Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om boligøkonomi som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Boligpriser: Boligutgiftene har de siste årene blitt store for de fleste av oss. Boligprisene her til lands når stadig nye høyder, og dette får konsekvenser både for dem som skal kjøpe og de som leier bolig. Det er mange faktorer som påvirker boligprisene, slik som for eksempel rentenivå og nybygging - i tillegg til beliggenhet for den enkelte bolig. Du kan beregne prisutviklingen på boliger med Boligprisutviklingskalkulatoren.

Boligkjøp: Et boligkjøp er for de aller fleste den dyreste investeringen man kan gjøre, og er noe som får konsekvenser for privatøkonomien i lang tid fremover. Det er derfor mange faktorer man bør tenke gjennom og undersøke grundig i forbindelse med et boligkjøp.

Eie eller leie: Det første du må vurdere er om det lønner seg for deg å eie eller leie bolig. Dette avhenger blant annet av hvor lenge det er aktuelt for deg å bo i samme bolig. For å finne ut hva som lønner seg for deg, kan du teste ut vår eie eller leie-kalkulator.

Eierform: Du må også se nærmere på hva slags eierform som passer for deg. Hovedforskjellen er om du eier hele boligen selv, eller om du eier en andel, for eksempel gjennom kjøp av en leilighet i et borettslag.

Dokumentavgift: En bolig er dyr nok i seg selv, men du må også påregne noen ekstra omkostninger. Nærmere bestemt snakker vi da om dokumentavgiften, som er på 2,5 prosent av omsetningsverdien. Én måte å unngå denne avgiften på, er å kjøpe borettslagsleilighet.

Boligvisning: Hvert år oppstår det mange konflikter etter boligkjøp, og en del av disse igjen havner i rettssystemet. For å unngå konflikter, og å måtte punge ut med mange tusener for å rette opp feil og mangler i din nye bolig, må du vite hva du skal se etter på visning. Konsentrer deg spesielt om våtrommene, da fuktproblemer er en kilde til svært mange boligkonflikter.

Budgivning og kontrakt: Når du har funnet en bolig som oppfyller dine kriterier og i tillegg er i din prisklasse, og du er fornøyd med hva du har sett på visning, kan du legge inn bud. Det er vanskelig å si noe eksakt om budtaktikk, men du bør sette deg litt inn i markedet og holde hodet kaldt, så du ikke ender opp med å betale mer enn markedet tilsier og lommeboken tolererer. Når du har fått tilslag på en bolig, må du sette deg godt inn i hva som står i boligkjøpskontrakten før du skriver under.

Boliglov- og regelverk: Når du kjøper bolig, har du forskjellige rettigheter avhengig av om du kjøper ny eller brukt bolig. Dersom du kjøper en ny bolig, kan du i praksis klage på alle små og store feil, og få dem rettet kostnadsfritt. Du kan også klage i inntil fem år på skjulte feil og mangler. Men også dersom du kjøper en brukt bolig, har du som kjøper rettigheter. Du kan kreve erstatning blant annet i tilfeller der boligselger har unnlatt å fortelle om skjulte mangler. Hva som skal stå igjen i boligen av møbler og interiør står ikke nedfelt i noe lovverk, men det finnes en normgivende liste over hva som skal følge med boligen ved salg.

Selge bolig: Det er en omfattende prosess også å selge bolig. Du må vurdere om du bør gjøre oppussingsarbeid i boligen før salget, og i så fall hva det lønner seg å gjøre noe med. Du må også avgjøre om du vil bruke en eiendomsmegler for å selge boligen. Skal du bruke megler, bør du bruke litt tid på prosessen med å finne riktig megler, og avklare forhold som meglerkostnader og hva megleren faktisk kan gjøre for deg. I forbindelse med selve visningen er det uansett en del ting du som selger må gjøre selv, som å rydde vekk overflødige møbler og sørge for at boligen er ren og ryddig.

Opplysningsplikt: Uansett om du står for salget selv eller bruker megler, er det viktig at du er deg bevisst din opplysningsplikt. Dette vil si at dersom du vet om en mangel ved boligen, som for eksempel at det har vært problemer med fukt i boligen, så har du ikke lov til å holde dette skjult. Gjør du det, kan du få erstatningsansvar, dersom boligkjøper klager.

Boligforsikring: Feil, mangler eller skader på boligen kan bli svært kostbare å rette/reparere. Derfor er det svært viktig å forsikre boligen. Vi snakker da blant annet om boligforsikring i tilfelle brann, innbrudd m.m., men også forsikring i forbindelse med salg av bolig, henholdsvis eierskifteforsikring for boligselger og boligkjøperforsikring for boligkjøpere.

Takst: Skal du selge boligen din, eller trenger å dokumentere boligverdien for eksempel ved refinansiering av lån, må du få gjennomført en taksering. Du må betale en takstmann for å gjøre dette, og det finnes ulike typer taksering: verditakst, boligsalgsrapport og tilstandsrapport hvorav sistnevnte er den grundigste. Takstmannen måler blant annet opp størrelsen på boligen din, og i 2008 kom det nye regler for arealoppmåling av bolig.

Skatt på bolig: Det finnes en rekke skattemessige forhold rundt bolig som du bør være klar over. Boligen din spiller blant annet en rolle for formuesskatten, og dersom du driver med utleie finnes det flere skatteregler du må være klar over. I mange av landets kommuner må bolig- og hytteeiere også betale eiendomsskatt.

Oppussing/bygging: Når du har kjøpt deg bolig, kan det være at du ønsker å pusse opp eller bygge på. I så fall er det viktig at du lager en skikkelig plan for oppussingsarbeidet, blant annet for å være sikker på at du har nok penger. Det er også viktig at du sjekker ut byggereglene, for å finne ut om det er krav om at du søker kommunen om å få lov til å gjøre tiltaket. Å bare sette i gang med meldepliktig tiltak, kan få alvorlige konsekvenser. Noen bygge- og oppussingsjobber er det tryggest å sette bort til profesjonelle, og det lønner seg å gjøre en solid jobb for å finne en håndverker som er seriøs og flink, og som ikke slurver eller stikker av etter halvgjort arbeid.

Strøm: En av de største utgiftspostene i en bolig, er strøm. Det er derfor lurt å spare inn det man kan på dette området. Dette kan man gjøre enten ved å innføre ulike strømsparetiltak i boligen (alt fra å bruke sparedusj til å installere varmepumpe) eller ved å velge en billig strømavtale og/eller strømleverandør.

Nabokrangel: De fleste har et helt greit forhold til naboene sine, men det er også en god del nabokonflikter her til lands - og noen av disse ender til og med i retten. Det vanligste problemområdet vi har i forholdet vårt til naboen, er trær som står for nær eiendommen eller på annen måte er sjenerende. Du gjør også klokt i å sette deg inn i hva du har lov til på din egen eiendom, for eksempel når det kommer til å sette opp gjerder.

Husleie: Dersom du ikke har råd til - eller ikke ønsker - å kjøpe/eie egen bolig, må du leie bolig. Særlig dersom du er ny på leiemarkedet, må du sette deg inn en del forhold rundt det å leie, som for eksempel leiekontrakt, depositum og leieregulering. Før du skriver under leiekontrakten bør du også sjekke at leieprisen du skal betale er rimelig, ved å se på leieprisene i ditt område. Både utleier og leietaker bør dessuten være klar over hvilke rettigheter de har med hensyn til oppsigelse og utkastelse.

Bostøtte: Ønsker du å eie din egen bolig, eller allerede eier bolig, men har dårlig økonomi og høye boutgifter, bør du sjekke ut mulighetene for å få bostøtte. Det er Husbanken og kommunen som samarbeider om bostøtteordningen.

Innholdet på temaet bolig

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle boligkalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), boligkalkulatorer, markedsoversikter, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Dette bestemmer boligprisene
Hva bestemmer boligprisene
Reallønnsøkning og boligpriser
Rente, realrente og boligpriser
Arbeidsledighet og boligpriser
Beliggenhet og boligpriser
Boligskatt og boligpriser
Nybygging og boligpriser
Planer for området og boligpriser
Strøket er viktig for boligprisene
Boligpriser
Guide til boligpriser
Boligprisutviklingskalkulator
Boligprisutvikling kvartalsvis
Boligprisenes utvikling fra 1992
Boligpriser fra Eiendom Norge
Slik gikk det med boligprisene i 2019
Slik gikk det med boligprisene i 2020
Slik gikk det med boligprisene i 2021
Slik gikk det med boligprisene i 2022
Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene
Utviklingen i kvadratmeterprisen på bolig
Gjennomsnittlig pris på omsatte boliger i Norge
Boligpriser OBOS
Slik har hytteprisene utviklet seg
Boligkjøp
Boligkjøp
Lønner det seg å eie eller leie?
Bør du leie eller leie - en sammenligning
Kostnader i forbindelse med boligkjøp
Boligkjøp: Kostnader ved å eie bolig
Hva skal du legge vekt på før du kjøper bolig
Hvilken verdistigning kan du forvente?
Utleiefinansiering av bolig
Dette må du sjekke ved overtakelsen når du har kjøpt ny bolig
Regler og plikter ved bruktboligsalg
Tilstandsrapport ved boligsalg
Dette skal du se etter på visning
Forberedelse til budgivningen
- Budtaktikk
Dette skal følge boligen
Boligareal - definisjoner
Takst
Boligutleie som investering
Boligutleie som investering
Dette kan du forvente i utleieinntekt
Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet
Boliglån
Guide til boliglån
Slik får du det billigste boliglånet
Guide til rammelån
Guide til boliglån for unge og førstehjemslån
Grønne boliglån
Refinansiering av boliglån
Fullfinansiering av bolig
Boliglånsforskriften
Lån til andelsleiligheter
Guide til mellomfinansiering av bolig
Sikkerhetens betydning for boliglån
Tinglyse mer enn du låner?
Låne til pensjon / Seniorlån
Renten på boliglån siden 1987
Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå
Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå
Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå
Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå
Eierformer
Eierformer for boliger
Borettslagsleilighet
Forkjøpsrett på borettslagsleiligheter
Aksjeleilighet og obligasjonsleilighet
Kostnader i forbindelse med boligkjøp
Dokumentavgift
Kostnader ved kjøp av borettslagsleiligheter
Boligsalg
Dette lønner det seg å gjøre med boligen før du selger
Dette kan du gjøre når du skal ha visning ved salg av bolig
Selgers opplysningsplikt ved boligsalg
Skatt ved gevinst / tap ved salg av bolig
Eiendomsmeglere
Guide til eiendomsmegling
Oversikt over eiendomsmeglere
Valg av eiendomsmegler
Eiendomsmeglere og priser
Eiendomsmeglerens ansvar
Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler
Dette koster eiendomsmeglerne i de forskjellige fylkene
Klage på eiendomsmegler
Eiendomsmeglingsloven
Husforsikring
Guide til husforsikring
Test av husforsikring
Egenandeler på husforsikringen
Husforsikring - dette dekker den
Sikkerhetsrabatter på husforsikringen
Rettshjelp på forsikringen
Finn beste pris på husforsikring
Få tilbud på husforsikring
Finansportalen - priser på husforsikring
Husforsikring - dekning ved større skader
Husforsikring - dekning ved vannskader
Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte
Husforsikring - diverse dekninger
Husforsikring - fradrag ved erstatning
Dekningene på reiseforsikringene:
Dekningsdetaljer på alle husforsikringene
Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Husforsikring - Eika Forsikring
Husforsikring - Frende Forsikring
Husforsikring - Gjensidige Forsikring
Husforsikring - If Skadeforsikring
Husforsikring - KLP Forsikring
Husforsikring - Landkreditt Forsikring
Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Husforsikring - Storebrand Forsikring
Husforsikring - Tryg Forsikring
Innboforsikring
Guide til innboforsikring
Test av innboforsikring
Hvordan beregne verdien på innboet
Innboforsikring - dette dekker den
Finn beste pris på innboforsikring
Her kan du kjøpe innboforsikring
Innboforsikring - priser fra Finansportalen
Kollektive avtaler på innboforsikring
Innboforsikring - selskapenes dekning av ting
Innboforsikring - selskapenes tyveridekning
Innboforsikring - selskapenes dekning av sykkel
Innboforsikring - selskapenes juridiske dekninger
Innboforsikring - selskapenes dekning ved flytting og lagring
Innboforsikring - selskapenes erstatningsberegning
Innboforsikring - selskapenes andre dekninger
Guide til sykkelforsikring
Dekningene på innboforsikringene:
Innboforsikring - dekningsdetaljer på alle innboforsikringene
Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Innboforsikring - Eika Forsikring
Innboforsikring - Frende Forsikring
Innboforsikring - Gjensidige Forsikring
Innboforsikring - If Skadeforsikring
Innboforsikring - KLP Forsikring
Innboforsikring - Landkreditt Forsikring
Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Innboforsikring - Storebrand Forsikring
Innboforsikring - Tryg Forsikring
Forsikringer ved boligbytte
Boligselgerforsikring
Boligkjøpsforsikring
Skatt på bolig
Boligskatter
Gevinst/tap ved salg av bolig
Brukshindring
Oppregulering av inngangsverdi
Skatt ved tomtesalg
Skatt ved gevinst i utlandet
Boliger og fastsettelse av formuesverdi
Reglene for fastsettelse av formuesverdi for hytter og fritidsboliger
Klage på høy formuesverdi
Fri bolig
Utleie av bolig
Kortidsutleie av egen bolig
Utleie i egen bolig
Regnskapsligning av bolig
Garasjehybler er skattefrie
Markedsleien av egen boligdel
Lei ut til ditt eget AS
Guide til depositum og depositumkonto
Hytte
Hytteutleie
Hytteutleie og skatt
Skatt ved gevinst/tap ved salg av hytte
Formuesverdi av hytte og fritidsbolig
Slik har hytteprisene utviklet seg
Hyttepriser på kommunenivå
Kjøp av hytte på fjellet – sjekkliste
Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste
Dette koster hytta deg per døgn
Kalkulator: Dette koster hytta i året og per brukerdøgn
Hytteforsikring /Fritidsboligforsikring
Guide til hyttelån
Hytteskattkalkulator
Hytteutleiekalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Eiendomsskatt
Guide til eiendomsskatt
Eiendomsskatt i kommuner
Eiendomsskatt i kommuner - alfabetisk
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, etter kostnad
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, sortert alfabetisk
Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Kommunale avgifter - etter kostnad
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter avløp
Kommunale avgifter feiing
Kommunale avgifter avfall
Kommunale avgifter vann
Byggeregler
Guide til byggeregler
Tiltak uten søknad eller melding
Tiltak som krever byggesøknad
Hvis tiltaket er i strid med reglene
Håndverkere
Guide til kjøp av håndverkertjenester
Gjøre oppussingen selv, eller bruke håndverker?
Slik finner du riktig håndverker
Skriv alltid kontrakt med håndverkere
Håndverkertjenesteloven
Bruk av utenlandske håndverkere
Klage på håndverkertjenester
Oppussing
Oppussing
Lag en god oppussingsplan - spar penger
Spesielt om tilbygg
Få detaljert anbud av håndverkeren
Gjøre det selv eller bruke håndverker?
Rabattguide til byggevareforretninger
Strøm og energisparing
Guide til kjøp av strøm
Så mye får du i strømstøtte
Utviklingen i strømprisene og strømstøtten
Finn billigste spotprisavtale på strøm
Strømavtaler: Dette er alle rabattavtalene på strøm
Prisutviklingen på strøm / elektrisitet ink nettleie
Typer strømavtaler
Hva slags strømavtale skal du velge
Slik er strømprisen bygget opp
Guide til nettleie
Dette bruker du strømmen til
Så mye strøm bruker de forskjellige enhetene dine
Skifte av strømleverandør
Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på
Du kan få støtte til en rekke energispare-tiltak
Energisparetiltak og lønnsomhet
Dette koster vedfyring
Solcellepanel: Lønnsomheten av solcellepanel på taket
Varmepumpe
Kjøpeguide varmepumpe
Dette kan du tjene på en varmepumpe
Typer varmepumper
Naborett
Guide til naborett
Reglene som kan gi deg rett til å fjerne naboens trær
Ulovlig felling av trær hos naboen - erstatning
Andre problemområder med naboen
Reglene om støy fra naboen
Tomt
Dette kan du gjøre på tomten din
Gjerde og hekk mot naboen
Eiendommen går ut i vannet
Tomtefeste
Tomtefeste
Regulering av årlig festeavgift
Innløsing av festetomt
Leie av bolig
Leie av bolig - oversikt
Leie av bolig - depositum
Regulering av husleien
Leie av bolig - oppsigelse
Leie av bolig - utkastelse
Leie av bolig - leietakers og utleiers rettigheter
Husleietvistutvalget løser sakene
Guide til leiepriser for bolig
Historisk leieprisutvikling
Bostøtte
Bostøtte
Bostøtte - boutgifter
Bostøtte - inntektsgrenser
Mer om bolig
Allemannsretten
Ekspropriasjon
Energimerking av bolig
Fellesgjeld i borettslag
Boligkalkulatorer
Belåning av borettslagsleiligheter
Beregning av resultat ved boligsalg
Boligformuekalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du ha spart for å kjøpe bolig
Boligprisutviklingskalkulator
Boligprisutvikling kvartalsvis
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Eie eller leie-kalkulator
Eiendomsmeglerkalkulator
Eiendomsskattkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Flyttekostnadskalkulator
Boligprisendringer og formuesskatt
Fyringskalkulator
Hyttelønnsomhetskalkulator
Hytteutleiekalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Leieprisforventningskalkulator
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Solcellepanel: Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Strømpriskalkulator
Strømsparekalkulator: Lyspærer
Strømsparekalkulator: Nattsenking
Strømsparekalkulator: Dette sparer du på å dusje smartere
Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Strømsparekalkulator per dag
Kalkulator: Dette koster det å dusje eller ta et bad
Tomtefestekalkulator
Uleieboligkalkulator
Utleiefinansieringskalkulator
Vannmålerkalkulator
Varmepumpekalkulator
Varmepumpe: Lønner det seg der du bor
Markedsoversikter
Finn billigste boliglån
Grønne boliglån
Dette er de billigste boliglånene
Boliglånskommentar
Boliglån for unge - renteoversikt
Finn beste fastrentelån
BSU - Renteoversikt
Rammelån - renteoversikt
Forbrukslån - Finansportalen
Finn beste pris på husforsikring
Finn beste pris på innboforsikring
Finn billigste spotprisavtale på strøm
Aktuelle lover
Avhendingsloven
Borettslagsloven
Bustadsoppføringslova
Delingsloven
Dokumentavgiftloven
Eiendomskatteloven
Eiendomsmeglingsloven
Eierseksjonsloven
Ekspropriasjonserstatningsloven
Gjerdeloven
Husbankloven
Husleieloven
Håndverkertjenesteloven
Matrikkelloven
Naboloven
Naturskadeforsikringsloven
Panteloven
Sameieloven
Tinglysingsloven
Tomtefesteloven

Dette er innholde i Pluss.