Regn ut hvor mye du har rett til i dagpenger ved arbeidsløshet.

Les mer om kalkulatoren under.

Med denne kalkulatoren kan du regne ut hva du får i dagepenger med de midlertidige reglene.

Dagpengekalkulator
Beregning siste 12 mnd
Inntekt fra og med mai 2020  
Antall måneder  
Inntekt månedene før 1.5.2020  
Antall måneder  
Beregning siste 36 mnd    
Inntekt 12-24 mnd siden - fra og med 1.5.2019 til 1.5.2020  
Antall måneder i denne perioden  
Inntekt 24-36 mnd siden - fra og med 1.5.2018 til 1.5.2019  
Antall måneder i denne perioden  
     
Inntekt 24-36 mnd siden - fra og med 1.5.2018 til 1.5.2019  
Antall måneder i denne perioden  
Inntekt 24-36 mnd siden - før 1.5.2018  
Antall måneder i denne perioden  
     
Grunnlag dagpengeberegning  
Antall barn under 18 år  
     
Utbetaling av dagpenger: Før skatt  
Utbetaling per dag  
Utbetaling per uke  
Utbetaling per år  
Utbetaling etter skatt:    
Din skatteprosent  
Utbetaling per dag  
Utbetaling per uke  
Utbetaling per år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om dagpengekalkulatoren

Dagpengene blir bestemt av det høyeste av disse to alternativene:

  • De 12 siste kalendermånedene.
  • De 36 siste kalendermånedene.

Inntektene du legger inn blir oppjustert i takt med grunnbeløpet. Dette gjelder alle de tre foregående årene. Dette blir automatisk beregnet av kalkulatoren.

Inntektene finner du i skattemeldingen, eller lønnsoppgaven din.

Du får ekstra utbetaling for hvert barn under 18 år som du forsørger.

Maksimalt grunnlag for dagpengene er 6 G, det vil si 608.106 kroner.

Kalkulatoren regner ut beløpet før og etter skatt. Beløpet etter skatt avhenger av hvilken skatteprosent du legger inn.

 

Se også:

Guide til dagpenger.

Guide til permittering.

Se også:

Dagpenger - midlertidige regler
Kalkulatoren regner ut dagpengene etter de midlertidige forbedrede reglene for dagpenger.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger, regnet etter skatt.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.