Finn det billigste boliglånet på ulike lånebeløp.

Les mer om boliglånkalkulatoren under listen.

Boliglånskalkulator
       
Lån i forhold til markedsverdi
Lånebeløp  
Nedbetalingstid (år)  
       
Renter
Bank Nom Eff Pris

Om boliglånkalkulatoren

Det er ikke nok å se bare på renter og gebyrer. Det er også andre forhold som har betydning. Du kan lese mer om bankenes kundebindinger, rentefastsettelse og annen informasjon om de enkelte bankene i boliglånskommentar.

Du kan lese mer om boliglån i Låneseksjonen.

I kalkulatoren velger du sikkerhetsklasse (60 prosent eller 75-80 prosent av markedsverdi), og legger inn lånebeløp. Kalkulatoren regner ut effektiv rente for hver enkelt långiver, ut fra hvilket lånebeløp du legger inn. Samtidig blir det månedlige terminbeløpet regnet ut (regnes som annuitetslån).

Under Renter oppgis nominell og effektiv rente.

Disse kommer opp når du velger at lånet skal ligge innenfor 60 prosent, men vilkårene gjelder bare opp til 50 prosent av markedsverdi:

BN Bank, Boligkreditt, Din Bank, Fana Sparebank, Gjensidige, OBOS Banken, Sbanken, YS - Gjensidige

SpareBank 1-bankene: LO har en avtale som gjelder alle SpareBank 1-bankene. Denne gir opptil 0,20 prosentpoeng lavere rente på boliglån.

Om rentefastsettelsen i bankene

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Om utvalget

Alle landets banker blir gjennomgått. Av disse presenterer vi her et utvalg. Dette består av bankene med de laveste rentene (på ett eller flere beløpsnivåer), samt et fast utvalg av de største bankene, og eventuelt noen som markedsfører seg sterkt uten av de verken er blant de største eller beste.

De største er med fordi de aller fleste er kunde i en av disse bankene.

Prinsipper for renteoversikten

Rentelisten skal være mest mulig sammenlignbar. Vi regner selv ut alle effektive renter for å sikre at alle satser er regnet ut på likt grunnlag. Alle bankers tilbud blir manuelt gjennomgått og vurdert.

 

Se også:

Guide til boliglån
Les mer om boliglån på Smarte Penger.

Markedsoversikter på lån:

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.