Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du regne ut hvor stor skattebesparelse du får av alle pendlerfradragene.

Les mer om kalkulatoren under.

Pendlerkalkulator
Hvilket år skal du regne på
 
Reiseutgifter:    
1a. Hjemreise:    
Skal du bruke virkelige utgifter?
 
Antall hjemreiser  
Antall kilometer - én vei  
Virkelige utgifter (som flyreiser hjem) 0  
 - Antall kilometer - én vei på reiser der du ikke tar fly  
 - Antall reiser der du ikke tar fly  
Bompenger/ferger 0  
Sum hjemreiseutgifter  
1b. Reiseutgifter til og fra jobb:    
  - Ant dager hjem/arbeid 1  
  - km tur/retur 1  
  - Ant dager hjem/arbeid 2  
  - km tur/retur 2  
Bompenger og fergeutg (alt, hvis over 3.300 kroner)  
Sum reiseutgifter til og fra jobb  
Totalt for både hjemreise og jobbreise  
Bunnfradrag  
Fradragsberettigete reiseutgifter  
2. Kostutgifter:    
Bruke standardsatser, eller virkelige utgifter?
Boform ved standardutgifter
 
Antall dager  
Virkelige utgifter  
Fradragsberettigete kostutgifter  
3. Losjiutgifter:    
Kostnad per måned  
Antall måneder  
Fradragsberettigete losjiutgifter  
Sum fradragsberettigete pendlerkostnader  
Skattebesparelse  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pendlerkalkulatoren

En pendler kan trekke fra utgifter til kost, losji og reise.

Reiseutgifter: I kalkulatoren er reiseutgifter delt i to - hjemreiser og reiser til arbeidssted fra pendlerbolig. I «fradragsberettigete reiseutgifter» er utgiftene til hjemreise og det eventuelle reisefradraget til arbeidssted slått sammen, og fratrukket bunnfradraget.

Kostutgifter: Under kostutgifter kan du velge om du vil bruke standardsatsene, om du har tilgang til subsidiert kantine, messe el, eller virkelige utgifter (som må kunne dokumenteres).

I boform kan du velge mellom hotell med og uten frokost. I tillegg uten kokemuligheter og med kokemuligheter. Dette gjelder hvis du bor på pensjonat, hybel/brakke, eller bor hjemme hos noen.

Losjiutgifter: Her legger du inn den dokumenterte leien.

Du kan velge om du vil regne på 2022 eller 2023.

Nederst i kalkulatoren får du opp hvor stort det samlede pendlerfradraget blir, og hvor mye skatt du sparer på grunn av det.

 

Se også:

Les mer om pendling

Dette kan pendlere trekke fra

Les mer om reisefradrag

Kalkulatorer:

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.