Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser alle kalkulatorene på Smarte Penger som ikke er plassert under et eget tema.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.
Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.
Bilkostnadsfordelingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å fordelene korrekt bilkostnad mellom venner på en biltur.
Båtkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva båten koster deg per år.
Din Økonomi
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.
Din Økonomi 2022
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.
Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.
Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.
Hvor mye er du verdt?
Her legger du inn de reelle verdiene av eiendelene dine, og trekker fra gjeld. Nettobeløpet er din reelle egenkapital.
Hvor raskt blir du millionær?
Her ser du hvor lang tid det tar før sparebeløpet ditt runder millionen. Dette er i fremtidskroner, ikke i dagens pengeverdi.
Importkalkulator netthandel
Kalkulatoren beregner hva du må betale i toll og mva på det som er vanlig å privatimportere.
Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.
Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.
Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.
Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.
Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.
Lavest reisekostnader med fly eller bil?
Kalkulatoren viser hva som blir billigst av å kjøre bil eller fly.
Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.
Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.
Lyspærekalkulator
Beregner kostnaden ved ulike typer lyspærer.
Lønner det seg å investere?
I denne kalkulatoren kan du kalkulere om en investering lønner seg.
Mobildatakalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye data du bruker på mobilen, eller på Pc'en.
Mobilkalkulator utenlands
Kalkulatoren beregner hva det koster å bruke mobilen utenlands.
Mobiltelefonkjøpkalkulator
Lønner det seg å kjøpe en mobiltelefon med eller uten binding? Her får du hjelp til å regne ut hva som billigst for deg når du skal kjøpe ny mobiltelefon.
Oljefondkalkulator
Oljefondkalkulatoren viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.
Oljepriskalkulator
Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat.
Rabattkalkulator
Med rabattkalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare ved å være en smart forbruker.
Skilsmisse-kalkulator
Kalkulatoren sammenlligner den økonomiske situasjonen slik den var med felles økonomi, og slik den blir etter et brudd.
Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.
Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store. Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.
Svenskehandelskalkulator
Her kan du se hvor mye du kan spare på å kjøpe en del varer i Sverige.
Taxikalkulator
Kalkulatoren viser hvordan taxiprisen fremkommer ved å legge inn de enkelte priskomponentene.
Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.
Valutaomregner
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner.