Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På smartepenger.no finner du over 250 kalkulatorer til fri avbenyttelse. Her er en oversikt over alle kalkulatorene.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Oversikten over alle kalkulatorene finner du litt lenger ned på siden. Du kan også gå inn på de forskjellige temaoversiktene for kalkulatorene, der du ser en kort beskrivelse av hver enkelt.

Alle kalkulatorene er laget av Rune Pedersen for Smarte Penger. Har du noen spørsmål om kalkulatorene send en mail.

Bilkalkulatorer

Boligkalkulatorer

Ferie og reisekalkulatorer

Forsikringskalkulatorer

Jobbkalkulatorer

Lånekalkulatorer

Pensjonskalkulatorer

Skattekalkulatorer

Sparekalkulatorer

Diverse kalkulatorer

Hva som er en kalkulator og en markedsoversikt kan flyte litt over i hverandre. En markedsoversikt, som også gjør noen beregninger kan kalles en markedskalkulator (for eksempel Boliglånskalkulatoren). Disse kombinasjonskalkulatorene er tatt med i denne oversikten. Se ellers Markedsoversikten.

Om bruken av kalkulatorene
Kalkulatorene har noen fellestrekk. Feltene du kan legge inn i er farget grå. Felt som blir beregnet av kalkulatoren er blå, eller uten farge. Du kan bevege deg nedover i feltene ved å bruke tab-knappen, eller musa. Hver gang du forlater feltet blir nye verdier beregnet.

Første gang du går inn på en kalkulator er alle verdier som blir beregnet null. For å se beregnede verdier kan du klikke på Beregn-knappen nederst i kalkulatoren, eller gå ut av et felt. Forklaringen til kalkulatoren ligger som oftest nedenfor selve kalkulatorfeltet.

Kalkulatoroversikt

Bilkalkulatorer

Bilbonuskalkulator
Bilavgifter på nye biler
Bilabonnement: Sammenligning av bilabonnement med privatleasing
Bilavgifter på bruktbilimporterte biler
Bildelingskalkulator
Bildeling: Sammenligning av bildelingspriser
Bilkjøpskalkulator
Bilkostnadskalkulator brukt bil
Bilkostnadskalkulator ny bil
Billånskalkulator
Bilmodellvalgkalkulator
Beregn bruktbilverdi
Bilutleiekalkulator egen bil
Co2-utslipp bil
El-bilkalkulator
Drivstoffavgiftskalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Fordeling av bilkostnader på tur
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Ladekostnad-kalkulator
Promillekalkulator
Kjøreskolekalkulator
Privatleiekalkulator bil

 

Boligkalkulatorer

Belåning av borettslagsleiligheter
Boligformuekalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du ha spart for å kjøpe bolig
Boligprisutviklingskalkulator
Boligprisutvikling kvartalsvis
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Dusj: Dette koster det å dusje eller ta et bad
Eie eller leie-kalkulator
Eiendomsmeglerkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Flyttekostnadskalkulator
Formuesskatt og boligverdier
Fyringskalkulator
Gevinstberegning av bolig
Hyttelønnsomhetskalkulator
Hytteutleiekalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Leieprisforventningskalkulator
Lyspærekalkulator
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Solcellepanel: Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Strømpriskalkulator
Strømsparekalkulator: Lyspærer
Strømsparekalkulator: Nattsenking
Strømsparekalkulator: Sparedusj
Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Tomtefestekalkulator
Uleieboligkalkulator
Utleiefinansieringskalkulator
Vannmålerkalkulator
Varmepumpekalkulator
Varmepumpevalg
Varmepumpe: Lønner det seg der du bor

 

Diverse kalkulatorer

Arvefordelingskalkulator
Båtkalkulator
Din bedrift: Optimal fordeling av lønn og utbytte
Hvor mye er du verdt?
Hvor raskt blir du millionær?
Inflasjon- og lønnsutvikling
Inflasjonsjusteringskalkulator
Inflasjonskalkulator
Inkassokalkulator
Kredittkortkalkulator
Lønner det seg å investere?
Lyspærekalkulator
Mobildatakalkulator
Mobilkalkulator utenlands
Livsoppholdskalkulator
Oljefondkalkulator
Oljepriskalkulator
Skilsmisse-kalkulator
Smuglerkalkulator
Småutgiftskalkulator
Testamentkalkulator
Valuta: Økonomisk effekt av valutaendring for deg

 

Ferie,- og reisekalkulatorer

Båtkalkulator
Feriekostnadskalkulator
Feriepengekalkulator
Fordeling av bilkostnader på tur
Fritidskostnadskalkulator
Lavest reisekostnader med fly eller kjøre bil?
Mobilkalkulator utenlands
EuroBonus-kalkulator
Smuglerkalkulator
Svenskehandelskalkulator
Taxikalkulator
Tollkalkulator
Tollkvotekalkulator
Valutaomregner
Valuta: Økonomisk effekt av valutaendring for deg

 

Forsikringskalkulatorer

Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Test av barneforsikring
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Test av bilforsikring
Test av innboforsikring
Test av husforsikring
Test av Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Test av reiseforsikring
Uførepensjonskalkulator
Uførerente-kalkulator
Yrkesskadeerstatningskalkulator

 

Jobbkalkulatorer

Ansattkostnadskalkulator
Dagpengekalkulator
Dagpengetapkalkulator
Deltidskostnads-kalkulator
Feriepengekalkulator
Feriekostnadskalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Foreldrepengerkalkulator
Fritidskostnadskalkulator
Hvor stort lån dekker inntekten
Inflasjon- og lønnsutvikling
Innskuddspensjonskalkulator
Innskuddspensjon og spareprofil
Innskuddpensjon - verdi av
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Livsinntektskalkulator
Marginalskattkalkulator
Pendlerkalkulator
Pensjonsverdikalkulator
Reisefradragskalkulator
Rente- og lønnsendringskalkulator
Skatteberegning 2017
Skatteberegning 2018
Skatteberegning 2019
Skatteberegning 2020
Skatteberegning 2021
Skatteberegning 2022
Skatteberegning 2023
Skatteberegning 2024
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Så lenge må du jobbe

 

Kjøpskalkulatorer

Bilkjøpskalkulator
Bilmodellvalgkalkulator
Butikkfinansieringskalkulator
Dagligvarebonuskalkulator
Importkalkulator netthandel
Inkassokalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Mobiltelefonkjøpkalkulator
Rabattkalkulator
SAS EuroBonus-kalkulator
Smuglerkalkulator
Småutgiftskalkulator
Svenskehandelskalkulator
Tollkalkulator
Taxikalkulator
Økonomisk effekt av valutaendring

 

Lånekalkulatorer

Annuitetslån og renteendring
Annuitetslånskalkulator - månedlig
Annuitetslånskalkulator
Belåning av borettslagsleiligheter
Billånskalkulator
Boliglånskalkulator
Butikkfinansieringskalkulator
Byggelånskalkulator
Dette sparer du på å nedbetale ekstra på lånet
Finn beste forbrukslån
Forbrukslånkalkulator
Hvor mye kan du låne
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Hvor stort lån dekker inntekten
Kredittkortkalkulator
Kreditoravtalekalkulator
Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kredittscorekalkulator
Lån med restverdi
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Låneendringskalkulator
Lånesamlingskalkulator
Mellomfinansieringskalkulator
Når blir jeg gjeldfri
Overkurs og underkurs kalkulator
Rammelånskalkulator
Refinansieringskalkulator
Rente- og lønnsendringskalkulator
Renteberegning på dagsbasis
Renteendringskalkulator
Rentefradragskalkulator
Renteutviklingskalkulator
Serielånkalkulator
Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Stipendreduksjonskalkulator
Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Trapperentelånkalkulator
Valutalånkalkulator

 

Pensjonskalkulatorer

Alderspensjon gammel ordning
Innskuddspensjonskalkulator
Innskuddspensjon og spareprofil
Innskuddspensjon - verdi av
IPS - Lønnsomhetskalkulator
Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Livsinntektskalkulator
Meravkastningskalkulator
Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Pensjonspoengkalkulator
Pensjonssparekalkulator
Pensjonsverdikalkulator
Spareverdikalkulator
Uføretrygdkalkulator

 

Planleggingskalkulatorer

Beregn din økonomiske fremtid
Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Din Økonomi
Hvor mye kan du låne
Lynbudsjettkalkulator
Lønner det seg å investere?

 

Skatte- og avgiftskalkulatorer

Aksjebeskatningskalkulator
Aksjegevinst - skattenivå
Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Alkoholavgiftkalkulator
Bilavgifter på bruktimporterte biler
Bilavgifter på nye biler
Bilutleiekalkulator egen bil
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene
Drivstoffavgiftskalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Eiendomsskattkalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Firmabilskattkalkulator
Formuesskatt og boligverdier
Formuesskattekalkulator
Hytteskattkalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Marginalskattkalkulator
Merverdiavgiftskalkulator
Mobilskattkalkulator
Nord-Norge kalkulator
Oppregulering av inngangsverdi
Pendlerkalkulator
Pensjonsskattekalkulator 2011
Pensjonsskattekalkulator 2012
Pensjonsskattekalkulator 2013
Pensjonsskattekalkulator 2014
Pensjonsskattekalkulator 2015
Pensjonsskattekalkulator 2016
Pensjonsskattekalkulator 2017
Pensjonsskattekalkulator 2018
Pensjonsskattekalkulator 2019
Pensjonsskattekalkulator 2020
Pensjonsskattekalkulator 2021
Pensjonsskattekalkulator 2022
Pensjonsskattekalkulator 2023
Pensjonsskattekalkulator 2024
Regnskapsligning av bolig
Reisefradragskalkulator
Rentefradragskalkulator
Restskattkalkulator
Skatteberegning 2018 sammenlignet med 2017
Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018
Skatteberegning 2020 sammenlignet med 2019
Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Skatteberegning 2023 sammenlignet med 2022
Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Skatte- og avgiftsberegning 2016
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Skatte- og avgiftsberegning 2018
Skatte- og avgiftsberegning 2019
Skatte- og avgiftsberegning 2020
Skatte- og avgiftsberegning 2021
Skatte- og avgiftsberegning 2022
Skatte- og avgiftsberegning 2023
Skatte- og avgiftsberegning 2024
Skatteberegning 2008
Skatteberegning 2009
Skatteberegning 2010
Skatteberegning 2011
Skatteberegning 2012
Skatteberegning 2013
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2015
Skatteberegning 2016
Skatteberegning 2017
Skatteberegning 2018
Skatteberegning 2019
Skatteberegning 2020
Skatteberegning 2021
Skatteberegning 2022
Skatteberegning 2023
Skatteberegning 2024
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Skattetrekkskalkulator
Tobakksavgiftskalkulator
Utbyttebeskatningskalkulator

 

Sparekalkulatorer

Aksjefondsparingskalkulator
Aksjesparekonto-lønnsomhetskalkulator
Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Barnesparingskalkulator
Black Scholes kalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du ha spart for å kjøpe bolig
Brukskontokalkulator
BSU-kalkulator
BSU-lønnsomhet
Fondskontokalkulator
Fondsporteføljekalkulator
Gearingkalkulator
Gjennomsnittsavkastningskalkulator
Gullkalkulator
Hva vokser et sparebeløp til
Hvor høy aksjeandel tåler du
Hvor mange år varer sparebeløpet
Hvor mye må du spare
Hvor raskt blir du millionær?
Hvor raskt dobler pengene seg?
Høyrentekalkulator
Innskuddspensjonskalkulator
IPS - Lønnsomhetskalkulator
IPS - Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Kostnadenes betydning i fond
Kredittrisikokalkulator
Lønner det seg å investere?
Meravkastningskalkulator
Mikrosparkalkulator
Nedtrappingskalkulator for aksjeandel
Næringseiendomskalkulator
Obligasjonskurskalkulator
Pensjonssparekalkulator
Spareverdikalkulator
Sparing til utbetalingsmål
Uleieboligkalkulator
Utbetaling av sparebeløp

 

Se også:

Søk etter råd
Her kan du enkelt finne råd på Smarte Penger. Dette gjør du ved å bruke stikkord. Alle råd har ett eller flere stikkord knyttet til seg.

Markedsråd:
Smarte Pengers har en rekke råd om hvilke produkter du skal velge. Du få konkrete råd om valg på for eksempel låneprodukter, spareprodukter, fondsprodukter osv.

Økonomisk helsjekk
I den økonomiske helsjekken av privatøkonomien går du systematisk gjennom alle muligheter du har for å spare penger. Dette gjøres ved å se på alle kostnadsposter en privatøkonomi kan beså av.

Økonomiguider
På Smarte Penger finner du 225 økonomiguider. Disse guidene gir deg en samlet fremstilling av det området den tar for seg.

Markedsoversikter
På smartepenger.no finner du en rekke markedsoversikter på det som har betydning for privatøkonomien. Her ser du en oversikt over alle.