Noen formuesobjekter har en verdsettelsesrabatt på 10 prosent i 2017, og 20 prosent i 2018.

Fra skatteåret 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på en del flere formuesobjekter.

I stedet for å sette formuesverdien til 80 prosent (90 prosent i 2017) av markedsverdien, gis det teknisk sett en rabatt på 20 prosent (10 prosent i 2017) på aktiva som verdsettes til 100 prosent av markedsverdi.

For de som betaler formuesskatt har dette betydning. En rabatt på 20 prosent gjør at formuesskatten senkes med 0,17 prosent. Det betyr at formuesskatten senkes fra 0,85 prosent til 0,68 prosent. I 2017 er den 0,775 prosent.

Verdsettelsesrabatten gjelder for

  • Aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert
  • Aksjer som ikke er børsnotert
  • Andeler i deltakerlignede selskap
  • Driftsmidler
  • Egenkapitalbevis
  • Næringseiendom
  • Sekundærboliger

Har du 1 million kroner plassert i noe som gir en rabatt på 20 prosent, gir dette 1.700 kroner i lavere formuesskatt. Men dette kan bli noe redusert på grunn av "tilordning av gjeld").

Tilordning av gjeld

Den forholdsmessige gjelden som kan tilordnes aktiva med verdsettelsesrabatt, skal også settes med 10 prosent. Dette betyr at hvis du ikke har noe gjeld blir besparelsen på 10 prosent. Hadde du bare hatt formuesobjekter som har rabatt ville hele gjelden blitt tilordnet, og dermed ville nullet ut formuesrabatten.

Les mer om tilordning av gjeld.

Verdsettelsen

Slik er verdsettelsen av de viktigste formuesobjektene i 2017 og 2018

Type 2017 2018
Bankinnskudd 0% 0%
Aksjer 10% 20%
Egenkapitalbevis 10% 20%
Aksjefond 10% 20%
Aksjesparekonto 10% 20%
Fondskonto 10% 20%
Kombinasjonsfond 10% 20%
Obligasjonsfond 0% 0%
Pengemarkedsfond 0% 0%
Bolig 75% 75%
Sekundærbolig 10% 10%
Næringseiendom 20% 20%
Jord- og skogbrukseiendom 10% 20%
Driftsmidler 10% 20%

 

Eksempel på verdsettelse i skattemeldingen

I dette eksemplet har vi satt opp formuesposter med en markedsverdi på 10,7 millioner kroner. Disse formuesobjektene vil til sammen få en rabatt på 5.185 millioner kroner. Av dette er 4,5 millioner fra boligrabatten.

Formuespost Verdi Rabatt Ny verdi
Bankinnskudd 1 000 000 0 1 000 000
Aksjer 500 000 100 000 400 000
Aksjefond 2 000 000 400 000 1 600 000
Kombinasjonsfond (50% aksjer) 400 000 40 000 360 000
Bolig 6 000 000 4 500 000 1 500 000
Aksjesparekonto (90% aksjer) 800 000 144 000 656 000
Sum 10 700 000 5 184 000 5 516 000

 

Se også:

Formuesskatt

Aksjesparekonto

Aksjebeskatning

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.