Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra forutsetningene du legger inn. Hva du får låne av banken kan være en annen sak.

Les mer om låneevekalkulatoren og hvordan du bruker den under.

 

Lånegrensekalkulator

 
     
  Familiesituasjon: Alder   Kjønn  
  Familiemedlem nr 1      
  Familiemedlem nr 2      
  Familiemedlem nr 3      
  Familiemedlem nr 4      
  Familiemedlem nr 5      
  Familiemedlem nr 6      
  Familiemedlem nr 7      
  Inntekt og skatt:  
  Lønnsinntekt 1  
  Lønnsinntekt 2  
  Barnetrygd og kontantstøtte  
  Andre skattefrie inntekter  
  Andre fradrag (ikke renter på lån og minstefradrag)  
  Samlet skatt  
  Samlet netto inntekt  
  Låneforutsetninger nytt lån:  
  Lånetype  
  Nedbetalingstid  
  Rente (forhåndsinnlagt med høy rente)  
  Lån du skal beholde:    
  Samlet lånebeløp  
  Samlet månedlig terminbeløp  
  Gjennomsnittsrente  
  Levekostnader: År   Månedlig  
  I forhold til normen:  
  Mat og drikke    
  Klær og sko    
  Personlig pleie    
  Lek og mediebruk    
  Andre dagligvarer    
  Husholdningsartikler    
  Sum    
  Andre kostnader:    
  Barnehage    
  Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol)    
  Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg., eiendomskatt)    
  Bolig: Strøm/annen energibruk    
  Boligvedlikehold    
  Fagforeningskontingent    
  Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer)    
  Forsikringer (inkludert innbo/bygning)    
  Lånekostnader i dag (før nytt lån)    
  Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv)    
  Reiseutgifter/månedskort    
  Telefon/mobil/bredbånd/TV    
  Tidsskrifter/abonnement    
  Uteliv (restaurant, kafe, kino ol)    
  Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter    
  Ekstra reserve/Annen sparing    
  Sum andre kostnader    
       
  Disponibelt inntekt til lånebetjening    
     
  Dette kan du låne  
  Andre nøkkeltall:    
  Gjeld i forhold til inntekt  
  Lånekostnader i % av inntekt  
  Skatteprosent før nytt lån  
  Skatteprosent etter nytt lån  
  Første års rente nytt lån  
  Første års avdrag nytt lån  
  Lånekostnad etter skatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om låneevnekalkulatoren

Ut fra de opplysningene du legger inn beregner kalkulatoren et disponibelt beløp som kan brukes til å betjene et lån. Hvis du legger inn for lave kostnader, vil lånet bli for stort i forhold til hva det egentlig burde vært. 

Denne kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul (2018-skatt), den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Se ellers en grundigere forklaring til denne kalkulatoren.

Slik bruker du kalkulatoren

Familiesituasjon
Her legger du inn antallet som husholdningen består av innen hvert enkelt alderstrinn. Med bakgrunnen i familiesituasjonen regner kalkulatoren ut en rekke kostnader. De forhåndsinnlaget tallene (som du kan endre) baserer seg på et barneløst par.

Inntekt og skatt
På inntektssiden kan du legge inn lønnsinntekt for deg, og eventuelt ektefelle/samboer. I tillegg kan du legge inn barnetrygd og kontantstøtte, samt andre skattefrie inntekter (f.eks. leieinntekter). Den forhåndsinnlagte inntekten er på 600.000 kroner.

Låneforutsetninger nytt lån
Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Valget bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter du må betale. Renten på lånet er forhåndsinnlagt med 7 prosent. Det er en svært høy rente, men det er best å være på den sikre siden når du skal se hvor mye du tåler å låne. Det er forhåndsinnlagt et annuitetslån med 20 års nedbetalingstid.

Lån du skal beholde
Her legger du inn de totale lånene du skal beholde etter at du tar opp et nytt lån. I tillegg legger du inn renten på dette lånet, eller gjennomsnittsrenten hvis det er flere. Til slutt legger du inn det totale månedlige terminbeløpet. Rentedelen blir automatisk overført til rentefradrag i skatten. Lån du skal beholde kan for eksempel være studielån, eller lån med pant i bilen.

Levekostnader
Disse tallene er basert på forbrukstall fra SIFO. Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen.

Til slutt legger du inn andre kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Nederst i kalkulatoren finner du en rekke tall:

Disponibel inntekt til lånebetjening: Dette tallet bestemmer hvor mye du kan låne. Hvor mye avhenger da også hvilke forutsetninger du har gjort med renten, lånetype og nedbetalingstid.

Dette kan du låne: Her oppgis det hvor mye du kan låne ut fra de forutsetningene du har lagt inn.

Nøkkeltall: Her oppgis det en rekke nøkkeltall som for eksempel hvor mye lån du har i forhold til inntekten.

 

Se også:

Les mer om hvor mye du kan låne

Les mer om bilkostnader

Kalkulatorer:

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker dette beløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.