Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke barneforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Når du skal velge barneforsikring bør hovedprioriteringen være størrelsen på en årlig løpende uførepensjon, hvis barnet blir arbeidsufør. Sekundært et engangsbeløp ved uførhet. De andre dekningene er ikke så viktige, men de teller selvsagt med i helhetsvurderingen.

Utbetalingene på en uførepensjon er mye mer verdt enn uførekapital, fordi uførepensjonen vil kunne utbetales helt til 67 år. Det er også noe lettere å få utbetaling på uførepensjonen fordi denne krever 12 måneders uførhet, mot minst to år på uførekapital.

Guide til barneforsikring

Valg av barneforsikringer

Når man skal rangere de forskjellige barneforsikringene kan man ikke rangere de etter pris. Til det er ulikhetene i dekningsomfang altfor ulike. Siden det er såpass store ulikheter det ikke enkelt å peke ut en klar vinner.

Første steg er å plukke ut forsikringene som har tilstrekkelig dekning. Helst skal det være god dekning på alle punktene i oversikten under, spesielt på uføredekningene.

Disse forsikringene har god nok dekning til å bli vurdert videre:

 • DNB «Topp»
 • Frende «Best»
 • Gjensidige inkludert 0,8 G i uførepensjon
 • If «Super»
 • KLP «Barn Maks» med 1 G i uførepensjon
 • SpareBank 1 Forsikring «Topp»
 • Storebrand «Ekstra» og «Total»
 • Tryg Ekstra med 1 G i uførepensjon
 • Youplus Super

Deretter kan enkelte elimineres fordi de har så godt som samme dekningsomfang som andre sammenlignbare dekninger, men er dyrere. Disse faller da bort:

 • Gjensidige ink 0,8 G i uførepensjon faller bort fordi den er litt dyrere enn andre som har 1 G i dekning på dette.
 • IF Super faller bort fordi uførepensjonen er 72.000 kroner og ikke 1 G som andre sammenlignbare barneforsikringer. Den er også dyrere.
 • Storebrand Total faller bort fordi det ikke er nødvendig med dekning på behandlingsforsikring, som du må betale en del for.
 • Tryg Ekstra er dyrere enn andre med samme dekning.

Da står vi igjen med fem alternativer:

Storebrand Ekstra
Storebrand Ekstra har en pris på 4.320 kroner i året. I forhold til Frende er den dyrere, men har altså dekning på uførekapital og utvidet hjelpestønad. Og sist men ikke minst øker uførepensjon under utbetaling med 2 prosent årlig, og dette har stor betydning over tid. Denne barneforsikringen har den beste karakteren med 5,3 i Smarte Pengers Test av barneforsikringer.

DNB Topp / SpareBank 1 Topp
Disse to har den samme barneforsikringen, som er dekket i Fremtind Forsikring. De har en litt høyere pris med 4.512 kroner. Denne forsikringen har i testen en litt lavere karakter med 5,2. Denne har så godt som like god dekning som Storebrand Ekstra, men er altså såvidt dyrere.

Frende Best
Frende Best er billigst av dem som har 1 G i uførepensjon med en årspris på 4.152 kroner, men den er ikke mye billigere. Den har ikke med uførekapital. Den har heller ikke dekning for utvidet hjelpestønad. Noe som er positivt er at denne forsikringen gir 100 prosent utbetaling av uførepensjonen ved minst 50 prosent uføregrad. Karakteren i testen er 4,3. Hvis du først og fremst er ute etter uførepensjonen er dette den billigste forsikringen.

Youplus Super
Youplus Super har en pris (4.356 kroner) som er så godt som lik Storebrand, men i testen har den en litt dårligere karakter med 5,1. Denne barneforsikringen har ikke noen lege- og psykologtjenester inkludert.

KLP
Denne er aktuell når du har tilknytning til KLP. Forsikringen koster 3.626 kroner for medlemmer i KLP inkludert 1 G i uførepensjon. Denne mangler blant annet dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom. Karakteren på denne er nede i 4,1.

Rabatter gjennom yrkesorganisasjoner

Den som er verdt å nevne er avtalen Sykepleierne har med DNB. Prisen på dekningen "Topp" er da 3.672 kroner.

Barneforsikring - Priser og rabatter

Test av barneforsikring

Med denne kalkulatoren kan du se hvilken karakter de enkelte barneforsikringene får. Du kan endre vektene på de enkelte dekningene for så hvilken endring det da blir på karakterene på barneforsikringen.

Her finner du testkalkulatoren for barneforsikring.

Med de vektene som Smarte Penger har lagt inn har vi disse resultatene:

Barneforsikring Karakter Pris
Storebrand Ekstra 5,3 4 320
DNB Topp 5,2 4 512
SpareBank 1 Topp 5,2 4 512
If Super 5,1 4 760
Youplus Super 5,1 4 356
Gjensidige B.forsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 4,7 4 584
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 4,5 6 396
SpareBank 1 Pluss 4,4 3 300
DNB Pluss 4,4 3 300
Frende Best 4,3 4 152
KLP Barn Maks 4,2 3 626
Gjensidige B.forsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 4,1 3 480
Youplus Ekstra 3,9 2 784
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 3,8 4 644
If Standard 3,6 2 919
DNB Basis 3,0 2 076
SpareBank 1 Basis 3,0 2 076
Youplus Basis 2,9 1 632
Frende Bra 2,8 2 376
Gjensidige Barneforsikring 2,8 2 364
Storebrand Standard 2,8 2 232
KLP Barn 2,6 1 856
Eika Barne og ungdomsforsikring 2,6 2 684
Landkreditt Barne og ungdomsf. 2,5 1 788
Tryg Barn Ekstra 2,4 2 460

Uføredekningen på barneforsikringene

Tabellen viser:

 • Beløp utbetalt ved uførepensjon (årlig utbetaling)
 • Om den er gradert (ikke gradert betyr at du får fulle beløpet
 • Uførekapital (engangsutbetaling)
Barneforsikring Uførepensjon Gradert Uførekapital
DNB Topp 111 477 Ikke gradert 891 816
DNB Pluss 55 739 Ikke gradert 891 816
DNB Basis 0 * 891 816
Eika Barne og ungdomsforsikring 0 * 780 339
Frende Best 111 477 Ikke gradert 0
Frende Bra 55 739 Ikke gradert 0
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 89 182 Gradert 1 114 770
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 44 591 Gradert 1 114 770
Gjensidige Barneforsikring 0 * 1 114 770
If Super 72 000 Gradert 1 000 000
If Standard 0 * 1 000 000
KLP Barn Maks 111 477 Gradert 750 000
KLP Barn 0 * 750 000
Landkreditt Barne og Uf. 0 * 1 003 293
SpareBank 1 Topp 111 477 Ikke gradert 891 816
SpareBank 1 Pluss 55 739 Ikke gradert 891 816
SpareBank 1 Basis 0 Ikke gradert 891 816
Storebrand Ekstra 111 477 Gradert 891 816
Storebrand Topp 111 477 Gradert 891 816
Storebrand Basis 0 * 891 816
Tryg Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 100 000 Gradert 900 000
Tryg Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon 50 000 Gradert 900 000
Tryg Barn Ekstra 0 * 0
Youplus Basis 0 * 557 385
Youplus Ekstra 10 år 1 G Gradert 1 114 770
Youplus Super 111 477 Gradert 1 114 770

Medisinsk invaliditet

Dette er dekningen ved:

 • Medisinsk invaliditet fra ulykke
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Dekning av ombygging av hus som følge av uførhet
Barneforsikring Ulykke Sykdom Beh.utg Egenandel
DNB Topp 2 786 925 0 111 477 0
DNB Pluss 2 786 925 0 111 477 0
DNB Basis 2 786 925 0 111 477 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 786 925 2 786 925 111 477 2 000
Frende Best 2 229 540 2 229 540 222 954 1 000
Frende Bra 1 114 770 1 114 770 222 954 1 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 2 786 925 0 111 477 500
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 2 786 925 0 111 477 500
Gjensidige Barneforsikring 2 786 925 0 111 477 500
If Super 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Standard 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Basis 0 * 100 000 1 000
KLP Barn Maks 2 500 000 0 100 000 1 000
KLP Barn 2 500 000 0 100 000 1 000
Landkreditt Barne og Uf. 0 0 111 477 600
SpareBank 1 Topp 2 786 925 0 111 477 1 000
SpareBank 1 Pluss 2 786 925 0 111 477 1 000
SpareBank 1 Basis 2 786 925 0 111 477 1 000
Storebrand Ekstra 3 344 310 3 344 310 111 477 1 000
Storebrand Topp 3 344 310 3 344 310 111 477 1 000
Storebrand Basis 3 344 310 3 344 310 111 477 1 000
Tryg Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Youplus Super 3 344 310 3 344 310 222 954 1 000
Youplus Ekstra 3 344 310 3 344 310 222 954 1 000
Youplus Basis 3 344 310 3 344 310 222 954 1 000

 

Se også:

Guide til barneforsikring

Oversikt over selskapenes dekningsomfang på barneforsikringer

Guide til uførepensjon

Guide til uførekapital

Guide til ulykkesforsikring