Her kan du beregne inflasjonen. Enten ved å regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

 

Inflasjonskalkulator

 
  Omregnet fra et tidligere år:  
  Årstallet som er utgangspunkt  
  Beløp som skal regnes om  
  Verdi i dagens pengeverdi  
  Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
     
  Omregning til et tidligere år:    
  Årstall som skal brukes  
  Beløp som skal regnes om  
  Tilsvarende verdi i det valgte året  
   

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om inflasjonskalkulatoren

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember.

Du kan beregne prisutviklingen helt fra 1865 til 2018. Legger du inn for eksempel årstallet 2017 får du opp siste års inflasjon.

Årstallet må legges inn med samme format som er gjort med de forhåndsinnlagte tallene.

Omregning fra tidligere år
Når du regner om fra et tidligere år oppjusterer du pengeverdien det året til dagens pengeverdi. I eksemplet fra år 2000 ser du at 1000 kroner i 2000 tilsvarer 1.423 kroner i dag.

Omregning til tidligere år
Når du regner om fra dagens pengeverdi til et tidligere år er dette det motsatte regnestykket. 1000 kroner i dag tilsvarer 703 kroner i 2000-pengeverdi.

 

Andre inflasjonskalkulatorer:

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Se også:

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Inflasjon
Om konsumprisindeksen og vektene i den.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Inflasjonskalkulator
SSB har en tilsvarende inflasjonskalkulator. Her kan du også regne fra og til spesifikke måneder.