Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke brukskontoer / lønnskontoer som har de beste betingelsene. Vurderingene blir oppdatert når det skjer endringer.

Du kan spare opp mot 1.500 kroner per år ved å benytte deg av den beste brukskontoen. Men normalt vil det ikke skille på langt nær så mye.

Dette er det som kan skille på brukskonto;

Rente: Her er skillet svært lite. De fleste har null prosent, eller så vidt over. Høyeste rente er 1,50 prosent.

Årskostnad på debetkort: Dette varierer fra 250 kroner til 350 kroner. Men for én banker er dette gratis.

Nettbankkostnader: Kostnader til giroer, avtalegiroer, og efakturaer er i de aller fleste tilfeller null.

Minibankuttak innenlands: Her er en del banker gebyrfrie, andre opp mot 10-15 kroner. Men de fleste tar sjelden ut av minibanken.

Minibankuttak utenlands: Her kan det bli store forskjeller mellom bankene. Noen banker er helt gebyrfrie på dette området, mens for andre må du betale mer enn 50 kroner per uttak. Skal brukskontoen være blant de beste er det nødvendig at banken ikke tar gebyr på dette området. Men du kan også kombinere en brukskonto med de beste alternativene på kredittkort, der du kan ta ut gebyrfritt i utlandet.

Kontantuttak i butikk: De fleste banker tar ikke gebyr for dette. Men noen banker tar opp til 10 kroner per uttak.

Valutapåslaget: Du får et valutapåslag når du tar ut utenlandsk valuta i minibank, kjøp av varer når du er i utlandet, og når du kjøper noe for utenlandsk valuta på nettet. Dette gebyret er for flertallet det største beløpet du betaler. På den annen side blir det ikke så store forskjellen av dette. De fleste bankene ligger rundt 2 prosent, varierende fra 1,5 til 2,5 prosent.

Guide til brukskonto.

Anbefalte brukskontoer

Her er de anbefale lønnskontoene/brukskontoene.

OBOS Banken
Her er debetkortet gratis, det koster normalt 250 til 350 kroner.  All bruk er gratis. Du betaler heller ikke for uttak i minibank i utlandet. Det eneste gebyret du betaler er et valutapåslag på 1,75 prosent, som også er blant de aller laveste. Renten er 1,50 prosent. Du må betale 200 kroner for å være medlem i OBOS, men de har en rekke andre rabattfordeler også.

Himla Banktjenester (Sparebanken Vest)
Har den nest høyeste innskuddsrenten med 1 prosent. Kortet koster 300 kroner. Valutapåslaget er 2,00 prosent. Ellers er det ingen gebyrer.

Det er en rekke andre banker som ligger veldig nærme Himla Banktjenester. Dette er:

  • Bulder Bank (Sparebanken Vest)
  • KLP Banken - medlem
  • KLP Banken ikke-medlem
  • Landkreditt Bank
  • NORDirekte (Skagerak Sparebank)

Du kan bruke brukskontokalkulatoren for å sjekke hvor mye dyrere for eksempel de største bankene er i forhold til de anbefalte.

Ha minst mulig på brukskontoen

Det er ingen grunn til å ha for mye penger stående på lønnskontoen, til det er renten altfor lav på denne typen konto. Svært få banker gir en rente på over 0,5 prosent. De beste høyrentekontoene gi en klart høyere rente. Se anbefalte høyrentekontoer

 

Andre anbefalinger på spareprodukter:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Valg av fastrenteinnskudd

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandørene av Egen Pensjonskonto