Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Regn ut hvor mye du har rett til i dagpenger ved arbeidsløshet.

Les mer om kalkulatoren under.

Dagpengekalkulator
Skal du bruke enkel beregning?
 
Enkel beregning:    
Grunnlag siste 12 mnd
Nøyaktig beregning med oppjustering:    
Inntekt siste 12 mnd
Inntekt fra og med mai 2023  
Antall måneder  
Inntekt månedene før 1.5.2023  
Antall måneder  
Beregning siste 12 - 36 mnd    
Inntekt 12-24 mnd siden - fra og med 1.5.2022 til 1.5.2023  
Antall måneder i denne perioden  
Inntekt 12-24 mnd siden - fra og med  1.5.2021 til 1.5.2022  
Antall måneder  
Inntekt 24-36 mnd siden - fra og med 1.5.2021 til 1.5.2022  
Antall måneder i denne perioden  
Inntekt 24-36 mnd siden - før 1.5.2021  
Antall måneder i denne perioden  
     
Grunnlag dagpengeberegning  
Antall barn under 18 år  
     
Utbetaling av dagpenger: Før skatt  
Utbetaling per dag  
Utbetaling per uke  
Utbetaling per år  
Utbetaling etter skatt:
Din skatteprosent
Utbetaling per dag
Utbetaling per uke
Utbetaling per år

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om dagpengekalkulatoren

I kalkulatoren kan du velge mellom to metoder:

  1. En enkel beregning der du bare legger inn grunnlaget for dagpenger
  2. En nøyaktig metode der du legger inn inntektene i de forskjellige intervallene mellom justeringen av G per 1.mai hvert år

Om den nøyaktige metoden

Dagpengene blir bestemt av det høyeste av disse to alternativene:

  • De 12 siste kalendermånedene.
  • De 36 siste kalendermånedene.

Inntektene du legger inn blir oppjustert i takt med grunnbeløpet. Dette gjelder alle de tre foregående årene. Dette blir automatisk beregnet av kalkulatoren. Hvis det for eksempel har gått tre måneder siden justeringen av G, vil disse tre månedene ikke bli oppjustert. De resterende 9 månedene vil bli oppjustert med den siste økningen i G.

Inntektene finner du i skattemeldingen, eller lønnsoppgaven din.

Du får ekstra utbetaling for hvert barn under 18 år som du forsørger.

Maksimalt grunnlag for dagpengene er 6 G, det vil si 711.720 kroner.

Kalkulatoren regner ut beløpet før og etter skatt. Beløpet etter skatt avhenger av hvilken skatteprosent du legger inn.

 

Se også:

Guide til dagpenger.

Guide til permittering.

Se også:

Dagpenger - midlertidige regler
Kalkulatoren regner ut dagpengene etter de midlertidige forbedrede reglene for dagpenger.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger, regnet etter skatt.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.