Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om bank og kort som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Boliglån: Boliglånet er vanligvis det største, og dermed det viktigste, lånet du har. Sikkerheten bestemmer hvor mye du kan få i lån, og hvilken rente du får, og dermed spiller det en rolle hvor stor andel av markedsverdien på boligen du låner. Noen banker tilbyr lån med gunstigere vilkår til unge/førstegangsetablerere - kalt Boliglån for unge eller Førstehjemslån. Dersom du kjøper en bolig før du har solgt den gamle, tilbyr bankene deg mellomfinansiering.

Vurderinger ved låneopptak: Du bør ikke låne penger i første og beste bank, men vurdere faktorer som for eksempel kundeprogrammer og mulighet for gode vilkår gjennom organisasjonsmedlemskap. Men det aller viktigste når du skal velge bank å ha lånet ditt i, er hvilke rentevilkår som tilbys. En god rente kan bety mange tusener spart i løpet av ett år.

Slik bytter du bank: Det kan være penger å hente på å flytte lån og sparepenger til en bank med bedre betingelser, og det krever heller ikke mye tid og energi å bytte bank. Har du lånet ditt plassert i en bank som kan skilte med lave renter, kan det bety flere tusen sparte kroner på ett år. Du kan sjekke rentenivået blant annet ved å se på markedsoversiktene på Smarte Penger.

Husbanken: Dersom du av forskjellige årsaker har problemer med å få tatt opp lån til bolig i privat bank, bør du undersøke mulighetene for å få lån i Husbanken. De opererer med to typer lån: grunnlån eller startlån. Startlån er en behovsprøvd ordning, og dette er et lån som Husbanken og kommunene samarbeider om.

Studielån: Studenter og elever ved offentlig godkjente studiesteder kan søke om lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Alle som har muligheten, bør søke om lån fra Lånekassen. Det er flere fordeler med studielånet; blant annet er det rentefritt under studiene, og du kan også få rentefritak ved sykdom og arbeidsledighet.

Billån: Med et ekte billån tas det pant i bilen. Men skal du kjøpe bil, bør du sjekke ut andre finansieringsmuligheter. Enkelte ganger vil det for eksempel være billigere å låne til bil med pant i fast bolig. Men uansett lånetype må du passe på at du nedbetaler like mye som bilen faller i verdi per år. Med billånskalkulatoren finner du frem til det billigste «ekte» billånet.

Renten: Det er Norges Banks hovedstyre som fastsetter styringsrenten, og vedtak om styringsrenten blir tatt i hovedstyrets rentemøter hver sjette uke. Rentebanen er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen. Styringsrenten er svært viktig for både utlåns- og innskuddsrenter, og du finner en historikk for styringsrenten her. Norges Bank's spådom for hvordan renten vil utvikle seg heter Rentebanen er. Her kan du se hvordan renten har utviklet seg de siste 25 årene.

Kredittkort: Det er svært mange kredittkort å velge mellom. Ved hjelp av kredittkortkalkulatoren kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Sjekk også kredittkortenes nøkkeltall og andre fordeler og rabatter kortet gir.

Bankinnskudd: Bankinnskudd utover vanlig lønnskonto kan deles inn i fire hovedtyper: høyrentekonto, særvilkårsinnskudd, fastrenteinnskudd og BSU (særskilte skattefordeler). Skattemessig er det enkelt. Alle renteinntekter beskattes med 22 prosent. Hele innskuddet teller med i formuesskatten. Bankinnskudd i norske banker har en statlig garanti via bankenes sikringsfond på to millioner kroner.

Brukskonto: Det er på brukskontoen at lønn og andre inntekter vanligvis kommer inn, og betalingene går ut ifra. Det er ingen grunn til å ha for mye penger stående på brukskontoen, da renten her er svært lav.

Valuta: Her kan du sjekke valutakurser. Du kan også regne om forskjellige valutaer med valutaomregneren. Hvordan valutakursene har variert kan se i den historiske utviklingen i valutakurser.

Kausjon: Å kausjonere betyr at du aksepterer å betale en annens lån dersom han/ hun ikke betaler. Långiver forlanger ofte kausjon for å gi lån. Du må vurdere om du er i stand til å betale gjelden for den du kausjonerer for, og du bør også vurdere om forholdet ditt til låntaker gjør deg villig til å påta deg dette ansvaret.

Finansklagenemnda: Det er Finansklagenemnda som behandler klagesaker innenfor forsikring- og banktjenester. FinKN behandler saker mellom deg som forbruker og en bank, finansieringsselskap, kredittforetak, fondsforvaltningsselskap eller utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon som tilbyr slike tjenester til forbrukere i Norge.

Bank-ID: BankID kan brukes som elektronisk legitimasjon, for eksempel når en kunde skal identifisere seg for pålogging til nettbanken. BankID kan også benyttes til signering, for å lage en personlig underskrift. Det finnes både banklagret BankID og BankID på mobilen på markedet i dag.

Betalingsformidling: Det er flere måter å gjennomføre betalingsformidlinger på, men stadig flere har gått over til elektronisk betalingsformidling gjennom nettbank. Det opprettes dessuten stadig flere eFaktura- og Avtalegiro-avtaler, som forenkler jobben med å betale regninger ytterligere.

Nettbank: Nettbanken gir deg oversikt over hele kundeforholdet ditt, og ellers består en stor del av nettbankbruken av regningsbetaling. Stadig flere nordmenn benytter seg nå også av bank-applikasjoner på smarttelefoner og etter hvert nettbrett.

Nettbanksikkerhet: Selv om bankene sier de gjør sitt ytterste for å gjøre nettbanken din sikker, så kan du aldri være hundre prosent trygg. Her finner du noen tips til hvordan du kan gjøre nettbankaktivitetene dine så sikre som mulig.

Dette er hele innholdet

Du finner også en rekke ord som hører til under bank og kort i Smarte Pengers Økonomileksikon i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle lånekalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), markedsoversikter, kalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Bank
Oversikt over banker i Norge
Betalingsformidling
Guide til brukskonto / lønnskonto
Nettbank
Nettbanksikkerhet
BankID
Slik bytter du bank
Guide til kausjon
Finansklagenemnda
Kundeutbytte i banker
Kundetilfredshet bank
Renter
Rentebanen
Rentefastsettelsen og Norges Bank
Renten de siste årene
Styringsrenten i Norges Bank
Dette er Nibor - Norwegian Norwegian Interbank Offered Rate
Vurdering av banker
DNB - vurdering av produkter
Eika - vurdering av produkter
Handelsbanken - vurdering av produkter
KLP Banken - vurdering av produkter
Nordea - en vurdering av bankens produkter
OBOS Banken - vurdering av produkter
Sbanken- vurdering av produkter
SpareBank 1 - vurdering av produkter
Storebrand - vurdering av produkter
Innskudd
Bankinnskudd
Guide til BSU
Guide til fastrenteinnskudd
Guide til høyrentekonto
Renten på innskudd / høyrentekonto de siste 35 årene
Sikring av bankinnskudd
Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå
Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå
Om lån
Dette må du vurdere ved låneopptak
Typer lån - hva skal du velge
Hvor mye kan du låne?
Dette låner banken deg til boliglån
Eksempler på hvor mye du kan låne
Beregn selv hvor mye du kan låne
Kundeutbytte i banker
Boliglån
Guide til boliglån
Slik får du det billigste boliglånet
Guide til rammelån
Guide til boliglån for unge og førstehjemslån
Grønne boliglån
Refinansiering av boliglån
Fullfinansiering av bolig
Boliglånsforskriften
Lån til andelsleiligheter
Guide til mellomfinansiering av bolig
Sikkerhetens betydning for boliglån
Tinglyse mer enn du låner?
Låne til pensjon / Seniorlån
Renten på boliglån siden 1987
Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå
Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå
Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå
Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå
Opplåning til pensjon
Låne til pensjon
Guide til Seniorlån / LittExtra
Renteoversikt Seniorlån / Littextra
Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå
Billån
Guide til billån
Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå
Finn billigste billån
Billån er billigst med pant i bolig
Forbrukslån
Guide til forbrukslån
Slik finner du det billigste forbrukslånet
Smarte Pengers anbefalinger på valg av forbrukslån
Refinansiering av forbrukslån
Så mye koster et forbrukslån
Forbrukslån eller kredittkort
Få tilbud på forbrukslån
Forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp
Kredittscore og kredittrating av privatpersoner
Slik får du utsatt regningene med Vipps
Forskrift til utlånspraksis for forbrukslån
Andre lån
Guide til byggelån
Guide til båtlån
Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå
Guide til hyttelån
Smarte Penger tester: Dette er de beste hyttelånene nå
Guide til mellomfinansiering av bolig
Husbanken
Husbanken
Renter og avdrag i Husbanken
Startlån
Lånekassen
Statens Lånekasse for utdanning
Dette kan du få lån og stipend til
Renter og tilbakebetaling av studielånet
Betalingsutsettelse av studielånet
Reduksjon av studielån og stipend
Rett til rentefritak på studielånet
Sletting av studielånet ved død og sykdom
Råd om studielån
Kredittkort
Guide til kredittkort
Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå
Finn billigste kredittkort
Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer
Dette er de beste kortene å bruke i utlandet
Oversikt over rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene
Kredittkort med drivstoffrabatt
Kredittkort med cashback
Kredittkort med flybonus
Kredittkort med reiseforsikring
Kredittkort - sikker bruk i ferien
Kredittkort - smart bruk
Usmart bruk av kredittkort
Forbrukslån eller kredittkort
Kredittkort gir beskyttelse ved varekjøp
Egenandelsreduksjon på leiebil i reiseforsikring og kredittkort
Valuta
Valuta
Valuta - historiske kurser
Her var de største endringene i valutakursene i 2021
Her var de største endringene i valutakursene i 2022
Valutalån
Valutaomregner
Valutakurser
Markedsoversikter
Lån:
Finn billigste boliglån
Finn billigste boliglån opp til 85 % belåning
Boliglån: Finn billigste Boliglån for unge og Førstehjemslån
Finn billigste fastrentelån
Dette er de billigste boliglånene
Info om de enkelte bankenes boliglån
Boliglån - Finansportalen
Dette var de billigste boliglånene gjennom 2022
De 10 billigste boliglånene gjennom 2021
Rammelån - renteoversikt
Grønne boliglån med renteoversikt
Fastrentelån - Finansportalen
Fastrentelåommentarer
Hyttelån - renteoversikt
Finn billigste billån
Båtlånskalkulator
Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån - Finansportalen
Långiverne som tilbyr forbrukslån
Långivere som tilbyr små forbrukslån
Formidlere av forbrukslån
Nettsteder som handler om forbrukslån
Motorsykkelånkalkulator
Caravanlån - renteoversikt
Innskudd:
Finn beste høyrentekonto
Høyrentekontoer med krav om månedlig sparing
Høyrentekontoer - med bruksbegrensninger
Info om de enkelte bankers høyrentekontoer
Høyrenteoversikt - topplisten
De beste høyrentekontoene gjennom 2022
De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021
Fastrenteinnskudd - renteoversikt
BSU - Renteoversikt
BSU - renteoversikt fra Finansportalen
Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022
Brukskonto / Lønnskonto:
Finn beste brukskonto
Brukskontokommentar
Kostnader ved bruk av bankkort i utlandet
Dette er de beste kortene å bruke i utlandet
Her bør du ta ut feriekontantene
Kredittkort:
Finn billigste kredittkort
Kredittkort - renter
Kredittkort - gebyrer
Kredittkort: Rabatter og andre fordeler
Kredittkort - Finansportalen
Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet
Kalkulatorer
Annuitetslånskalkulator
Boligsparingskalkulator
BSU-lønnsomhet
Byggelånskalkulator
Fondskontokalkulator
Forbrukslånkalkulator
Hva vokser et sparebeløp til
Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Hvor mye kan du låne
Hvor mye må du spare
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kredittkortnedbetalingskalkulator
Lånebehov ved kjøp av bolig
Mellomfinansieringskalkulator
Rammelånkalkulator
Refinansieringskalkulator
Renteutviklingskalkulator
Serielånkalkulator
Stipendreduksjonskalkulator
Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Valutalånkalkulator
Aktuelle lover
Finansavtaleloven
Gjeldsbrevsloven
Gjeldsordningsloven
Husbankloven
Panteloven
Tinglysingsloven