Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra forutsetningene du legger inn.

Legg inn dataene i de tre skillefanene som du ser øverst: Hovedtall, Lån, og Kostnader.

Lånegrensekalkulator
Familiesituasjon: Alder Kjønn  
Familiemedlem nr 1
 
Familiemedlem nr 2
 
Familiemedlem nr 3
 
Familiemedlem nr 4
 
Familiemedlem nr 5
 
Familiemedlem nr 6
 
Familiemedlem nr 7
 
Inntekt og skatt:      
Lønnsinntekt 1    
Lønnsinntekt 2    
Barnetrygd og kontantstøtte    
Andre skattefrie inntekter    
Andre fradrag (ikke renter på lån og minstefradrag)    
Samlet skatt før låneopptak    
Samlet netto inntekt før låneopptak    
Samlet skatt etter låneopptak    
Samlet netto inntekt etter låneopptak    
Hovedtall: Månedlig Årlig  
Månedlig nettoinntekt før låneopptak
Lånekostnader før låneopptak  
Levekostnader og andre utgifter  
Disponibelt inntekt til lånebetjening  
Dette kan du låne    
       
Andre nøkkeltall:      
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt    
Lånekostnader i % av lønnsinntekt    
Skatteprosent (samlet) før nytt lån    
Skatteprosent (samlet) etter nytt lån    
Første års rente nytt lån    
Første års avdrag nytt lån    
Lånekostnad etter skatt    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om låneevnekalkulatoren

Ut fra de opplysningene du legger inn beregner kalkulatoren et disponibelt beløp som kan brukes til å betjene et lån. Hvis du legger inn for lave kostnader, vil lånet bli for stort i forhold til hva det egentlig burde vært. 

Denne kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul (2023-skatt), den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen (oppjusterte satser), og den beregner ulike typer lån.

Slik bruker du kalkulatoren:

Hovedtall

Familiesituasjon

Her legger du inn familiemedlemmenes kjønn og alder. Dette brukes til å automatisk beregne en rekke forskjellige levekostnader.

Inntekt og skatt

Inntekter: Du kan legge inn to årsinntekter i husholdningen. Skatten blir beregnet riktig for hver av dem.

Barnetrygden er 1.510 per måned (18.120 per år) kroner per barn fra fylte 6 år. For barn under 6 år er barnetrygden 1.766 kroner per mnd (21.192 kroner per år).

Kontantstøtten er i dag slik: Kontantstøtten skal utbetales til familier med barn mellom ett og to år (fra fylte 13 mnd til 23 mnd) som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Støtten er skattefri. Full kontantstøtte utgjør 7500 kroner per måned. Dersom den avtalte oppholdstiden i barnehagen er mindre enn 20 timer, kan du få 50 prosent kontantstøtte. Familien kan ikke motta kontantstøtte lenger enn 11 måneder. Kontantstøtten gis i så kort tid at denne ikke bør tas med i et langtidsbudsjett, bare det året den gjelder.

Andre skattefrie inntekter kan for eksempel være utleieinntekter.

Andre fradrag: Her skal du ikke legge inn minstefradraget siden det blir beregnet automatisk ut fra inntektene. Renteutgifter blir også beregnet automatisk. Det er eventuelle andre skattefradrag du har som skal legges inn her.

Samlet skatt blir beregnet både før og etter låneopptak.

Samlet netto inntekt blir også beregnet før og etter låneopptak.

Hovedtall

Månedlig nettoinntekt før låneopptak: Årsinntekten etter skatt, før låneopptak

Lånekostnader før låneopptak: Lånekostnadene du har i dag. Dette hentes fra Skillefanen Lån.

Levekostnader og andre utgifter: Summen av alle kostnadene som du legger inn i skillefanen Kostnader.

Disponibel inntekt til lånebetjening: For at kalkulatoren skal beregne hvor mye du kan låne, brukes hele den disponible inntekten til å betjene lånet. Den disponible inntekten er det du sitter igjen med etter at alle kostnader er trukket fra inntekten.

Det er derfor viktig at du legger inn alle kostnader. Legger du inn urealistisk lave kostnader, vil også lånebeløpet bli for høyt.

Dette kan du låne

Så stort kan lånet være med de forutsetningene som du har gjort eller i kalkulatoren. 

Nøkkeltall

Nederst i kalkulatoren beregner kalkulatoren en rekke nøkkeltall.

 • Hvor høyt lånet er i forhold til samlet inntekt, altså gjeld delt på inntekt.
 • Hvor stor andel av inntekten som går med til å betjene lånet. Det vil si lånekostnader i prosent av inntekt.
 • Skatteprosent før nytt låneopptak.
 • Skatteprosent etter nytt låneopptak.
 • Første års renter og avdrag.
 • Første års lånekostnad etter skatt.

Skillefanen Lån

Låneforutsetninger nytt lån
Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Valget bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter du må betale. Renten på lånet er forhåndsinnlagt med 9 prosent. Det er omtrent 3 prosent høyere rente enn det den vil ligge på. Det er også den renten som bankene er pålagt å legge på tre prosentpoeng på dagens lånerente når de skal teste lånetakers låneevne. Det er forhåndsinnlagt et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid.

Med valget "Avdragsfritt" får du ikke opp et resultat som viser hvor mye du kan låne. Dette gir mer svar på hvor mye lån du kan ha, og likevel overleve. Dette tallet vil langt overstige hva du kan og bør låne.

Lån du skal beholde
Her legger du inn de totale lånene du skal beholde etter at du tar opp et nytt lån. I tillegg legger du inn renten på dette lånet, eller gjennomsnittsrenten hvis det er flere. Til slutt legger du inn det totale månedlige terminbeløpet. Rentedelen blir automatisk overført til rentefradrag i skatten. Lån du skal beholde kan for eksempel være studielån, eller lån med pant i bilen.

Skillefanen Kostnader

Levekostnader

Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon. Postene er delt inn i disse områdene:

 • Mat og drikke
 • Klær og sko
 • Personlig pleie
 • Lek og fritid
 • Andre dagligvarer
 • Husholdsartikler

Disse tallene er basert på forbrukstall fra SIFO. Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen. Du kan også velge å legge inn dine egne tall i stedet.

Andre kostnader

Til slutt legger du inn kostnader som du selv vet best.

Mange av kostnadene er uavhengig av hva slags bolig du kjøper, men noen avhenger av hvor stor den er. Blant dem som avhenger av boligens størrelse har vi:

 • fellesutgifter
 • vedlikeholdskostnader
 • eiendomsskatt
 • energiforbruk

Når du skal legge inn bilutgifter kan du bruke bilkostnadskalkulator for ny bil, eller bilkostnadskalkulatoren for bruktbil. Disse hjelper deg med å beregne de årlige bilkostnadene.

Mange småkostnader blir fort store på årsbasis. Det er derfor lett å bli overrasket over hva pengene går til. Se på kalkulatoren Småutgiftskalkulatoren for å se på hvor høye kostnader du har.

 

Se også:

Les mer om hvor mye du kan låne

Les mer om bilkostnader

Kalkulatorer:

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker dette beløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.