Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke BSU-kontoer som har de høyeste rentene i markedet, og oppdaterer vurderingene når det skjer renteendringer.

Historisk har det variert svært mye hvem som har hatt den høyeste renten blant bankene. Det er mye viktigere å benytte seg fullt ut av BSU enn hvilken bank du bruker.

I praksis har du gjerne to valg. Det ene er å bruke den banken du har i dag. Den andre er å sette BSU-pengene i banken med høyest rente til enhver tid.

Mange av bankene opererer bare i sin egen region, andre tar imot innskudd fra hele landet. For de aller fleste er det bankene som er landsdekkende som er de interessante.

Det er ingen av bankene som er blant dem som gir høyeste rente på BSU, som er blant dem som har de laveste boliglånsrentene.

Guide til BSU

Disse har høyest rente

Det er et stort flertall av små regionale banker som er blant de med høyest rente. Aller høyest rente har Askim & Spydeberg Sparebank med 6,80 prosent. Denne banken har også den beste historikken i 2022 og 2023 blant bankene som har høyest rente i dag. Deretter kommer det flere banker på med en rente på 6,75 prosent.

Den aller høyeste renten har avtalen LOfavør har med SpareBank 1 Østlandet med 7,00 prosent, men da må du altså være medlem i LO for å kunne få denne renten. LOfavør har en avtale med alle SpareBank 1-bankene som gir 0,25 prosentpoeng høyere rente på BSU-konto.

Det blir ikke så stor renteforskjell mellom de mest aktuelle å bytte over til, og hva som er en normalrente. Nå er forskjellen mellom topp og bunn på 1.025 kroner per år, med et innskudd på 50.000 kroner.

Her kan du se hele oversikt over BSU-rentene.

Dette er bankene med de høyeste rentene per i dag.

Bank Rente Marked 2023 2022
Askim & Spydeberg Sparebank 6,80% Region 6,05% 3,75%
Berg Sparebank 6,75% Region 5,65% 3,69%
Danske Bank 6,75% Landet 5,55% 3,35%
Eidsberg Sparebank 6,75% Region 5,80% 3,69%
Marker Sparebank 6,75% Region 5,73% 3,69%
Nordea 6,75% Landet 5,48% 3,27%
SpareBank 1 Østlandet 6,75% Landet 5,52% 3,51%
Agder Sparebank 6,65% Region 3,54%
Handelsbanken 6,65% Landet 5,48% 3,38%
Utvalgte banker:
Danske Bank 6,75% Landet 5,55% 3,35%
Nordea 6,75% Landet 5,48% 3,27%
Handelsbanken 6,65% Landet 5,48% 3,38%
DNB 6,60% Landet 5,67% 3,57%
Sbanken 6,40% Landet 5,10% 2,95%
OBOS Banken 6,00% Landet 4,87% 3,11%

 

LO-medlemmer / LOfavør

Medlemmer i LOfavør får som standard 0,25 prosentpoeng høyere rente på BSU i alle SpareBank 1-bankene. Akkurat nå er det ingen som har en høy rente av disse bankene.

Dette er de beste blant SpareBank 1-bankene:

Bank Rente
SpareBank 1 Østlandet 7,00%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 6,85%
SpareBank 1 Helgeland 6,80%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 6,80%
SpareBank 1 SR-Bank 6,75%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 6,70%

Flytting av BSU-konto

Du kan flytte over hele beløpet du har på BSU-konto til en annen bank. Den overtagende banken ordner dette rent praktisk. Du må bare signere et skjema for overflytting.

 

Se også:

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2023

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022

Andre anbefalinger på spareprodukter:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Valg av fastrenteinnskudd

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandørene av Egen Pensjonskonto

Kalkulator:

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.