Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke spotprisavtaler på strøm som har de laveste prisene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer endringer.

Avtaletypen som er billigst over tid er spotprisavtaler. Avtaler av typen Standard variabel har i all tid vært dyrere, og forskjellen har økt de senere årene.

Rådene tar derfor utgangspunkt i spotprisavtaler.

Guide til kjøp av strøm

Noen generelle råd:

  • Ikke velg noen andre avtaler enn de som har en oppgitt varighet.
  • Ikke velg andre avtaler enn spotpris.
  • Velg aldri avtaler som inneholder andre elementer enn det rene strømproduktet

Det er to måter å få den billigste spotprisavtalen:

  1. Benytte deg av forskjellige kampanjer
  2. Finne den billigste avtalen som sannsynligvis vil vare en stund

Strømselskapene oppgir nå hvor lenge det skal gå før prisene før prisene kan endres. De fleste avtalene har en garantert varighet på prisen i 12 måneder, noen 6 måneder. Det er også noen få som har en lenger garanti.

Hvis du går for kampanjer

Avtalene som det står at bare nye kunder kan få er typiske kampanjeprodukter.  De billigste avtalene har et minuspåslag. Dette kan selvfølgelig ikke selskapet leve av slik at de er avhengig av å få deg over på et nytt og mye dyrere produkt etter 12 måneders-perioden. Du må også regne med henvendelser fra selskapet du har valgt om å bytte over til andre produkter i selskapet, eller diverse tilleggsprodukter. Det er bare å si nei til absolutt alt.

Du er altså garantert å beholde den lave prisen i 12 mnd. Etter utløpet av perioden kan du hoppe til en ny avtale med et negativt påslag etter 6-12 måneder, og hele tiden ha et kampanjetilbud gående.

Det er tre avtaler som kan betraktes som kampanjetilbud. Agva har ete som heter Superspot. Her er det er et påslag på minus 5 øre, i tillegg er det en månedskostnad på 39 kroner. Denne er garantert i 12 mnd. Du må si opp avtalen og gå over til en ny kampanjeavtale. Hvis ikke blir du overført til en mye dyrere avtale.

Jærkraft Kun Strøm og Vibb har begge et påslag på null kWh, og heller ikke et månedlig kronepåslag. Jærkraft har en garantert pris i 12 måneder, Vibb på 36 måneder.

Ved bestilling av kampanjeavtaler

Når du skal bruke kampanjeavtaler er sannsynligheten mindre for at det blir rot ved bestillingen ved å gå via Strømpris.

Du går inn på den gjeldende avtalen i "Les mer og bestill". Der kan du laste ned et prisbevis for den gjeldende datoen. Deretter kan du gå videre til bestilling hos leverandøren.

Ved bestilling av strøm på nett har du også 14 dagers angrerett.

Hvis du vil holde deg til én strømavtale

Det sikreste er at leverandøren bare tilbyr én avtale med lav pris. I oversikten under ser du de billigste avtalene som er delt inn i de som bare har én avtale, og de som tilbyr flere (som da er dyrere).

De seks billigste har en årspris på 693-895 kroner. Om prisen er høy nok til at leverandøren skal kunne tjene penger, er litt usikkert. Bindingstiden på pris varieer fra 1 til 12 måneder.

Sett i forhold til kampanjeprisene vil disse være omtrent 1.000 kroner lavere per år.

Her ser du en sammenligning av leverandørene av spotpriser med vår spotpriskalkulator.

Dette er avtalene med de laveste prisene, som kanskje vil holde prisnivået:

VEV Romerike VEV-spot har den laveste prisen med en kostnad på 693 kroner per år. Denne er bundet i 12 måneder.

Prisnene gjelder ved et forbruk på 25.000 kWh i året blir Rauma Energi Spot Web så vidt billigst. Her er det en kostnad på 19 kroner per måned, og et påslag på 1,98 øre per kWh.

Skal muligens holde nivået Årspris i øre i kr Mnd
VEV Romerike VEV-spot 693 0,90 468 12
Circle K Spot 718 1,00 468 12
Rauma Energi Spot Web 723 1,98 228 6
Fosenkraft Timekraft 838 1,00 588 6
Motkraft 848 2,00 348 1
Klarkraft Kostpris strøm 895 1,90 420 1

Prisene er hentet fra Strømpriser (drives av Forbrukerrådet), og fra selskapenes nettsider.

Rabattavtaler på strøm

Det er en rekke såkalte rabattavtaler på strøm. De aller fleste har en altfor høy pris, og bør heller kalles en medlemsufordel.

Det er noen ytterst få avtaler som har en grei pris. Her er det fire avtaler, som ligger lrundt de beste åpne avtalene.

Årspriser Påslag
Organisasjon Leverandør 25.000 kWh 10.000 kWh i øre i kr
Bori Ustekveikja 828 828 0,00 828
Huseiernes Landsforbund Ustekveikja 850 430 2,80 150
LO Favør Fjordkraft 928 479 2,99 180
Coop Å Strøm 971 453 3,45 108

Her kan du se en oversikt over alle rabattavtalene på strøm

 

Les mer om strøm:

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Kalkulatorer:

Spotpriskalkulator:
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris. Her er det tatt med de med laveste priser, og større aktører.

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Forbrukerrådets oversikt
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.