object(stdClass)#4752 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "681" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra forutsetningene du legger inn.

Legg i dataene i de tre skillefanene som du ser øverst: Hovedtall, Lån, og Kostnader.

Lånegrensekalkulator
Familiesituasjon: Alder Kjønn  
Familiemedlem nr 1
 
Familiemedlem nr 2
 
Familiemedlem nr 3
 
Familiemedlem nr 4
 
Familiemedlem nr 5
 
Familiemedlem nr 6
 
Familiemedlem nr 7
 
Inntekt og skatt:      
Lønnsinntekt 1
Lønnsinntekt 2
Barnetrygd og kontantstøtte
Andre skattefrie inntekter
Andre fradrag (ikke renter på lån og minstefradrag)    
Samlet skatt
Samlet netto inntekt
Hovedtall: Årlig Månedlig  
Lånekostnader før låneopptak
Levekostnader og andre utgifter
Disponibelt inntekt til lånebetjening
Dette kan du låne    
       
Andre nøkkeltall:      
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt
Lånekostnader i % av lønnsinntekt
Skatteprosent før nytt lån
Skatteprosent etter nytt lån
Første års rente nytt lån
Første års avdrag nytt lån
Lånekostnad etter skatt
Lån  
Låneforutsetninger nytt lån:
Lånetype
Nedbetalingstid
Rente (forhåndsinnlagt med høy rente)
   
Lån du skal beholde:
Samlet lånebeløp
Samlet månedlig terminbeløp
Gjennomsnittsrente
Utgifter    
Levekostnader:
I forhold til normen:
 
Per år Månedlig
Mat og drikke
Klær og sko
Personlig pleie
Lek og mediebruk
Andre dagligvarer
Husholdningsartikler
Sum
Andre kostnader:
Barnehage
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol)
Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg., eiendomskatt)
Bolig: Strøm/annen energibruk
Boligvedlikehold
Fagforeningskontingent
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer)
Forsikringer (inkludert innbo/bygning)
Lånekostnader i dag (før nytt lån)
Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv)
Reiseutgifter/månedskort
Telefon/mobil/bredbånd/TV
Tidsskrifter/abonnement
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol)
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter
Ekstra reserve/Annen sparing
Sum andre kostnader
Sum levekostnader og andre kostnader

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om låneevnekalkulatoren

Ut fra de opplysningene du legger inn beregner kalkulatoren et disponibelt beløp som kan brukes til å betjene et lån. Hvis du legger inn for lave kostnader, vil lånet bli for stort i forhold til hva det egentlig burde vært. 

Denne kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul (2018-skatt), den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Se ellers en grundigere forklaring til denne kalkulatoren.

Slik bruker du kalkulatoren

Familiesituasjon
Her legger du inn antallet som husholdningen består av innen hvert enkelt alderstrinn. Med bakgrunnen i familiesituasjonen regner kalkulatoren ut en rekke kostnader. De forhåndsinnlaget tallene (som du kan endre) baserer seg på et barneløst par.

Inntekt og skatt
På inntektssiden kan du legge inn lønnsinntekt for deg, og eventuelt ektefelle/samboer. I tillegg kan du legge inn barnetrygd og kontantstøtte, samt andre skattefrie inntekter (f.eks. leieinntekter). De forhåndsinnlagte inntektene er på 600.000 og 500.000 kroner.

Låneforutsetninger nytt lån
Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Valget bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter du må betale. Renten på lånet er forhåndsinnlagt med 7 prosent. Det er en svært høy rente, men det er best å være på den sikre siden når du skal se hvor mye du tåler å låne. Det er forhåndsinnlagt et annuitetslån med 25 års nedbetalingstid.

Lån du skal beholde
Her legger du inn de totale lånene du skal beholde etter at du tar opp et nytt lån. I tillegg legger du inn renten på dette lånet, eller gjennomsnittsrenten hvis det er flere. Til slutt legger du inn det totale månedlige terminbeløpet. Rentedelen blir automatisk overført til rentefradrag i skatten. Lån du skal beholde kan for eksempel være studielån, eller lån med pant i bilen.

Levekostnader
Disse tallene er basert på forbrukstall fra SIFO. Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen.

Til slutt legger du inn andre kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Nederst i kalkulatoren finner du en rekke tall:

Disponibel inntekt til lånebetjening: Dette tallet bestemmer hvor mye du kan låne. Hvor mye avhenger da også hvilke forutsetninger du har gjort med renten, lånetype og nedbetalingstid.

Dette kan du låne: Her oppgis det hvor mye du kan låne ut fra de forutsetningene du har lagt inn.

Nøkkeltall: Her oppgis det en rekke nøkkeltall som for eksempel hvor mye lån du har i forhold til inntekten.

 

Se også:

Les mer om hvor mye du kan låne

Les mer om bilkostnader

Kalkulatorer:

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker dette beløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.