Regn ut hvor mye du har rett til i dagpenger ved arbeidsløshet.

Les mer om kalkulatoren under.

Dagpengekalkulator
Beregning siste 12 mnd
Inntekt fra og med mai 2019  
Antall måneder  
Inntekt månedene før 1.5.2019  
Antall måneder  
Beregning siste 36 mnd    
Inntekt 12-24 mnd siden - fra og med 1.5.2018 til 1.5.2019  
Antall måneder i denne perioden  
Inntekt 12-24 mnd siden - fra og med  1.5.2017 til 1.5.2018  
Antall måneder i denne perioden  
     
Inntekt 24-36 mnd siden - fra og med 1.5.2017 til 1.5.2018  
Antall måneder i denne perioden  
Inntekt 24-36 mnd siden - før 1.5.2017  
Antall måneder i denne perioden  
     
Grunnlag dagpengeberegning  
Antall barn under 18 år  
     
Utbetaling av dagpenger: Før skatt  
Utbetaling per dag  
Utbetaling per uke  
Utbetaling per år  
Utbetaling etter skatt:
Din skatteprosent
Utbetaling per dag
Utbetaling per uke
Utbetaling per år

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om dagpengekalkulatoren

Dagpengene blir bestemt av det høyeste av disse to alternativene:

  • Kalenderåret året før du skal ha dagpenger, det vil si 2018.
  • Gjennomsnittet av de siste tre årene.

Inntektene du legger inn blir oppjustert i takt med grunnbeløpet. Dette gjelder alle de tre foregående årene. Dette blir automatisk beregnet av kalkulatoren. Men inntekten fra 2019 blir ikke oppjustert før grunnbeløpet blir justert per 1.mai 2019.

Inntektene finner du i skattemeldingen, eller lønnsoppgaven din.

Du får ekstra utbetaling for hvert barn under 18 år som du forsørger.

Maksimalt grunnlag for dagpengene er 6 G, det vil si 599.148 kroner.

Kalkulatoren regner ut beløpet før og etter skatt. Beløpet etter skatt avhenger av hvilken skatteprosent du legger inn.

Guide til dagpenger.

 

Se også:

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger, regnet etter skatt.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.