Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke rammelån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Å se på de billigste rammelånene henger også sammen med anbefalte boliglån. Mange av bankene har høyere renter på rammelånene enn de har på vanlige nedbetalingslån. Men det er de gunstigste tilbudene som teller.

Rammelån kan maksimalt gå opp til 60 prosent av markedsverdi, det er bestemt av boliglånsforskriften.

Vi har først satt opp de beste rammelånene for de åpne alternativene, deretter de lukkede (må være medlem).

Guide til rammelån

Åpent for alle

Dette er långivere som er åpent for lånekunder over hele landet.

OBOS Banken
Rammelånet fra OBOS Banken som går opp til 50 prosent av markedsverdi har den laveste renten, med en effektiv rente på 5,62 prosent. Går lånet opp mot 60 prosent av markedsverdi er den effektive renten 5,88 prosent, der blir de litt for dyre.

Landkreditt Bank
Banken har den nest laveste renten innenfor 50 prosent av markedsverdi med en effektiv rente på 5,64 prosent med et lån på 4 millioner kroner. Landkreditt er også nest billigst på lån mellom 50 og 60 prosent av markedsverdien. Effektiv rente er da 5,75 prosent.

NORDirekte (Skagerak Sparebank)
Har den laveste renten på lån mellom 50 og 60 prosent av markedsverdien.

Sbanken
Sbanken har den laveste renten på lån mellom 50 og 60 prosent av markedsverdien, sammen med NORDirekte. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr på dette lånet. 

Bulder Bank - Sparebanken Vest
Bulder Bank (drevet av Sparebanken Vest) skiller rentene på nivåene 50, 55, og 60 prosent av markedsverdi. Bulder Bank er tett etter de billigste på rammelån som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi. Innenfor 55 og 60 prosent av markedsverdien er Bulder Bank nest billigst. Den effektive renten er 5,80/5,85/5,90 prosent. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr.

Siden Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, mottar kunder i Bulder Bank kundeutbytte. I 2023 (utbetalt i 2024) var kundeutbyttet på 0,44 prosent. Det gis ikke utbytte på det som overskrider et lån på 2 millioner kroner. På grunn av dette utbytte blir Bulder Bank derfor ekstra konkurransedyktig. Da spesielt innenfor 55 og 60 prosent av markedsverdi.

Oppsummert
Innenfor 50 prosent av markedsverdi har OBOS, Landkreditt, NORDirekte, og Sbanken så godt som samme effektive rente. Bulder Bank gir ut kundeutbytte som kompenserer for den høyere renten de har. Innenfor 60 prosent er det NORDirekte som er billigstLandkreditt Bank og Sbanken som er de beste.

Lukkede rammelån

Dette er långivere som du må ha en tilknytning til eller være medlem av for å få lån.

KLP Banken
Er billigst av dem som er lukkede. Effektiv rente er her 5,69 prosent.

Sykepleierforbundet - DNB
Har den laveste effektive renten blant de lukkede lånene med en effektiv rente på 5,85 prosent. Men de ligger over de beste åpne lånene innenfor 50 prosent av markedsverdi. På nivå innenfor 60 prosent.. Banken har satt opp renten.

Akademikerne - Handelsbanken
Lånet har en effektiv rente på 5,85 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Det er flere yrkesorganisasjoner med i Akademikerne: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, og Tekna. Econa og Norges Juristforbund har avtaler i andre banker.

Juristforbundet - Handelsbanken
Lånet har en effektiv rente på 5,85 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Econa - Nordea
Lånet har en effektiv rente på 5,89 prosent). Lånet går opp til 60 prosent av markedsverdi, og er det billigste lånet på lukkede lån.

Unio og YS - Nordea:
Har en effektiv rente på 5,91 prosent.

Rentene på rammelån

Oversikten under viser de billigste rammelånene.

I oversikten under ser du nominell og effektiv rente (regnet av 2 millioner kroner, der rammen er 3 millioner kroner), etableringsgebyret og de årlige termingebyrene.

Rammelån kan ikke gis ut over 60 prosent av markedsverdi. Noen långivere har en lavere rente hvis lånet ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Listen er delt i de lånene alle kan få, og der du må være medlem. Listene er sortert etter effektiv rente (låneramme 4 millioner kroner, opplånet 2 millioner kroner).

Bank Nom Eff Etabl.g. T.geb.
Åpne lån
OBOS Banken 50% 5,41% 5,62% 2 800 600
Landkreditt Bank 50% 5,50% 5,64% 500 0
NORDirekte 60% - Skagerak Spb 5,46% 5,65% 0 600
Sbanken 5,51% 5,65% 0 0
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 50% 5,50% 5,74% 3 700 720
Landkreditt Bank 60% 5,60% 5,75% 500 0
Nybygger.no 50% - Spb Øst 5,64% 5,79% 0 0
Bulder Bank 50 % - Spb Vest 5,65% 5,80% 0 0
Bulder Bank 55 % - Spb Vest 5,70% 5,85% 0 0
OBOS Banken 5,66% 5,88% 2 800 600
Danske Bank 5,69% 5,89% 0 540
Bulder Bank 60 % - Spb Vest 5,75% 5,90% 0 0
Lukkede lån
KLP Banken 5,50% 5,69% 0 600
Akademikerne – Handelsbanken 5,65% 5,85% 0 540
Juristforbundet – Handelsbanken 5,65% 5,85% 0 540
Sykepleierforbundet - DNB 5,64% 5,85% 0 780
Econa – Nordea 5,69% 5,89% 0 540
Unio – Nordea 5,69% 5,91% 0 600
Ys – Nordea 5,69% 5,91% 0 600

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har lavere rente når rammelånet er fra 4 millioner kroner.

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå