Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke reiseforsikringer som er best ut fra en kombinasjon av dekningsomfang og pris.

Den beste reiseforsikringen for deg er den forsikringen som er billigst, og har det dekningsomfanget som er tilstrekkelig. Det er ikke viktig å ha best dekning, så lenge du ikke trenger den ekstra dekningen. 

Mange av selskapene har to varianter av reiseforsikring, som vi kan kalle standarddekning, og utvidet dekning.

Guide til reiseforsikring.

Når reiseforsikringen er én av mange skadeforsikringer

Når du allerede har samlet flere forsikringer i ett selskap må du vurdere hvordan det kan slå ut i samlerabattene ved å flytte bare reiseforsikringen.

Generelt gjelder det for alle typer forsikringer at det lønner seg å sjekke prisene på alle samlet, og få et pristilbud.

Du kan sjekke prisen i alle forsikringsselskapene på nett.

Du får også reiseforsikringer i mange av kredittkortene. Men alle turer må være betalt med kredittkortet for å at den være i kraft.

Best reiseforsikring ut fra pris og dekningsomfang

Hvis du bare har en eller to forsikringer trenger er du ikke tenke på andre samlerabatter. Den beste forsikringen er den som gir tilfredsstillende dekning, til lavest pris.

Det er noen selskaper du ikke får kjøpt reiseforsikringen alene. Dette er KLP og Landkreditt, slik at de er da uaktuelle.

For å finne frem til det beste tilbudet er det enklest å bruke kalkulatoren Test av reiseforsikring. Her blir det gitt en karakter for alle reiseforsikringene, både for single og familier. Samtidig ser du også prisene. Der ser du også lenker til dekningsomfanget til hver enkelt reiseforsikring. I kalkulatoren kan du endre vektene, slik at den gir karakter ut fra det du mener er viktigst for deg.

I testen ser du også prisene på reiseforsikringene. Det gjelder både reiseforsikring for familie og for én person. Ut fra prisen og dekningsomfanget velges da den beste reiseforsikringen. Du kan se prisene både med og uten samlerabatt.

Disse reiseforsikringene er best

Prisforskjellene er omtrent 700 kroner for reiseforsikringer med enkel dekning for single, for familie er prisforskjellen omtrent 1.000 kroner. For utvidede reiseforsikringer er prisforskjellen omtrent 1.650 kroner for single, og 2.250 kroner for familie.

Ut fra de forhåndsinnlagte vektene har Storebrand Super den beste karakteren både for single og familie med 5,4 og 5,4. Prisene er 1.968 kroner og 2.892 kroner. Frende Forsikring har også en karakter på 5,4 for familie, og 5,3 for single.

Single:

Ser vi mer på kost/nytte for single kan Storebrand Super også anses som best som best med prisen på 1.968 kroner. Eika Reise Pluss har også en god kost/nytte med en karakter på 5,3 og en pris på 1.692 kroner for single. Det samme gjelder for familie med en karakter på 5,3, og en pris på 2.196 kroner.

For de "enkle" dekningene kan Eika Reise vurderes som best med en pris på 1.1880, og en karakter på 3,9. Storebrand Standard kan også nevnes med en pris på 1.200 kroner, og en karakter på 3,2.

Familie:

For familie kan også Storebrand Super vurderes som best med en pris på 2.892 kroner, og en karakter på 5,4. Frende Reiseforsikring har også en karakter på 5,4, men er betydelig dyrere med 4.440 kroner. Eika Reise Pluss er like bra som Storebrand med en marginalt lavere karakter med 5,3, og med en litt lavere pris på 2.196 kroner.

For de "enkle" dekningene kan Eika Reise vurderes som best med en pris på 1.692 kroner, og en karakter på 4,1. Storebrand Standard kan også nevnes med en pris på 1.764 kroner, og en karakter på 3,4.

Den beste reiseforsikringen for deg er den som gir deg full dekning på det du trenger, til lavest pris. Her kan du se en oversikt over dekningsomfanget til alle reiseforsikringene.

Kollektive kan være billigst

Det er en rekke kollektive avtaler via yrkesorganisasjoner som er billige, og med god nok dekning. Mange av disse vil være førstevalget når du bare ser på reiseforsikring,

Av reiseforsikringene du ser under er det bare noen som ikke er å anbefale. Noen avtaler har ikke noen større rabatt enn de du får ved samlerabatten på forsikringen.

Her har vi tatt med hvilket forsikringsselskap organisasjonen har avtale med, og priser for enslige og familie. Reiseforsikringen dekker da hele verden.

Mange forsikringsselskaper tilbyr to varianter av reiseforsikring. En standardforsikring, og en med utvidet dekning. Det er den utvidede dekningen som tilbys i kollektive avtaler.

Oversikten viser prisene for de kollektive avtalene for enslige og familie. Til høyre ser du prisene for individuelle forsikringer. Her er det ikke tatt hensyn til eventuelle samlerabatter på de individuelle prisene.

  Avtalepriser Individuelle priser
AIG Enslig Familie Enslig Familie
Norsk Radiografforbund 1 138 1 255 * *
DNB (Fremtind)
Norsk Sykepleierforbund 1 020 1 716 3 624 5 148
Europeiske Reiseforsikring
BFO 1 764 1 764 2 753 4 871
Gjensidige
Den Norske Turistforening 1 932 2 820 2 495 3 641
NAF 2 148 3 132 2 495 3 641
Tekna Storby 1 326 2 264 2 414 3 641
Tekna Distrikt 1 008 1 572 2 414 3 641
YS 1 800 2 628 2 495 3 641
Gouda
Politiets Fellesforbund 1 266 1 799 2 795 3 495
SpareBank 1 (Fremtind)
LO 3 624 5 148 3 624 5 148
Storebrand
Akademikerne 1 294 1 594 1 968 2 892
Huseiernes Landsforbund 1 614 2 371 1 968 2 892
Tryg
Akademikerforbundet 1 768 2 098 2 976 4 236
Forskerforbundet 1 149 1 511 2 976 4 236
Lederne 1 710 2 263 2 976 4 236
NITO 1 284 1 740 2 976 4 236
Norges Farmaceutiske Forening 2 619 3 728 2 976 4 236
Norges Juristforbund 1 320 1 295 2 976 4 236
Norsk Ergoterapeutforbund 1 118 1 308 2 976 4 236
Norsk Fysioterapeutforbund 1 194 1 643 2 976 4 236
Norsk Journalistlag 1 998 2 514 2 976 4 236
Utdanningsforbundet 948 1 668 2 976 4 236