Denne oversikten viser alt innhold om boligøkonomi som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Boligpriser: Boligutgiftene har de siste årene blitt store for de fleste av oss. Boligprisene her til lands når stadig nye høyder, og dette får konsekvenser både for dem som skal kjøpe og de som leier bolig. Det er mange faktorer som påvirker boligprisene, slik som for eksempel rentenivå og nybygging - i tillegg til beliggenhet for den enkelte bolig. Du kan beregne prisutviklingen på boliger med Boligprisutviklingskalkulatoren.

Boligkjøp: Et boligkjøp er for de aller fleste den dyreste investeringen man kan gjøre, og er noe som får konsekvenser for privatøkonomien i lang tid fremover. Det er derfor mange faktorer man bør tenke gjennom og undersøke grundig i forbindelse med et boligkjøp.

Eie eller leie: Det første du må vurdere er om det lønner seg for deg å eie eller leie bolig. Dette avhenger blant annet av hvor lenge det er aktuelt for deg å bo i samme bolig. For å finne ut hva som lønner seg for deg, kan du teste ut vår eie eller leie-kalkulator.

Eierform: Du må også se nærmere på hva slags eierform som passer for deg. Hovedforskjellen er om du eier hele boligen selv, eller om du eier en andel, for eksempel gjennom kjøp av en leilighet i et borettslag.

Dokumentavgift: En bolig er dyr nok i seg selv, men du må også påregne noen ekstra omkostninger. Nærmere bestemt snakker vi da om dokumentavgiften, som er på 2,5 prosent av omsetningsverdien. Én måte å unngå denne avgiften på, er å kjøpe borettslagsleilighet.

Boligvisning: Hvert år oppstår det mange konflikter etter boligkjøp, og en del av disse igjen havner i rettssystemet. For å unngå konflikter, og å måtte punge ut med mange tusener for å rette opp feil og mangler i din nye bolig, må du vite hva du skal se etter på visning. Konsentrer deg spesielt om våtrommene, da fuktproblemer er en kilde til svært mange boligkonflikter.

Budgivning og kontrakt: Når du har funnet en bolig som oppfyller dine kriterier og i tillegg er i din prisklasse, og du er fornøyd med hva du har sett på visning, kan du legge inn bud. Det er vanskelig å si noe eksakt om budtaktikk, men du bør sette deg litt inn i markedet og holde hodet kaldt, så du ikke ender opp med å betale mer enn markedet tilsier og lommeboken tolererer. Når du har fått tilslag på en bolig, må du sette deg godt inn i hva som står i boligkjøpskontrakten før du skriver under.

Boliglov- og regelverk: Når du kjøper bolig, har du forskjellige rettigheter avhengig av om du kjøper ny eller brukt bolig. Dersom du kjøper en ny bolig, kan du i praksis klage på alle små og store feil, og få dem rettet kostnadsfritt. Du kan også klage i inntil fem år på skjulte feil og mangler. Men også dersom du kjøper en brukt bolig, har du som kjøper rettigheter. Du kan kreve erstatning blant annet i tilfeller der boligselger har unnlatt å fortelle om skjulte mangler. Hva som skal stå igjen i boligen av møbler og interiør står ikke nedfelt i noe lovverk, men det finnes en normgivende liste over hva som skal følge med boligen ved salg.

Selge bolig: Det er en omfattende prosess også å selge bolig. Du må vurdere om du bør gjøre oppussingsarbeid i boligen før salget, og i så fall hva det lønner seg å gjøre noe med. Du må også avgjøre om du vil bruke en eiendomsmegler for å selge boligen. Skal du bruke megler, bør du bruke litt tid på prosessen med å finne riktig megler, og avklare forhold som meglerkostnader og hva megleren faktisk kan gjøre for deg. I forbindelse med selve visningen er det uansett en del ting du som selger må gjøre selv, som å rydde vekk overflødige møbler og sørge for at boligen er ren og ryddig.

Opplysningsplikt: Uansett om du står for salget selv eller bruker megler, er det viktig at du er deg bevisst din opplysningsplikt. Dette vil si at dersom du vet om en mangel ved boligen, som for eksempel at det har vært problemer med fukt i boligen, så har du ikke lov til å holde dette skjult. Gjør du det, kan du få erstatningsansvar, dersom boligkjøper klager.

Boligforsikring: Feil, mangler eller skader på boligen kan bli svært kostbare å rette/reparere. Derfor er det svært viktig å forsikre boligen. Vi snakker da blant annet om boligforsikring i tilfelle brann, innbrudd m.m., men også forsikring i forbindelse med salg av bolig, henholdsvis eierskifteforsikring for boligselger og boligkjøperforsikring for boligkjøpere.

Takst: Skal du selge boligen din, eller trenger å dokumentere boligverdien for eksempel ved refinansiering av lån, må du få gjennomført en taksering. Du må betale en takstmann for å gjøre dette, og det finnes ulike typer taksering: verditakst, boligsalgsrapport og tilstandsrapport hvorav sistnevnte er den grundigste. Takstmannen måler blant annet opp størrelsen på boligen din, og i 2008 kom det nye regler for arealoppmåling av bolig.

Skatt på bolig: Det finnes en rekke skattemessige forhold rundt bolig som du bør være klar over. Boligen din spiller blant annet en rolle for formuesskatten, og dersom du driver med utleie finnes det flere skatteregler du må være klar over. I mange av landets kommuner må bolig- og hytteeiere også betale eiendomsskatt.

Oppussing/bygging: Når du har kjøpt deg bolig, kan det være at du ønsker å pusse opp eller bygge på. I så fall er det viktig at du lager en skikkelig plan for oppussingsarbeidet, blant annet for å være sikker på at du har nok penger. Det er også viktig at du sjekker ut byggereglene, for å finne ut om det er krav om at du søker kommunen om å få lov til å gjøre tiltaket. Å bare sette i gang med meldepliktig tiltak, kan få alvorlige konsekvenser. Noen bygge- og oppussingsjobber er det tryggest å sette bort til profesjonelle, og det lønner seg å gjøre en solid jobb for å finne en håndverker som er seriøs og flink, og som ikke slurver eller stikker av etter halvgjort arbeid.

Strøm: En av de største utgiftspostene i en bolig, er strøm. Det er derfor lurt å spare inn det man kan på dette området. Dette kan man gjøre enten ved å innføre ulike strømsparetiltak i boligen (alt fra å bruke sparedusj til å installere varmepumpe) eller ved å velge en billig strømavtale og/eller strømleverandør.

Nabokrangel: De fleste har et helt greit forhold til naboene sine, men det er også en god del nabokonflikter her til lands - og noen av disse ender til og med i retten. Det vanligste problemområdet vi har i forholdet vårt til naboen, er trær som står for nær eiendommen eller på annen måte er sjenerende. Du gjør også klokt i å sette deg inn i hva du har lov til på din egen eiendom, for eksempel når det kommer til å sette opp gjerder.

Husleie: Dersom du ikke har råd til - eller ikke ønsker - å kjøpe/eie egen bolig, må du leie bolig. Særlig dersom du er ny på leiemarkedet, må du sette deg inn en del forhold rundt det å leie, som for eksempel leiekontrakt, depositum og leieregulering. Før du skriver under leiekontrakten bør du også sjekke at leieprisen du skal betale er rimelig, ved å se på leieprisene i ditt område. Både utleier og leietaker bør dessuten være klar over hvilke rettigheter de har med hensyn til oppsigelse og utkastelse.

Bostøtte: Ønsker du å eie din egen bolig, eller allerede eier bolig, men har dårlig økonomi og høye boutgifter, bør du sjekke ut mulighetene for å få bostøtte. Det er Husbanken og kommunen som samarbeider om bostøtteordningen.

Innholdet på temaet bolig

Du finner også en rekke «boligord» som hører til under boligøkonomi i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle boligkalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), boligkalkulatorer, markedsoversikter, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Bilavgifter
Bilavgifter
Engangsavgifter på bil
Avgifter ved bruktbilimport
Drivstoffavgifter
Omregistreringsavgift bil
Årsavgift bil
Trafikkforsikringsavgift
Bilkostnader
Bilkostnader
Bilkostnader - verdifall
Bilkostnader - reparasjon
Partikkelfilter for dieselbil
Utstyret som reduserer bilens verdifall
Kjøp av bil
Kjøp av ny bil
Hvor mye bør du bruke på bil
Skal du kjøpe ny eller brukt bil?
Garantier på nye biler
Diesel- eller bensinbil?
Dette sparer du på gå ned en bilmodellklasse
Privatlease bil eller kjøpe
Privatleie av bil
Unormal slitasje på privatleaset bil
Slik beregnes leien på privatleasing
Sjekk priser og tilbud på privatleasing av bil
Privatleiekalkulator bil
Bruktbil
Kjøp av bruktbil
Kjøp av bruktbil - sjekkliste
Kjøp av bruktbil - gunstigst kilometerstand
Hvor er det tryggest å kjøpe bruktbil?
Dieselbil med og uten Euro 6-godkjennelse
Bruktbilpriser
Bruktbil - kvalitetsundersøkelser
Bruktbilstatistikk - ADAC
Nybilstatistikk - ADAC
Bruktbilstatistikk - Dekra
Brukbilstatistikk - TÜV
Bruktbilstatistikk: Warranty Direct - Reliability Index
Salg av bruktbil
Salg av bruktbil
Salg av bruktbil - formalitetene
Sjekk innbytteprisen grundig
Firmabil
Firmabil
Dette koster firmabilen
Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?
Bilforsikring
Bilforsikring
Hva bestemmer prisen på bilforsikringen?
Egenandeler på bilforsikring
Bonussystemet i bilforsikring
Dette koster bonustapet deg
Startbonus på bilforsikring
Her kan du kjøpe bilforsikring
Finn beste pris på bilforsikring
Anbud på bilforsikring
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Glassdekning
Bilforsikring - Veihjelp
Bilforsikring - Uhellsdekning
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti
Bilforsikring - Maskinskade
Bilforsikring - Ulykkesdekning
Dekningene på de forskjellige bilforsikringene:
Bilforsikring - dekningsdetaljer på alle bilforsikringene
Bilforsikring - Codan
Bilforsikring - DNB
Bilforsikring - Eika
Bilforsikring - Frende
Bilforsikring - Gjensidige
Bilforsikring - If
Bilforsikring - KLP
Bilforsikring - Landbruksforsikring
Bilforsikring - Nemi
Bilforsikring - SpareBank 1
Bilforsikring - Storebrand
Bilforsikring - Tryg
Bildeling
Leie bil av privatpersoner
Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil
Delingsøkonomi - Utleie av egen bil
Bilkollektiv / Bildeling
Fordeling av bilkostnader for venner på tur
Leie bil
Leiebil i utlandet
Leiebil av privatpersoner
Mer om bil
El-bil
Kjøp av drivstoff
Kjøregodtgjørelse
Bilskatt
Kundetilfredshet bil
Søk etter biltester
Her parkerer du billigst på flyplassene
Parkeringsbøter
Bilkalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Bilavgifter på nye biler
Bilavgifter på bruktbilimporterte biler
Bildelingskalkulator
Bilkjøpskalkulator
Bilkostnadskalkulator brukt bil
Bilkostnadskalkulator ny bil
Bilmodellvalgkalkulator
Beregn bruktbilverdi
Bilutleiekalkulator egen bil
Co2-utslipp bil
El-bilkalkulator
Drivstoffavgiftskalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Fordeling av bilkostnader på tur
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Kjøreskolekalkulator
Privatleiekalkulator bil
Markedsoversikter
Billånskalkulator
Motorsykkellånkalkulator
Caravanlån - renteoversikt
Finn beste pris på bilforsikring
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven