Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her finner du alle Smarte Pengers råd om hvilke produkter du skal velge.

Vi gir deg anbefalinger om hvilke leverandører du bør velge på en rekke produkter og tjenester, fordelt på disse gruppene:

  • Bank
  • Bolig
  • Bil
  • Fond
  • Forsikring
  • Lån
  • Mobil
  • Pensjon
  • Reise
  • Sparing

Smarte Penger tester dagligbank-produkter

Test:
Dette er de beste brukskonto / lønnskontoene
Dette er de beste BSU-kontoene nå
Dette er de beste høyrentekontoene nå
Dette er de beste kredittkortene nå
Her er valutauttaket billigst
Vurdering av produktene i din bank

 

Smarte Penger tester lån

Test:
Dette er de beste boliglånene nå
Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå
Dette er de beste boliglånene for unge nå
Dette er de beste førstehjemslånene nå
Dette er de beste rammelånene nå
Dette er de billigste hyttelånene nå
Dette er de beste billånene nå
Dette er de beste båtlånene nå
Smarte Pengers anbefalinger på valg av forbrukslån
Dette er de beste seniorlånene nå
Finn billigste byggelån
Velg riktig fastrentelån
Vurdering av produktene i din bank

 

Smarte Penger tester spareprodukter

Test:
Dette er de beste høyrentekontoene nå
Dette er de beste BSU-kontoene nå
Dette er de beste norske aksjefondene
Dette er de beste globale aksjefondene
Dette er de beste nordiske aksjefondene
Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder
Dette er de beste fondskontoene
Dette er de beste IPS-kontoene
Oversikt over fondsrådene
Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto
Velg den billigste aksjenettmegleren
Vurdering av produktene i din bank

 

Smarte Penger tester boligøkonomiske produkter

Test:
Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm
Dette er de beste boliglånene nå
Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå
Dette er de beste boliglånene for unge nå
Dette er de beste førstehjemslånene nå
Slik finner du den beste boligforsikringen

 

Smarte Penger tester fondsprodukter

Test:
Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene
Dette er de beste norske aksjefondene
Dette er de beste globale aksjefondene
Dette er de beste nordiske aksjefondene
Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder
Oversikt over fondsrådene
Dette er de beste obligasjonsfondene
Dette er de beste pengemarkedsfondene
Aksjefond: Her får du lavere forvaltningshonorar på samme aksjefond

 

Smarte Pengers tester forsikring

Tester:
Test av barneforsikring
Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning
Dette er de beste livsforsikringene
Livsforsikringer er mye billigere gjennom yrkesorganisasjoner
Dette er de beste uføreforsikringene
Uføreforsikringer er mye billigere gjennom yrkesorganisasjoner
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning.
Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom
Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning
Test av innboforsikring
Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst
Test av bilforsikring
Test av husforsikring
Test av reiseforsikring
Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

 

Smarte Penger tester mobilprodukter

Test:
Dette er de beste mobilabonnementene nå
Dette er de beste mobile bredbåndene nå

 

Smarte Penger tester pensjonsprodukter

Test:
Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto
Dette er de beste IPS-kontoene
Dette er de beste seniorlånene nå

 

Se også:

Søk etter råd
Her kan du enkelt finne råd på Smarte Penger. Dette gjør du ved å bruke stikkord. Alle råd har ett eller flere stikkord knyttet til seg.

Økonomisk helsjekk
I den økonomiske helsjekken av privatøkonomien går du systematisk gjennom alle muligheter du har for å spare penger. Dette gjøres ved å se på alle kostnadsposter en privatøkonomi kan beså av.

Økonomiguider
På Smarte Penger finner du 225 økonomiguider. Disse guidene gir deg en samlet fremstilling av det området den tar for seg.

Kalkulatorer
På smartepenger.no finner du over 250 kalkulatorer til fri avbenyttelse. Her er en oversikt over alle kalkulatorene.

Markedsoversikter
På smartepenger.no finner du en rekke markedsoversikter på det som har betydning for privatøkonomien. Her ser du en oversikt over alle.