Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye du kan låne avhenger av flere forhold ved din økonomi, både i dag og i fremtiden.

Utgangspunktet for å beregne hvor mye du kan låne er å se hvilket disponibelt beløp du har til å betjene et boliglån i fremtiden.

For å kunne finne frem til dette beløpet må du se på inntekten, og så trekke fra skatt og fremtidige forventede utgifter per måned. Da sitter du igjen med et beløp som kan brukes til å betjene boliglånet.

Hvis kostnadsnivået ditt er lavt, kan du egentlig låne mye mer enn det du i praksis får låne. Men å låne penger ut fra et svært lavt kostnadsnivå kan slå feil ut. 

Ønsker du senere å øke forbruket, kan dette bli umulig, fordi lånet allerede er for stort.

Når vi skriver om hvor mye man kan låne er det underforstått at det er boliglån man snakker om. Det sier seg selv at man ikke kan låne på langt nær så mye i forbrukslån som boliglån.

Beregn selv med kalkulatoren Hvor mye kan du låne

Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2022-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Det du skal finne ut av er hvor stort månedlig beløp du kan/ønsker å bruke til å betjene et lån med. Dette beløpet må du være sikker på at du kan sette av til lånet.

Her finner du kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

Vær realistisk og tenk langsiktig

Ikke gå i fellen med å budsjettere med for lave utgifter. Kalkulatoren hjelper deg med å ta med alle relevante utgifter. Du bør også legge inn en post på andre utgifter/sparing. Det vil alltid komme overraskende utgifter

Mange av utgiftene må du stipulere som et mer langsiktig gjennomsnitt. For eksempel kjøp av utstyr som mobiltelefoner, TV, møbler og lignende.

Du kan ikke stole på enkle faktorer som skal veilede deg til hvor mye du kan låne. Det du skal leve av er den disponible inntekten i dag, og i fremtiden.

Et ungt par uten barn bør tenke på at de kanskje skal stifte familie, og at dette vil medføre at forbruket nødvendigvis vil stige. På den annen kan   det også komme en hyggelig lønnsutvikling og et «karrieretillegg» på veien.

Avdragsfritt lån som overlevelsesmodus

I kalkulatoren kan du velge mellom tre alternativer for lånet:

  • Annuitetslån
  • Serielån
  • Avdragsfritt lån

Etter Boliglånsforskriften skal det betales avdrag på lån som går ut over 60 prosent av markedsverdi. Lånet som gir minst belastning i starten er et annuitetslån på 30 år.

Det er utrolig hvor stort lån du kan klare å betjene når lånet er avdragsfritt, og har en rente på 2 prosent. Men det gir ikke svaret på hvor mye du kan låne. Det forteller deg bare hva du kan overleve på. Med en gang du skal betale avdrag, blir situasjonen en helt annen.

Det er forskjell på hva man klare seg på, og hva man bør ha igjen for å klare seg bra. Under har vi i et par eksempler.

Det er tallet "Disponibel inntekt til lånebetjening" som bestemmer størrelsen på lånet. Da er altså alle kostnader trukket fra. 

Dette er hovedtallene:

Post Beløp
Inntekt 1 600 000
Inntekt 2 500 000
Samlet skatt 277 000
Netto inntekt 823 000
Månedlig nettoinntekt 68 600
Lånekostnader før låneopptak 0
Levekostnader og andre utgifter 36 900
Disponibelt inntekt til lånebetjening 31 700
Nøkkeltall:
Rente 7,00%
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt 5,0
Lånekostnader i % av lønnsinntekt 42,3 %
Skatteprosent (samlet) etter nytt lån 17,4 %

Når det tas med to barn (gutt og jente 6 til 9 år) går låneevnen ned fra 5,1 til 3,5 med de samme forutsetningene. Da er det tatt hensyn til barnetrygd, økning i levekostnader med to familiemedlemmer til, og en viss økning i andre faste utgifter.

Slik ser da tallene ut:

Post Beløp
Inntekt 1 600 000
Inntekt 2 500 000
Barnetrygd 25 500
Samlet skatt 277 000
Netto inntekt 848 500
Månedlig nettoinntekt 70 700
Lånekostnader før låneopptak 0
Levekostnader og andre utgifter 48 800
Disponibelt inntekt til lånebetjening 21 900
Nøkkeltall:
Rente 7,00%
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt 3,5
Lånekostnader i % av lønnsinntekt 29,3 %
Skatteprosent (samlet) etter nytt lån 19,8 %

Rentens betydning for hvor mye du kan låne

Etter boliglånsforskriften skal låntakeren tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng.  Dette kravet gjør at taket blir mye lavere enn det ellers ville vært. 

Her ser du hvordan låneevnen går ned med økende rente. Her er det tatt utgangspunkt i et månedlig beløp 20.0000 kroner. I beregningen er det brukt et annuitetslån på 25 år.

Hele dette månedlige beløpet skal brukes til låneopptak. Tabellen under viser hvor stort lånet kan være med ulike rentesatser.

Lån er i antall millioner. Hvis 20.000 kroner per måned skal brukes til lån dekker dette et lån på 4,97 millioner kroner. Hvis renten settes til 7 prosent, går dette lånet ned til 3,27 prosent Låneevnen går dermed ned med34 prosent ved en renteøkning på 5 prosentpoeng.

Rente Lån Faktor
2,00% 4,97 20,7
3,00% 4,54 18,9
4,00% 4,16 17,3
5,00% 3,83 16,0
6,00% 3,53 14,7
7,00% 3,27 13,6

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.