Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke boliglån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Denne testen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Hvilke boliglån vi anbefaler, avhenger av sikkerhet, lånestørrelse, og eventuelle medlemskap i pensjonskasser og yrkesorganisasjoner.

Maksimal belåning for standard rentesatser er opp til 85 prosent av markedsverdien av boligen. Noen tilbyr beste vilkår bare opp til 50 prosent av markedsverdi, men det kan være et skifte på hver fem prosent opp til 75 prosent.

Guide til boliglån

Om rentefastsettelsen

Det er nå blitt slik at i mange banker er det bare veiledende priser. I en del av bankene som for eksempel DNB og Nordea kan du få lavere rente enn de som er oppført som veiledende priser. Dette betyr at du må forhandle med banken. Les mer om dette i «Prut med banken din».

Hvis du låner i en bankene med veiledende rentesatser må du være klar til å forhandle videre ved senere renteendringer. Siden kundene behandles ulikt, vil det heller ikke være slik at endringene nødvendigvis vil være de samme for alle. For eksempel er det større risiko for at du får en større oppgang hvis du ligger spesielt lavt, eller at du ikke får med en videre nedgang.

Vi anbefaler at hvis du skal gå over til en ny långiver, så velg i utgangspunktet en bank som har åpne rentesatser. Fordelene med denne typen fastsettelse av rentene er at alle behandles likt, og det er mer forutsigbart.

Vi konsentrerer oss derfor om å gi råd om de som har faste og åpne priser. Disse kan du dermed bruke som referanser når du skal forhandle med en bank som har veiledende priser.

Anbefalte boliglån

Her ser vi først på lånene som er åpne for alle, deretter på de mer lukkede alternativene.

Anbefalingene på boliglån som skal gå helt opp til 85 prosent av markedsverdi kan du se her.

Anbefalingene "Boliglån for unge og Førstehjemslån" kan du se her: Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Åpent for alle

Bulder Bank (drevet av Sparebanken Vest) er mest konkurransedyktig på lån som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdien. Da er den nominelle renten på 2,03 prosent. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr. Renten går opp for hvert 5-prosenthopp i lån i forhold til markedsverdi. Når lånet er oppe i 75 prosent av markedsverdi, er den nominelle renten 2,34 prosent. Størrelsen på lånebeløpet har ingen betydning for renten.

Siden Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, mottar kunder i Bulder Bank kundeutbytte. I 2021 (utbetalt i 2022) var kundeutbyttet på 0,20 prosent. Det gis ikke utbytte på den delen av lånet som er over 2 millioner kroner (4 millioner for ektefeller /samboere). På grunn av dette utbytte blir Bulder Bank derfor spesielt konkurransedyktig også opp til 60 prosent av markedsverdi.

Himla Banktjenester (en del av Fana Sparebank) har en rente på 2,05 prosent på alle beløp. Dette gjelder opp til 75 prosent av markedsverdien. Dermed blir banken enda mer konkurransedyktig ved høyere belåning. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr. I 2021 (utbetalt i 2022) var kundeutbyttet på 0,20 prosent. Himla vil ha en lavere rente enn Bulder Bank med sikkerhet fra 55 til 75 prosent av markedsverdi.

Siden Himla er en del av Fana Sparebank mottar kunder i Himla kundeutbytte. Dermed blir også Himla ekstra konkurransedyktig.

Landkreditt Bank har en nominell rente på 1,99 prosent innenfor 50 prosent av markedsverdi, på lån fra 2 millioner kroner. Det er ingen termingebyrer, etableringsgebyret er på 1.000 kroner. På lån opp til 75 prosent av markedsverdi er renten 2,15 prosent.

Nordirektebank (en del av Skagerak Sparebank) har en av de laveste rentene innenfor 50 prosent av markedsverdi. Her er den nominelle renten 2,00 prosent (2,10 under 2 millioner). Det er ingen etableringsgebyr, termingebyr er på 480 kroner per år. Renten er en del høyere når lånet går over 50 prosent av markedsverdi.

Oppsummering: Det er veldig tett mellom de billigste bankene innenfor 50 prosent av markedsverdi. Landkreditt og Nordirekte er så vidt billigst her. Men tatt i betraktning kundeutbyttet rangeres Bulder og Himla foran. På lån mellom 50 og 75 prosent av markedsverdi er Himla det beste valget.

Lukkede lån

Hvis du er medlem i en av disse yrkesorganisasjonene vil det lønne seg å bruke tilbudet gjennom en av disse. Hvis dere er to med medlemskap velger dere det lånet som er billigst blant disse.

Statens Pensjonskasse
SPK har i dag den laveste renten på boliglån med en nominell rente på 1,79 prosent (fra 1.juli). Denne renten er bundet opp mot normrenten, med et fratrekk på 0,15 prosentpoeng. Måten denne fastsettes på gjør at renten i Statens Pensjonskasse henger etter både ved renteoppgang og rentenedgang. Nå er renten på vei oppover, vil derfor renten være relativt sett lavere i SPK enn den vil være som et gjennomsnitt. Renten er omtrent 0,25 prosentpoeng lavere enn den ville være uten forsinkelsen.

Du kan låne inntil 2.300.000 kroner. Er dere to som kjøper bolig sammen og dere er begge medlemmer av SPK, kan dere låne til sammen 4.600.000. Det stilles ikke krav til 1. prioritet så fremt lånet i SPK kommer innenfor 80 prosent av markedsverdien. Dette betyr at en annen långiver kan stå foran hvis du trenger mer enn den maksimale belåningen i SPK.

Oslo Pensjonsforsikring
Renten er 1,97 prosent, og er det nest billige lånet blant de lukkede. Renten gjelder opp til 80 prosent av markedsverdien.

Alle som er medlem i pensjonsordningen til Oslo kommune kan låne her, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlånetaker trenger ikke være medlem. Det gis også lån til lærere ansatt i Oslo kommune, ansatte i institusjon på Oslo helseplan, ansatte i kommunale aksjeselskaper og Personellservice-kontorer tilknyttet ansatte i Oslo kommune.

Akademikerne
Akademikerne har en avtale med Danske Bank. Lånet har en nominell rente på 2,10 prosent opp til 80 prosent av markedsverdi. Det er null i etableringsgebyr, og 600 kroner i året i termingebyrer. Dette lånet ligger akkurat nå litt over de billigste åpne lånene. Sannsynligvis vil dette lånet være konkurransedyktig over tid.

Det er flere yrkesorganisasjoner med i Akademikerne: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Krigsskoleutdannde offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, og Samfunnsøkonomene.

Juristforbundet - Handelsbanken
Har samme rente som Akademikerne, med de samme vurderingene.

LO Favør: Har to landsdekkende avtaler med Sparebanken 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet. Renten er 0,05 prosentpoeng høyere i SpareBank 1 SMN innenfor 50 prosent av markedsverdi. SpareBank 1 Østlandet har den fordelen at de gir ut kundeutbytte. Denne banken går derfor foran. Kundeutbyttet var 0,18 prosent for 2021 (utbetalt i 2022), 0,14 prosent for 2020 (opptil 2 millioner kroner for lån, 4 millioner kroner for par). Innenfor 75 prosent av markedsverdi er renten en del høyere.

Også andre SpareBank 1-banker gir lavere rente til medlemmer i LOfavør. Er du medlem i LO bør du derfor også sjekke den regionale SpareBank 1-banken.

Unio og YS - Nordea Direct: Her er den nominelle renten 2,04 prosent på alle lånebeløp innenfor 50 prosent av markedsverdi. 2,10 prosent innenfor 75 prosent av markedsverdi. Det er null i etableringsgebyr, og 600 kroner i året i termingebyrer.

Oppsummert: En fordel med avtaler via yrkesorganisasjoner er at det øker sannsynligheten for at renten vil være lav i fremtiden. Statens Pensjonskasse har den laveste renten nå. I tider ved renteoppgang vil oppjusteringen av renten henge litt etter. Men oså når renten er stabil vil SPK ha en lav rente. Alle har en lav rente innenfor 50 prosent av markedsverdi. De to tilbudene fra LOfavør henger noe etter når lånet ligger mellom 50 og 75 prosent av markedsverdi.

Oversikt over betingelsene

Mange tilbyr ulike renter på forskjellige lånebeløp. I tabellen ser du hva den effektive renten er på fire forskjellige lånebeløp, og hvor høyt opp i forhold til markedsverdien denne renten gjelder. Noen er med to ganger fordi renten avhenger av sikkerheten.

Listene er sortert etter effektiv rente på 2 millioner kroner.

Åpne lån Sikker- Effektive renter
Bank het 1 mill 2 mill 3 mill 4mill
Landkreditt Bank 50% 2,39% 2,02% 2,01% 2,01%
Bulder Bank (50%) 50% 2,05% 2,05% 2,03% 2,05%
NORDirekte (Skagerak Spb) 50% 2,21% 2,06% 2,05% 2,04%
Himla Banktjenester 75% 2,07% 2,07% 2,07% 2,07%
Bulder Bank (55%) 55% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
Bulder Bank (60%) 60% 2,23% 2,23% 2,23% 2,23%
Lukkede lån Sikker- Nominelle renter
Långiver het 1 mill 2 mill 3 mill 4 mill
Statens Pensjonskasse 80% 1,94% 1,87% 1,85% 1,83%
Oslo Pensjonsforsikring 75% 1,97% 2,04% 2,03% 2,02%
LO Favør SpareBank 1 Østlandet 50% 2,19% 2,10% 2,08% 1,81%
Unio – Nordea Direct (50%) 50% 2,17% 2,11% 2,10% 2,09%
YS – Nordea Direct (50%) 50% 2,17% 2,11% 2,10% 2,09%
KLP Banken 50% 2,52% 2,12% 2,10% 2,09%
LO Favør – Spb 1 SMN (50%) 50% 2,26% 2,16% 2,13% 2,12%
Akademikerne (Danske Bank) 80% 2,22% 2,17% 2,15% 2,15%
Juristforbundet – Handelsbanken 75% 2,22% 2,17% 2,15% 2,15%

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå