Det er avstanden til arbeidsstedet som har betydning for reisefradraget, ikke prisen på månedskortene.

Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. Et par viktige punkter gjør at mange får dette fradraget:

  • Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.
  • Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget. Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.
  • Har du ekstrajobb, får du 1,56 kroner per km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Det er bare reiseutgifter over 23.100 kroner som gir fradrag i 2020, i 2021 er grensen 23.900 kroner. Du får 1,56 kroner per kilometer opp til 50.000 km både i 2020 og 2021. På det overskytende er fradraget 0,76 kroner per km. Det gis fradrag opp til 75.000 kilometer. Det betyr at det maksimale fradraget blir på 73.900 kroner i 2020, når bunnfradraget på 23.100 kroner trekkes fra. I 2021 blir det maksimale fradraget 800 kroner mindre, siden bunnfradraget øker til 23.900 kroner.

For å komme over bunnfradraget må du ha en avstand på mer enn 33 km (én vei) for å få fradrag i 2020. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Du kan få fradrag så lenge du må reise mer enn 2,5 km hver vei. Denne minstegrensen har bare betydning for pendlere, og de som har byttet arbeidsplass i løpet av året (se under).

Har du byttet jobb i løpet av året og det er langt til den ene arbeidsplassen, kan det være du kommer over bunnfradraget på 23.100 kroner. Da kan du få reisefradrag selv om det er kortere enn 31 km til den andre arbeidsplassen (men altså over minstegrensen på 2,5 km). Derfor er det flere kolonner i post 3.2.8.

Det eneste du ikke får fradrag for, er gratisreiser som arbeidsgiveren gjennomfører med hentebusser og lignende.

Du kan være borte fra jobb inntil 15 dager i året før du må begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers- standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber på hjemmekontoret.

Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.

Korteste reisevei gjelder

Reiseavstanden regnes etter korteste veistrekning fra deg til arbeidsplassen. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben. Du får altså ikke reisefradrag for omveien du må ta for å levere og hente barna i barnehagen.

Merk at reisefradraget beregnes ut fra den korteste ruten til rutegående transport. Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfelle for de som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over), og de som kjører fra Arna til Bergen (toget tar snarvei gjennom fjellet).

Det finnes unntak fra snarvei-regelen. Du får godkjent reisefradrag for lenger kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig transportmiddel.

Slik regnes det ut

Her er tre eksempler på hvordan fradraget regnes ut. Her har vi tatt med tre forskjellige distanser, og sett på hvilket fradrag du får på hvert av dem.

Antall km er tur/retur.

Du kan også bruke reisefradragskalkulatoren.

  2020
  20 km 70 km 225 km
Totalt antall km 4 600 16 100 51 750
Sats 1,56 per km 7 176 25 116 78 000
Sats 0,76 per km 0 0 1 330
Sum reiseutgifter 7 176 25 116 79 330
Bunnfradrag 23 100 23 100 23 100
Fradrag i skattemeldingen 0 2 016 56 230
Skattebesparelse 0 444 12 371
  2021
  20 km 70 km 225 km
Totalt antall km 4 600 16 100 51 750
Sats 1,56 per km 7 176 25 116 78 000
Sats 0,76 per km 0 0 1 330
Sum reiseutgifter 7 176 25 116 79 330
Bunnfradrag 23 900 23 900 23 900
Fradrag i skattemeldingen 0 1 216 55 430
Skattebesparelse 0 268 12 195

Har du en reisevei på under 33 km blir det ikke noe fradrag i 2020 (34 km i 2021). Med 70 km tur/retur får du en skattereduksjon på 444 kroner i 2020, ned til 268 kroner i 2021. Har du en reisevei som er så lang som 225 km, får du et fradrag som gir en skattereduksjon på 12.371 kroner i 2020, og 12.195 kroner i 2021.

Bom- og fergeutgifter

Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men du kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i (eller i nærheten av) større bysentra.

Du må ha over 3.300 kroner i kostnader i året, men har du det får du fradrag fra første krone. Fradragsretten gjelder billigste betalingsmåte, som abonnementsordning el.

Hvis du får trukket fra fergeutgifter, skal ikke seileavstanden tas med i den totale distansen.

Pendlere

Pendlere må ikke glemme reisen mellom pendlerboligen og arbeidsplassen så lenge avstanden er over minstegrensen på 2,5 km. Grunnen er at reiseavstanden arbeidsplass-pendlerbolig og pendlerbolig-hjemmebolig skal slås sammen i post 3.2.8 og 3.2.9. Bunnfradraget forsvinner i pendlerdelen, og pendlere får derfor fradrag for kortere arbeidsreiser enn det andre arbeidstagere får.

Les mer om pendling her.

Barnehage

Ved kjøring og henting til barnehage kan man ikke trekke fra de ekstra kjørte kilometerne innenfor reisefradraget. Dette må i så fall gjøres i foreldrefradraget.

 

Kalkulatorer:

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.