SIFO's sider.

SIFO - Budsjettkalkulator
SIFO har også en kalkulator som gir deg en litt annen variant enn den som ligger her.