Hvor mye du kan låne avhenger av flere forhold ved din økonomi, både i dag og i fremtiden.

Utgangspunktet for å beregne hvor mye du kan låne er å se hvilket disponibelt beløp du har til å betjene et boliglån i fremtiden.

For å kunne finne frem til dette beløpet må du se på inntekten, og så trekke fra skatt og fremtidige forventede utgifter per måned. Da sitter du igjen med et beløp som kan brukes til å betjene boliglånet.

Hvis kostnadsnivået ditt er lavt, kan du egentlig låne mye mer enn det du i praksis får låne. Men å låne penger ut fra et svært lavt kostnadsnivå kan slå feil ut. 

Ønsker du senere å øke forbruket, kan dette bli umulig, fordi lånet allerede er for stort.

Når vi skriver om hvor mye man kan låne er det underforstått at det er boliglån man snakker om. Det sier seg selv at man ikke kan låne på langt nær så mye i forbrukslån som boliglån.

Beregn selv med kalkulatoren Hvor mye kan du låne

Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2021-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Her finner du kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

Vær realistisk og tenk langsiktig

Ikke gå i fellen med å budsjettere med for lave utgifter. Kalkulatoren hjelper deg med å ta med alle relevante utgifter.  

Mange av dem må du stipulere som er mer langsiktig gjennomsnitt. For eksempel kjøp av utstyr som mobiltelefoner, TV, nettbrett og lignende.

Du kan ikke stole på enkle faktorer som skal veilede deg til hvor mye du kan låne. Det du må leve av er den disponible inntekten i dag og i fremtiden.

Et ungt par uten barn bør tenke på at de kanskje skal stifte familie, og at dette vil medføre at forbruket nødvendigvis vil stige. På den annen Samtidig kan det også komme en hyggelig lønnsutvikling og et «karrieretillegg» på veien.

Avdragsfritt lån som overlevelsesmodus

I kalkulatoren kan du velge mellom tre alternativer for lånet:

  • Annuitetslån
  • Serielån
  • Avdragsfritt lån

Etter Boliglånsforskriften skal det betales avdrag på lån som går ut over 60 prosent av markedsverdi. Lånet som gir minst belastning i starten er et annuitetslån på 30 år.

Det er utrolig hvor stort lån du kan klare å betjene når lånet er avdragsfritt, og har en rente på 3 prosent. Men det gir ikke svaret på hvor mye du kan låne. Det forteller deg bare hva du kan overleve på. Med en gang du skal betale avdrag, blir situasjonen en helt annen.

Det er forskjell på hva man klare seg på, og hva man bør ha igjen for å klare seg bra. Under har vi tatt utgangspunkt i tallene som er forhåndsinnlagt i kalkulatoren.

Det er tallet "Disponibel inntekt til lånebetjening" som bestemmer størrelsen på lånet. Da er altså alle kostnader trukket fra. 

Dette er hovedtallene:

Post Beløp
Inntekt 1 600 000
Inntekt 2 500 000
Samlet skatt 277 000
Netto inntekt 823 000
Månedlig nettoinntekt 68 600
Lånekostnader før låneopptak 0
Levekostnader og andre utgifter 36 200
Disponibelt inntekt til lånebetjening 32 400
Nøkkeltall:
Rente 7,00%
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt 5,1
Lånekostnader i % av lønnsinntekt 43,2 %
Skatteprosent (samlet) etter nytt lån 17,3 %

Når det tas med to barn (gutt og jente 6 til 9 år) går låneevnen ned fra 5,1 til 3,5 med de samme forutsetningene. Da er det tatt hensyn til barnetrygd, økning i levekostnader med to familiemedlemmer til, og en viss økning i andre faste utgifter.

Slik ser da tallene ut:

Post Beløp
Inntekt 1 600 000
Inntekt 2 500 000
Barnetrygd 25 300
Samlet skatt 277 000
Netto inntekt 848 300
Månedlig nettoinntekt 70 700
Lånekostnader før låneopptak 0
Levekostnader og andre utgifter 48 900
Disponibelt inntekt til lånebetjening 21 800
Nøkkeltall:
Rente 7,00%
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt 3,5
Lånekostnader i % av lønnsinntekt 25,2 %
Skatteprosent (samlet) etter nytt lån 19,7 %

Rentens betydning for hvor mye du kan låne

Etter boliglånsforskriften skal låntakeren tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng.  Dette kravet gjør at taket blir mye lavere enn det ellers ville vært. 

Her ser du hvordan låneevnen går ned med økende rente. Det er tatt utgangspunkt i et annuitetslån på 25 år.

Lån er i antall millioner. Låneevnen går ned fra 8,33 millioner kroner til 5,23 millioner kroner når renten økes fra 3 til 8 prosent. Det er en forskjell på 3,1 millioner kroner.

Rente Faktor Lån
3,00% 7,6 8,33
4,00% 6,8 7,52
5,00% 6,2 6,82
6,00% 5,7 6,22
7,00% 5,2 5,69
8,00% 4,8 5,23

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.