Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er avstanden til arbeidsstedet som har betydning for reisefradraget, ikke prisen på månedskortene.

Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. Et par viktige punkter gjør at mange får dette fradraget:

  • Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.
  • Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget. Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.
  • Har du ekstrajobb, får du 1,70 kroner (1,76 kroner i 2024) per km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Det er bare reiseutgifter over 14.400 kroner i 2023 som gir fradrag i. Du får 1,70 kroner per kilometer i 2023.

I 2024 øker bunnfradraget til 14.950 kroner. Fradraget per kilometer økes til 1,76 kroner.

Det maksimale fradraget er på 97.000 kroner. Dette er før bunnfradraget er trukket fra. Dette inkluderer reiser innenfor og utenfor EØS-området, og faktiske utgifter til bom, ferge og fly mv.

For skattemeldingen 2023 er reisefradraget ikke forhåndsutfylt. Dette må du huske på å fylle ut selv. Fullt reisefradrag gis for 230 dager. Dager med hjemmekontor skal trekkes fra dette. Du kan være borte fra jobb inntil 15 dager i året før du må begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers- standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber på hjemmekontoret.

Det eneste du ikke får fradrag for, er gratisreiser som arbeidsgiveren gjennomfører med hentebusser og lignende.

Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.

Nødvendige antall kilometer

For å komme over bunnfradraget må du ha en avstand på mer enn 19 km (én vei) for å få fradrag i 2023. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Du kan få fradrag så lenge du må reise mer enn 2,5 km hver vei. Denne minstegrensen har bare betydning for pendlere, og de som har byttet arbeidsplass i løpet av året (se under).

Har du byttet jobb i løpet av året og det er langt til den ene arbeidsplassen, kan det være du kommer over bunnfradraget på 14.400 kroner (14.950 kroner i 2024). Da kan du få reisefradrag selv om det er kortere enn 19 km til den andre arbeidsplassen (men altså over minstegrensen på 2,5 km).

Korteste reisevei gjelder

Reiseavstanden regnes etter korteste veistrekning fra deg til arbeidsplassen. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben. Du får altså ikke reisefradrag for omveien du må ta for å levere og hente barna i barnehagen.

Merk at reisefradraget beregnes ut fra den korteste ruten til rutegående transport. Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfelle for de som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over), og de som kjører fra Arna til Bergen (toget tar snarvei gjennom fjellet).

Det finnes unntak fra snarvei-regelen. Du får godkjent reisefradrag for lenger kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig transportmiddel.

Slik regnes det ut

Her er tre eksempler på hvordan fradraget regnes ut. Her har vi tatt med tre forskjellige distanser, og sett på hvilket fradrag du får på hvert av dem.

Antall km er tur/retur.

Du kan også bruke reisefradragskalkulatoren

2023
20 km 70 km 225 km
Totalt antall km 4 600 16 100 51 750
Sats 1,70 per km 7 820 27 370 87 975
Bunnfradrag 14 400 14 400 14 400
Fradrag i skattemeldingen 0 12 970 73 575
Skattebesparelse 0 2 853 16 187
2024
20 km 70 km 225 km
Totalt antall km 4 600 16 100 51 750
Sats 1,76 per km 8 096 28 336 91 080
Bunnfradrag 14 950 14 950 14 950
Fradrag i skattemeldingen 0 13 386 76 130
Skattebesparelse 0 2 945 16 749

Har du en reisevei på under 19 km tur/retur får du såvidt et fradrag i 2023. Med 70 km tur/retur får du en skattereduksjon på 2.853 kroner i 2023.

Bom- og fergeutgifter

Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men du kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i (eller i nærheten av) større bysentra.

Du må ha over 3.300 kroner i kostnader i året, men har du det får du fradrag fra første krone. Fradragsretten gjelder billigste betalingsmåte, som abonnementsordning el.

Hvis du får trukket fra fergeutgifter, skal ikke seileavstanden tas med i den totale distansen.

Pendlere

Pendlere må ikke glemme reisen mellom pendlerboligen og arbeidsplassen så lenge avstanden er over minstegrensen på 2,5 km. Grunnen er at reiseavstanden arbeidsplass-pendlerbolig og pendlerbolig-hjemmebolig skal slås sammen. Bunnfradraget forsvinner i pendlerdelen, og pendlere får derfor fradrag for kortere arbeidsreiser enn det andre arbeidstagere får.

Les mer om pendling her.

Barnehage

Ved kjøring og henting til barnehage kan man ikke trekke fra de ekstra kjørte kilometerne innenfor reisefradraget. Dette må i så fall gjøres i foreldrefradraget.

 

Kalkulatorer:

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.