Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke rammelån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Denne testen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

De billigste rammelånene

Å se på de billigste rammelånene henger også sammen med anbefalte boliglån. Mange av bankene har høyere renter på rammelånene enn de har på vanlige nedbetalingslån. Men det er de gunstigste tilbudene som teller.

Rammelån kan maksimalt gå opp til 60 prosent av markedsverdi, det er bestemt av boliglånsforskriften.

Vi har først satt opp de beste rammelånene for de åpne alternativene, deretter de lukkede (må være medlem).

Guide til rammelån

Åpent for alle

Dette er långivere som er åpent for lånekunder over hele landet.

Sbanken
Sbanken har den laveste renten så lenge lånet ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi. Da er den nominelle renten på 2,99 prosent (3,03 prosent effektivt). Lånet blir vesentlig dyrere hvis det ligger mellom 50 og 60 prosent av markedsverdi. Da stiger renten til 3,39 prosent. Til tross for dette store spranget ligger de tett etter den laveste renten innenfor 60 prosent.

NORDirekte (Skagerak Sparebank)
NORDirekte har den laveste renten på rammelån som går opp til 60 prosent av markedsverdi. Den nominelle renten er da 3,15 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi. Innenfor 50 prosent går renten ned til 2,95 prosent. Det er i praksis likt med Sbanken, som en av de to billigste.

Bulder Bank
Bulder Bank (drevet av Sparebanken Vest) er mest konkurransedyktig på lån som ligger mellom 55 og 60 prosent av markedsverdien. Da er den nominelle renten på 3,30 - 3,35 prosent. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr. Renten går opp for hvert 5-prosenthopp i lån i forhold til markedsverdi. Renten er 3,25 prosent innenfor 50 prosent.

Siden Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, mottar kunder i Bulder Bank kundeutbytte. I 2021 (utbetalt i 2022) var kundeutbyttet på 0,20 prosent. Det gis ikke utbytte på det som overskrider et lån på 2 millioner kroner. På grunn av dette utbytte blir Bulder Bank derfor spesielt konkurransedyktig på lån mellom 50 og 60 prosent av markedsverdi. 

Lukkede rammelån

Dette er långivere som du må ha en tilknytning til eller være medlem av for å få lån.

Akademikerne (Danske Bank)
Lånet har en nominell rente på 3,10 prosent hvis det ligger innenfor 45 prosent av markedsverdi. 3,15 prosent hvis det ligger innenfor 60 prosent.

Det er flere yrkesorganisasjoner med i Akademikerne: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Krigsskoleutdannde offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, og Tekna.

Juristforbundet (Handelsbanken)
Lånet har en nominell rente på 3,10 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi. Likt som Akademikerne.

Unio og YS i Nordea Direct: Her er den nominelle renten 3,20 prosent på alle lånebeløp innenfor 60 prosent av markedsverdi. Ingen etableringsgebyr, og 600 kroner i året i termingebyrer.

KLP Banken
Den nominelle renten er 3,20 prosent. Medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn ikke-medlemmer. Renten er 0,15 prosentpoeng høyere på lån med ramme på under 1,5 millioner kroner.

Rentene på rammelån

Oversikten under viser de billigste rammelånene.

I oversikten under ser du nominell og effektiv rente (regnet av 2 millioner kroner, der rammen er 3 millioner kroner), etableringsgebyret og de årlige termingebyrene.

Rammelån kan ikke gis ut over 60 prosent av markedsverdi. Noen långivere har en lavere rente hvis lånet ligger innenfor 45-50 prosent av markedsverdi.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Bank Nom Eff Etabl.g. T.geb.
Åpne lån
Sbanken 50% 2,99% 3,03% 0 0
NORDirekte 50% 2,95% 3,04% 0 600
Nybygger.no 50% 3,06% 3,10% 0 0
Din Bank 50% 3,07% 3,11% 0 0
NORDirekte 60% 3,15% 3,25% 0 600
Bulder Bank 50 % 3,25% 3,30% 0 0
Bulder Bank 55 % 3,30% 3,35% 0 0
Bulder Bank 60 % 3,35% 3,40% 0 0
Sbanken 60% 3,39% 3,44% 0 0
Lukkede lån
Akademikerne 45 % Danske Bank 3,10% 3,19% 0 540
Juristforbundet – Handelsbanken 3,10% 3,19% 0 540
Akademikerne 60 % Danske Bank 3,15% 3,24% 0 540
Sykepleierforbundet - DNB 3,14% 3,25% 0 780
KLP Banken 3,20% 3,30% 1 500 420
Unio - Nordea Direct 3,20% 3,32% 0 840
YS - Nordea Direct 3,20% 3,32% 0 840

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå