Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke reiseforsikringer som er best ut fra en kombinasjon av dekningsomfang og pris.

Dette er en vurdering i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Den beste reiseforsikringen for deg er den forsikringen som er billigst, og har det dekningsomfanget som er tilstrekkelig. Det er ikke viktig å ha best dekning, så lenge du ikke trenger den ekstra dekningen. 

Mange av selskapene har to varianter av reiseforsikring, som vi kan kalle standarddekning, og utvidet dekning.

Guide til reiseforsikring.

Når reiseforsikringen er én av mange skadeforsikringer

Når du allerede har samlet flere forsikringer i ett selskap må du vurdere hvordan det kan slå ut i samlerabattene ved å flytte bare reiseforsikringen.

Generelt gjelder det for alle typer forsikringer at det lønner seg å sjekke prisene på alle samlet, og få et pristilbud.

Du kan sjekke prisen i alle forsikringsselskapene på nett.

Du får også reiseforsikringer i mange av kredittkortene. Men alle turer må være betalt med kredittkortet for å at den være i kraft.

Best reiseforsikring ut fra pris og dekningsomfang

Hvis du bare skal ha en reiseforsikring trenger du ikke tenke på andre samlerabatter. Den beste forsikringen er den som gir tilfredsstillende dekning, til lavest pris.

Det er noen selskaper du ikke får kjøpt reiseforsikringen alene. Dette er KLP og Landkreditt, slik at de er da uaktuelle.

For å finne frem til det beste tilbudet er det enklest å bruke kalkulatoren Test av reiseforsikring. Her blir det gitt en karakter for alle reiseforsikringene, både for single og familier. Samtidig ser du også prisene. Der ser du også lenker til dekningsomfanget til hver enkelt reiseforsikring. I kalkulatoren kan du endre vektene, slik at den gir karakter ut fra det du mener er viktigst for deg.

I testen ser du også prisene på reiseforsikringene. Det gjelder både reiseforsikring for familie og for én person. Ut fra prisen og dekningsomfanget velges da den beste reiseforsikringen. Du kan se prisene både med og uten samlerabatt.

Disse reiseforsikringene er best

Prisforskjellene er omtrent 1.200 kroner for reiseforsikringer med enkel dekning for enslige, for familie er prisforskjellen omtrent 1.300 kroner. For utvidede reiseforsikringer er prisforskjellen omtrent 800 kroner for enslige, og 1.400 kroner for familie.

Ut fra de forhåndsinnlagte vektene har Storebrand Super den beste karakteren både for singel og familie med 5,4 og 5,4. Prisene er 1.668 kroner og 2.280 kroner.

Ser vi mer på kost/nytte for single kan Storebrand Super også anses som best som best med prisen på 1.668 kroner. For de "enkle" dekningene kan Storebrand Standard vurderes som best med en pris på 1.080 kroner, og en karakter på 3,1. Her kan også Eika Reise nevnes med en pris på 1.176, og en karakter på 3,9.

For familie kan også Storebrand Super vurderes som best med en pris på 2.280 kroner, og en karakter på 5,4. Europeiske Super og Frende Reiseforsikring har karakterer på 5,3, men er dyrere. For de "enkle" dekningene kan Storebrand Standard også vurderes som best med en pris på 1.488 kroner, og en karakter på 3,1. Her kan også Eika Reise nevnes med en pris på 1.680 kroner, og en karakter på 3,9.

Den beste reiseforsikringen for deg er den som gir deg full dekning på det du trenger, til lavest pris. Her kan du se en oversikt over dekningsomfanget til alle reiseforsikringene.

Kollektive avtaler er billigst

Det er en rekke kollektive avtaler via yrkesorganisasjoner som er billige med god nok dekning. Disse vil være førstevalget når du bare ser på reiseforsikring,

Av reiseforsikringene du ser under er det bare noen fåtall som ikke er å anbefale. Noen avtaler har ikke noen større rabatt enn de du får ved samlerabatten på forsikringen. Dette gjelder Huseiernes Landsforbund, og NAF. I tillegg LO som ikke har noen rabatt i det hele tatt.

Her har vi tatt med hvilket forsikringsselskap organisasjonen har avtale med, og priser for enslige og familie. Reiseforsikringen dekker da hele verden. Klikker du på lenkene kan du lese mer om avtalen. Der kan du også sjekke om dekningsomfanget er stort nok for ditt behov.

Mange forsikringsselskaper tilbyr to varianter av reiseforsikring. En standardforsikring, og en med utvidet dekning. Det er den utvidede dekningen som tilbys i kollektive avtaler.

Oversikten viser prisene for de kollektive avtalene for enslige og familie. Til høyre ser du prisene for individuelle forsikringer. Her er det ikke tatt hensyn til eventuelle samlerabatter på de individuelle prisene.

Avtalepriser Indviduelle priser
AIG Enslig Familie Enslig Familie
Norsk Radiografforbund 951 1 046 * *
DNB (Fremtind)
Norsk Sykepleierforbund 888 1 488 1 838 2 625
Europeiske Reiseforsikring
BFO 1 620 1 620 1 797 3 352
Gjensidige
Bondelaget 1 466 2 019 2 036 2 804
Den Norske Turistforening 1 507 2 075 2 036 2 804
NAF 1 670 2 438 2 036 2 804
Tekna Storby 1 128 1 728 2 036 2 804
Tekna Distrikt 900 1 404 2 036 2 804
YS 1 467 2 021 2 036 2 804
Gouda
Politiets Fellesforbund 937 1 331 1 995 2 495
SpareBank 1 (Fremtind)
LO 1 838 2 625 1 838 2 625
Storebrand
Akademikerne 1 152 1 428 1 668 2 280
Huseiernes Landsforbund 1 368 1 870 1 668 2 280
Tryg
Akademikerforbundet 1 313 1 567 2 507 3 493
Forskerforbundet 1 277 1 641 2 507 3 493
Lederne 1 222 1 473 2 507 3 493
NITO 948 1 308 2 507 3 493
Norges Farmaceutiske Forening 2 331 3 249 2 507 3 493
Norges Juristforbund 1 060 1 308 2 507 3 493
Norsk Ergoterapeutforbund 1 087 1 299 2 507 3 493
Norsk Fysioterapeutforbund 1 277 1 641 2 507 3 493
Norsk Journalistlag 1 660 2 087 2 507 3 493
Utdanningsforbundet 780 1 320 2 507 3 493