Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser hvor høyt inntektspåslag firmabilen gir, og hvilken skatt det medfører. Den beregner skatten for årene 2022 og 2023.

Elbil-rabatten er senket fra en rabatt på 20 prosent til 0 prosent i 2023.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Her finner du firmabilskatt-kalkulatoren for yrkesbiler.

Firmabilskattkalkulator
Bilens nypris, inkludert utstyr  
Din bruttoinntekt (før firmabilfordel)  
Hvilket skatteår vil du regne på?
 
Er yrkeskjøringen mer enn 40.000 km?
 
Er det el-bil?
 
Er du bosatt i Nord-Norge?
 
Alder på bilen ved årsskiftet
 
Inntektspåslag av firmabil:    
Grunnlag for påslag firmabil  
Inntektspåslag for firmabil  
Skatt på firmabil:    
Sum skatt  
Skatt trukket i lønn, fordelt over 10,5 mnd  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om firmabilskatt-kalkulatoren

Bilens pris som ny inkluderer alt tilleggsutstyr om er grunnlaget. Dette gjelder også om bilen er brukt.

Bruttoinntekten din tar kalkulatoren hensyn til. Den regner korrekt skatt, også når inntektspåslaget fra firmabilen gjør at du bryter et av nivåene i trinnskatten.

Hvilket skatteår: Du kan velge mellom skatteårene 2022 og 2023.

Yrkeskjøring på mer enn 40.000 km gir 25 prosent lavere beregningsgrunnlag. Hvis du både har en tre år gammel bil, og kjører så langt, blir beregningsgrunnlaget bare 56,25 prosent av fullt påslag.

Rabatt for elbil: På elbiler settes grunnlaget til 80 prosent av nybilprisen i 2022, og 100 prosent av nybilprisen i 2023. Koster elbilen 400.000 kroner, blir dermed grunnlaget 320.000 kroner i 2022, og 400.000 kroner i 2022. Hvis du i tillegg har en kjørelengde på over 40.000 km i yrket blir grunnlaget 60 prosent i 2022, og 75 prosent i 2023.

Alderen på bilen ved inngangen til året skal du legge inn. En bil som er over tre år ved inngangen til skatteåret gir 25 prosent lavere grunnlag for beregning av inntektspåslag.

Skatteberegning: Kalkulatoren er koblet til skattemoduler, slik at den beregner skatten både med og uten påslaget for firmabilfordel.

 

Se også:

Gude til firmabil

Lønner det seg å ha firmabil eller eie bilen selv?

Kalkulatorer:

Firmabilskatt-kalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firmabil- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnader ved kjøp av ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil

Beregn årlige bilkostnader for bruktbil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.