Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke barneforsikringer som er best.

Denne vurderingen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Når du skal velge barneforsikring bør hovedprioriteringen være størrelsen på en årlig løpende uførepensjon, hvis barnet blir arbeidsufør. Sekundært et engangsbeløp ved uførhet. De andre dekningene er ikke så viktige, men de teller selvsagt med i helhetsvurderingen.

Utbetalingene på en uførepensjon er mye mer verdt enn uførekapital, fordi uførepensjonen vil kunne utbetales helt til 67 år. Det er også noe lettere å få utbetaling på uførepensjonen fordi denne krever 12 måneders uførhet, mot minst to år på uførekapital.

Guide til barneforsikring

Valg av barneforsikringer

Når man skal rangere de forskjellige barneforsikringene kan man ikke rangere de etter pris. Til det er ulikhetene i dekningsomfang altfor ulike. Siden det er såpass store ulikheter det ikke enkelt å peke ut en klar vinner.

Første steg er å plukke ut forsikringene som har tilstrekkelig dekning. Helst skal det være god dekning på alle punktene i oversikten under, spesielt på uføredekningene.

Disse forsikringene har god nok dekning til å bli vurdert videre:

 • DNB «Topp»
 • Frende «Best»
 • Gjensidige inkludert 0,8 G i uførepensjon
 • If «Super»
 • KLP «Barn Maks» med 1 G i uførepensjon
 • SpareBank 1 Forsikring «Topp»
 • Storebrand «Ekstra» og «Total»
 • Tryg Ekstra med 1 G i uførepensjon
 • Youplus Super

Deretter kan enkelte elimineres fordi de har så godt som samme dekningsomfang som andre sammenlignbare dekninger, men er dyrere. Disse faller da bort:

 • Gjensidige ink 0,8 G i uførepensjon faller bort fordi den er litt dyrere enn andre som har bedre dekning.
 • IF Super faller bort fordi uførepensjonen er 72.000 kroner og ikke 1 G som andre sammenlignbare barneforsikringer. Den er også dyrere.
 • Storebrand Total faller bort fordi det ikke er nødvendig med dekning på behandlingsforsikring, som du må betale en del for.
 • Tryg Ekstra er dyrere enn andre med samme dekning.

Da står vi igjen med fem alternativer:

Storebrand Ekstra
Storebrand Ekstra har en pris på 4.128 kroner i året. I forhold til Frende er den dyrere, men har altså dekning på uførekapital og utvidet hjelpestønad. Og sist men ikke minst øker uførepensjon under utbetaling med 2 prosent årlig, og dette har stor betydning over tid. Denne barneforsikringen har den beste karakteren i Smarte Pengers Test av barneforsikringer.

Youplus Super
Youplus Super er også prismessig i samme område med omtrent samme dekning som flere barneforsikringer. Prisen er 4.160 kroner

DNB Topp / SpareBank 1 Topp
Disse to har den samme barneforsikringen, som er dekket i Fremtind Forsikring. De har samme pris med 4.260 kroner. Denne har så godt som like god dekning som Storebrand Ekstra, men er altså såvidt dyrere.

Frende Best
Frende Best er billigst av dem som har 1 G i uførepensjon med en årspris på 3.948 kroner, men den er ikke mye billigere. Den har ikke med uførekapital. Den har heller ikke dekning for utvidet hjelpestønad. Noe som er positivt er at denne forsikringen gir 100 prosent utbetaling av uførepensjonen ved minst 50 prosent uføregrad. Hvis du først og fremst er ute etter uføredekningen er dette den billigste forsikringen.

KLP
Denne er aktuell når du har tilknytning til KLP. Forsikringen koster 3.545 kroner for medlemmer i KLP inkludert 1 G i uførepensjon. Denne mangler dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom.

Rabatter gjennom yrkesorganisasjoner

Den som er verdt å nevne er avtalen Sykepleierne har med DNB. Prisen på dekningen "Topp" er da 3.444 kroner.

Test av barneforsikring

Med denne kalkulatoren kan du se hvilken karakter de enkelte barneforsikringene får. Du kan endre vektene på de enkelte dekningene for så hvilken endring det da blir på karakterene på barneforsikringen.

Her finner du testkalkulatoren for barneforsikring.

Uføredekningen på barneforsikringene

Tabellen viser:

 • Beløp utbetalt ved uførepensjon (årlig utbetaling)
 • Om den er gradert (ikke gradert betyr at du får fulle beløpet
 • Uførekapital (engangsutbetaling)
Barneforsikring Uførepensjon Gradert Uførekapital
Danica Barn Total 53 200 Ikke gradert 851 192
DNB Topp 106 399 Ikke gradert 744 793
DNB Pluss 53 200 Ikke gradert 744 793
DNB Basis 0 * 744 793
Eika Barne og ungdomsforsikring 0 * 744 793
Frende Best 106 399 Ikke gradert 0
Frende Bra 53 200 Ikke gradert 0
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 85 119 Gradert 1 915 182
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 42 560 Gradert 1 489 586
Gjensidige Barneforsikring 0 * 1 063 990
If Super 72 000 Gradert 1 000 000
If Standard 0 * 1 000 000
KLP Barn Maks 106 399 Gradert 750 000
KLP Barn 0 * 750 000
Landkreditt Barne og Uf. 0 * 957 591
SpareBank 1 Topp 106 399 Ikke gradert 744 793
SpareBank 1 Pluss 53 200 Ikke gradert 744 793
SpareBank 1 Basis 0 Ikke gradert 744 793
Storebrand Ekstra 106 399 Gradert 851 192
Storebrand Topp 106 399 Gradert 851 192
Storebrand Basis 0 * 851 192
Tryg Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 100 000 Gradert 750 000
Tryg Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon 0 Gradert 750 000
Tryg Barn Ekstra 0 * 0
Youplus Basis 0 * 531 995
Youplus Ekstra 10 år 1 G Gradert 1 063 990
Youplus Super 106 399 Gradert 1 063 990

DNB: Beløpene blir ikke G-regulert.
Gjensidige: Gjensidige: Det er ikke en engangsutbetaling, men 10 års utbetaling av uførepensjon. Denne har også den fordelen av utbetalingen kommer raskere. Det er en aldersavhengig årlig prisøkning på barne­forsikringen fra barnet er 17 år gammel. Kunder i Gjensidige får også utbytte, noe som i praksis reduserer prisen.
If: Beløpene blir ikke G-regulert. Utbetaling fra medisinsk invaliditet ved over 50 prosent er med dobbelt beløp.
KLP: Uførepensjonen blir G-regulert, ikke de andre. Prisene gjelder for medlemmer i KLP, de er noe høyere for ikke-medlemmer.
Storebrand: Forsikringen er dyrere fra barnet fyller 17 år.

Medisinsk invaliditet

Dette er dekningen ved:

 • Medisinsk invaliditet fra ulykke
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Dekning av ombygging av hus som følge av uførhet
Barneforsikring Ulykke Sykdom Beh.utg Egenandel
Danica Barn Total 2 659 975 2 659 975 106 399 1 000
DNB Topp 2 659 975 0 106 399 0
DNB Pluss 2 659 975 0 106 399 0
DNB Basis 2 659 975 0 106 399 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 659 975 2 659 975 106 399 2 000
Frende Best 2 659 975 2 659 975 212 798 1 000
Frende Bra 1 329 988 1 329 988 212 798 1 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 2 659 975 0 106 399 500
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 2 659 975 0 106 399 500
Gjensidige Barneforsikring 2 659 975 0 106 399 500
If Super 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Standard 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Basis 0 * 100 000 1 000
KLP Barn Maks 2 500 000 0 100 000 1 000
KLP Barn 2 500 000 0 100 000 1 000
Landkreditt Barne og Uf. 0 0 106 399 600
SpareBank 1 Topp 2 659 975 0 106 399 1 000
SpareBank 1 Pluss 2 659 975 0 106 399 1 000
SpareBank 1 Basis 2 659 975 0 106 399 1 000
Storebrand Ekstra 3 191 970 3 191 970 106 399 1 000
Storebrand Topp 3 191 970 3 191 970 106 399 1 000
Storebrand Basis 3 191 970 3 191 970 106 399 1 000
Tryg Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Youplus Super 3 191 970 3 191 970 212 798 1 000
Youplus Ekstra 3 191 970 3 191 970 212 798 1 000
Youplus Basis 3 191 970 3 191 970 212 798 1 000

 

Se også:

Guide til barneforsikring

Oversikt over selskapenes dekningsomfang på barneforsikringer

Guide til uførepensjon

Guide til uførekapital

Guide til ulykkesforsikring