Regn ut hvor mye du har rett til i dagpenger ved arbeidsløshet.

Les mer om kalkulatoren under.

Dagpengekalkulator
Inntekt siste kalenderår (2018)    
Inntekt 2017    
Inntekt 2016    
Grunnlag dagpengeberegning    
Antall barn under 18 år    
Skatteprosent    
       
Utbetaling av dagpenger: Før skatt Etter skatt  
Utbetaling per dag  
Utbetaling per uke  
Utbetaling per år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om dagpengekalkulatoren

Dagpengene blir bestemt av det høyeste av disse to alternativene:

  • Kalenderåret året før du skal ha dagpenger, det vil si 2018.
  • Gjennomsnittet av de siste tre årene.

Inntektene du legger inn blir oppjustert i takt med grunnbeløpet. Dette gjelder alle de tre foregående årene. Dette blir automatisk beregnet av kalkulatoren. Men inntekten fra 2019 blir ikke oppjustert før grunnbeløpet blir justert per 1.mai 2019.

Inntektene finner du i skattemeldingen, eller lønnsoppgaven din.

Du får ekstra utbetaling for hvert barn under 18 år som du forsørger.

Maksimalt grunnlag for dagpengene er 6 G, det vil si 581.298 kroner.

Kalkulatoren regner ut beløpet før og etter skatt. Beløpet etter skatt avhenger av hvilken skatteprosent du legger inn.

Les mer om dagpenger her.

 

Se også:

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger, regnet etter skatt.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.