Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke boliglån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Hvilke boliglån vi anbefaler, avhenger av sikkerhet, lånestørrelse, og eventuelle medlemskap i pensjonskasser og yrkesorganisasjoner.

Maksimal belåning for standard rentesatser er opp til 85 prosent av markedsverdien av boligen. Noen tilbyr beste vilkår bare opp til 50 prosent av markedsverdi, men det kan være et skifte på hver fem prosent opp til 75 prosent.

Guide til boliglån

Om rentefastsettelsen

Det er nå blitt slik at i mange banker er det bare veiledende priser. I en del av bankene som for eksempel DNB og Nordea kan du få lavere rente enn de som er oppført som veiledende priser. Dette betyr at du må forhandle med banken. Les mer om dette i «Prut med banken din».

Hvis du låner i en bankene med veiledende rentesatser må du være klar til å forhandle videre ved senere renteendringer. Siden kundene behandles ulikt, vil det heller ikke være slik at endringene nødvendigvis vil være de samme for alle. For eksempel er det større risiko for at du får en større oppgang hvis du ligger spesielt lavt, eller at du ikke får med en videre nedgang.

Vi anbefaler at hvis du skal gå over til en ny långiver, så velg i utgangspunktet en bank som har åpne rentesatser. Fordelene med denne typen fastsettelse av rentene er at alle behandles likt, og det er mer forutsigbart.

Vi konsentrerer oss derfor om å gi råd om de som har faste og åpne priser. Disse kan du dermed bruke som referanser når du skal forhandle med en bank som har veiledende priser.

Anbefalte boliglån

Her ser vi først på lånene som er åpne for alle, deretter på de mer lukkede alternativene.

Anbefalingene på boliglån som skal gå helt opp til 85 prosent av markedsverdi kan du se her.

Anbefalingene "Boliglån for unge og "Førstehjemslån" kan du se her: Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån.

Åpent for alle

Landkreditt Bank
Har den laveste renten innenfor 50 prosent av markedsverdi, med en effektiv rente på 5,48 prosent. Innenfor 60 prosent av markedsverdi har de den tredje laveste renten.

DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk
Du må være medlem i Den norske Turistforening for å få dette lånet. Effektiv rente ligger i området 5,47 til 5,57 prosent. Den er bliligst mellom 50 og 60 prosent av markedsverdi. Banken har sagt at renten ikke vil bli satt opp.

Bulder Bank
Bulder Bank (en del av Sparebanken Vest) er mest konkurransedyktig på lån som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdien. Da er den effektive renten på 5,57 prosent. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr. Renten går opp for hvert 5-prosenthopp i lån i forhold til markedsverdi. Når lånet er oppe i 80 prosent av markedsverdi, er den effektive renten 5,94 prosent.

Siden Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, mottar kunder i Bulder Bank kundeutbytte. I 2022 (utbetalt i 2023) var kundeutbyttet på 0,27 prosent. Det gis ikke utbytte på den delen av lånet som er over 2 millioner kroner (4 millioner for ektefeller /samboere). På grunn av dette utbytte blir Bulder Bank derfor spesielt konkurransedyktig også opp til 60 prosent av markedsverdi.

Himla Banktjenester (en del av Fana Sparebank) har en effektiv rente på 5,60 prosent på alle beløp. Denne gjelder opp til 75 prosent av markedsverdien. De har den laveste renten på lån med sikkerhet fra 65 til 75 prosent av markedsverdi. De ligger litt over de beste innenfor 50/60 prosent av markedsverdi. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr.

Siden Himla er en del av Fana Sparebank mottar kunder i Himla kundeutbytte. Dermed blir Himla ekstra konkurransedyktig. I 2022 (utbetalt i 2023) var kundeutbyttet på 0,25 prosent.

Også NORDirektebank, Nybygger.no, og Sbanken har lave renter.

Oppsummering: Bulder Bank gir altså ut kundeutbytte, og vurderes derfor som bedre, selv om renten er så vidt høyere enn de med lavest rente. Landkreditt har den laveste renten innenfor 50 prosent, og er også svært aktuell. Det samme gjelder Himla Banktjenester, som er spesielt konkurransedyktig innenfor 60 - 75 prosent av markedsverdi - som også har kundeutbytte.

Lukkede lån

Hvis du er medlem i en av disse yrkesorganisasjonene kan det lønne seg å bruke tilbudet gjennom en av disse. Hvis dere er to med medlemskap, velger dere det lånet som er billigst blant disse, men det er flere åpne banker som ligger under de beste tilbudene gjennom yrkesorganisasjoner.

Statens Pensjonskasse
SPK har i dag den laveste renten på boliglån med en effektiv rente fra 5,23-5,33 prosent (fra 1.mai). Denne renten er bundet opp mot normrenten, med et fratrekk på 0,15 prosentpoeng. Måten denne fastsettes på gjør at renten i Statens Pensjonskasse henger etter både ved renteoppgang og rentenedgang. Nå er renten på vei oppover, vil derfor renten være relativt sett lavere i SPK enn den vil være som et gjennomsnitt. Renten er omtrent 0,5 prosentpoeng lavere enn den ville være uten forsinkelsen.

Du kan låne inntil 2.300.000 kroner. Er dere to som kjøper bolig sammen og dere er begge medlemmer av SPK, kan dere låne til sammen 4.600.000. Det stilles ikke krav til 1. prioritet så fremt lånet i SPK kommer innenfor 80 prosent av markedsverdien. Dette betyr at en annen långiver kan stå foran hvis du trenger mer enn den maksimale belåningen i SPK.

Econa, Unio og YS - Nordea: Her er den effektive renten 5,66-5,73 prosent på alle lånebeløp innenfor 85 prosent av markedsverdi. Det er null i etableringsgebyr, og 600 kroner i året i termingebyrer. Econa har 540 kroner i året i termingebyrer.

Akademikerne - Handelsbanken
Akademikerne har en avtale med Danske Bank. Lånet har en effektiv rente på 5,63- 5,73 prosent opp til 80 prosent av markedsverdi. Det er null i etableringsgebyr, og 600 kroner i året i termingebyrer. Dette lånet ligger akkurat nå litt over de billigste åpne lånene. Sannsynligvis vil dette lånet være konkurransedyktig over tid.

Det er flere yrkesorganisasjoner med i Akademikerne: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, og Samfunnsøkonomene, og Tekna. Econa og Norges Juristforbund har avtaler i andre banker.

Juristforbundet - Handelsbanken
Har også en effektiv rente fra 5,63 til 5,73 prosent, med de samme vurderingene.

LO Favør: Har to landsdekkende avtaler med Sparebanken 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet. Renten er 0,05 prosentpoeng høyere i SpareBank 1 SMN innenfor 50 prosent av markedsverdi. SpareBank 1 Østlandet har den fordelen at de gir ut kundeutbytte. Denne banken går derfor foran. Kundeutbyttet var 0,18 prosent for 2022 (utbetalt i 2023). Innenfor 75 prosent av markedsverdi er renten en del høyere.

Også andre SpareBank 1-banker gir lavere rente til medlemmer i LOfavør. Er du medlem i LO bør du derfor også sjekke den regionale SpareBank 1-banken.

Oppsummert: En fordel med avtaler via yrkesorganisasjoner er at det øker sannsynligheten for at renten vil være lav i fremtiden. Statens Pensjonskasse har den laveste renten nå. I tider ved renteoppgang vil oppjusteringen av renten henge litt etter. Men også når renten er stabil vil SPK ha en lav rente. Statens Pensjonskasse har for tiden svært lang behandlingstid på refinansieringslån.

Oversikt over betingelsene

Mange tilbyr ulike renter på forskjellige lånebeløp. I tabellen ser du hva den effektive renten er på fire forskjellige lånebeløp, og hvor høyt opp i forhold til markedsverdien denne renten gjelder. Noen er med to eller flere ganger fordi renten avhenger av sikkerheten.

Listen er sortert etter effektiv rente på 2 millioner kroner.

Åpne lån Sikker- Effektive renter
Bank het 1 mill 2 mill 3 mill 4 mill
Landkreditt Bank 50% 50% 5,49% 5,48% 5,48% 5,48%
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 60% 5,57% 5,50% 5,48% 5,47%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 60% 5,54% 5,54% 5,54% 5,54%
Bulder Bank (50%) 50% 5,57% 5,57% 5,57% 5,57%
NORDirekte (Skagerak Spb) 50% 5,72% 5,58% 5,56% 5,56%
Nybygger.no (Spb Øst) 50% 5,58% 5,58% 5,58% 5,58%
Landkreditt Bank 60% 50% 5,60% 5,59% 5,59% 5,59%
Sbanken (60%) 60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%
Himla Banktjenester 75% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%
Bulder Bank (55%) 55% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 50% 5,77% 5,68% 5,65% 5,42%
Landkreditt Bank 75% 5,71% 5,70% 5,70% 5,70%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%
Sbanken 80% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%
Bulder Bank (60%) 60% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76%
Bulder Bank (65%) 65% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81%
NORDirekte (Skagerak Spb) 75% 5,98% 5,84% 5,82% 5,82%
Bulder Bank (70%) 70% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85%
Sbanken 75% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85%
Bulder Bank (75%) 75% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89%
Bulder Bank (80%) 80% 5,94% 5,94% 5,94% 5,94%
Lukkede lån Sikker- Effektive renter
Långiver het 1 mill 2 mill 3 mill 4 mill
Statens Pensjonskasse 80% 5,33% 5,26% 5,24% 5,23%
Juristforbundet – Handelsbanken 75% 5,73% 5,69% 5,67% 5,66%
Akademikerne (Danske Bank) 80% 5,73% 5,69% 5,67% 5,66%
Econa – Nordea 85% 5,73% 5,69% 5,67% 5,66%
Unio – Nordea 85% 5,74% 5,69% 5,67% 5,67%
YS – Nordea 85% 5,74% 5,69% 5,67% 5,67%
LO Favør SpareBank 1 Østlandet 50% 5,86% 5,78% 5,75% 5,73%
LO Favør – SpareBank 1 SMN 75% 5,87% 5,78% 5,75% 5,73%

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå