Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er to hovedstatistikker som måler prisutviklingen på boliger. Disse gis ut av Statistisk Sentralbyrå, og Eiendom Norge.

Det finnes en rekke forskjellige statistikker og verktøy for å finne boligpriser. De to viktigste er statistikken fra Eiendom Norge som gis ut månedlig, og fra SSB som gir den ut kvartalsvis.

Prisstatistikk fra SSB

SSB publiseres prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer. Totalt er det 11 regioner det lages statistikk på. For noen regioner publiseres det ikke indekser for småhus på grunn av få omsetninger, noe som gir stor usikkerhet.

Statistikken går tilbake til 1992.

Se prisutviklingen fra 2007 til i dag i de forskjellige distriktene.

Utviklingen år for år:

Slik gikk det med boligprisene i 2023

Slik gikk det med boligprisene i 2022

Slik gikk det med boligprisene i 2021

Slik gikk det med boligprisene i 2020

Slik gikk det med boligprisene i 2019

Prisstatistikk fra Eiendom Norge

Eiendom Norge gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er utarbeidet av Eiendomsdata, basert på tall hentet fra FINN.no.

Denne statistikken går tilbake til 1985. Det var på dette tidspunktet vi kan si vi fikk fri prisfastsettelse på boligmarkedet.

Tabellen viser gjennomsnittlig prisendring mellom årene.

Her kan du se boligprisene fra Eiendom Norge.

Priser fra OBOS

OBOS' pris- og omsetningsstatistikk utarbeides månedlig. Prisene er inkludert fellesgjeld.

Pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i OBOS-tilknyttede borettslag.

Her finner du prisutviklingen fra 1988 til i dag.

Her finner du de månedlige oppdaterte priser på OBOS' sine sider.

Gjennomsnittlige omsetningspriser på bolig

Denne prisstatistikken viser hva boliger i gjennomsnittet av prisene som boliger er omsatt for.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for en eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært fra 1993

Her finner du statistikken på SSB.no.

Utviklingen i kvadratmeterpriser

SSB gir ut statistikk for kvadratmeterpriser på selveierboliger og borettslagsleiligheter.

Her finner du utviklingen i kvadratmeterpriser.

Kvadratmeterpriser i kommunene

SSB gir ut statistikk over kvadratmeterpriser på eneboliger, småhus, og blokkleiligheter.

Her finner du kvadratmeterprisene i kommunene

Dette har boligen vært omsatt for

Det er flere steder på nett du kan søke opp hva boligen har vært omsatt for tidligere. Her klan du se hva en bestemt bolig har vært omsatt for tidligere. Eller du kan se hva boliger har vært omsatt for i området du er interessert i, noe som er spesielt nyttig når du skal danne deg et bilde av prisnivået i dette området.

DN.no - Boligbasen

Virdi

Forskjeller i prisutvikling mellom Eiendom Norge og SSB

Statistikken bygger på omtrent de samme tallene. Men det kan bli visse forskjeller i målt verdiendring. Oversikten under viser verdiendringene år for år på for to statistikkene, og forskjellene mellom dem.

Verdiendringen er målt ved at det gjennomsnittlige prisnivået mellom to år er målt mot hverandre.

År SSB Eiendom Norge Forskjell
2023 -0,5 % 0,5 % -1,0 %
2022 5,3 % 1,5 % 3,8 %
2021 10,4 % 9,1 % 1,3 %
2020 4,3 % 4,5 % -0,2 %
2019 2,5 % 2,6 % -0,1 %
2018 1,4 % 0,8 % 0,6 %
2017 5,0 % 5,0 % 0,0 %
2016 7,0 % 8,3 % -1,3 %
2015 6,1 % 7,2 % -1,1 %
2014 2,7 % 2,3 % 0,4 %
2013 4,0 % 4,6 % -0,6 %
2012 6,8 % 7,1 % -0,3 %
2011 8,0 % 9,0 % -1,0 %
2010 8,2 % 6,7 % 1,5 %
2009 1,9 % 0,0 % 1,9 %
2008 -1,1 % -4,8 % 3,8 %
2007 12,6 % 11,3 % 1,2 %
2006 13,7 % 15,0 % -1,3 %
2005 8,3 % 9,2 % -1,0 %
2004 10,2 % 12,3 % -2,1 %
2003 1,7 % 1,8 % -0,1 %
2002 5,0 % 6,7 % -1,7 %
2001 6,9 % 7,7 % -0,8 %
2000 15,9 % 15,1 % 0,8 %
1999 11,1 % 13,1 % -2,0 %
1998 11,1 % 14,4 % -3,3 %
1997 11,9 % 8,8 % 3,2 %
1996 9,0 % 10,6 % -1,6 %
1995 7,3 % 7,6 % -0,3 %
1994 13,2 % 14,2 % -1,0 %
1993 0,9 % 6,3 % -5,4 %

Kilde: Eiendom Norge og SSB.

 

Boligpriskalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2016.

Boligprisendringer og formuesskatt
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.