Her kan du regne ut hvor stor skattebesparelse du får av alle pendlerfradragene.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Pendlerkalkulator

 
  Hvilket år skal du regne på  
  Reiseutgifter:  
  1a. Hjemreise:  
  Skal du bruke virkelige utgifter?  
  Antall hjemreiser    
  Antall kilometer - én vei    
  Virkelige utgifter (som flyreiser hjem)    
   - Antall kilometer - én vei på reiser der du ikke tar fly    
   - Antall reiser der du ikke tar fly    
  Bompenger/ferger    
  Sum hjemreiseutgifter    
  1b. Reiseutgifter til og fra jobb:  
    - Ant dager hjem/arbeid 1    
    - km tur/retur 1    
    - Ant dager hjem/arbeid 2    
    - km tur/retur 2    
  Bompenger og fergeutg (alt, hvis over 3.300 kroner)    
  Sum reiseutgifter til og fra jobb    
  Totalt for både hjemreise og jobbreise    
  Bunnfradrag    
  Fradragsberettigete reiseutgifter    
  2. Kostutgifter:  
  Bruke standardsatser, subsidiert kantine el, eller virkelige utgifter?    
  Boform ved standardutgifter  
  Antall dager    
  Hvis subsidiert - betalt egenandel    
  Virkelige utgifter    
  Fradragsberettigete kostutgifter    
  3. Losjiutgifter:  
  Kostnad per måned    
  Antall måneder  
  Fradragsberettigete losjiutgifter    
 
  Sum fradragsberettigete pendlerkostnader    
  Skattebesparelse    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pendlerkalkulatoren

En pendler kan trekke fra utgifter til kost, losji og reise.

Reiseutgifter: I kalkulatoren er reiseutgifter delt i to - hjemreiser og reiser til arbeidssted fra pendlerbolig. I «fradragsberettigete reiseutgifter» er utgiftene til hjemreise og det eventuelle reisefradraget til arbeidssted slått sammen, og fratrukket bunnfradraget.

Kostutgifter: Under kostutgifter kan du velge om du vil bruke standardsatsene, om du har tilgang til subsidiert kantine, messe el, eller virkelige utgifter (som må kunne dokumenteres).

I boform kan du velge mellom hotell med og uten frokost. I tillegg uten kokemuligheter og med kokemuligheter. Dette gjelder hvis du bor på pensjonat, hybel/brakke eller bor hjemme hos noen.

Losjiutgifter: Her legger du inn den dokumenterte leien.

Du kan velge om du vil regne på 2017 eller 2018.

Nederst i kalkulatoren får du opp hvor stort det samlede pendlerfradraget blir, og hvor mye skatt du sparer på grunn av det.

 

Se også:

Les mer om pendling

Dette kan pendlere trekke fra

Les mer om reisefradrag

Kalkulatorer:

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.