Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke barneforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Når du skal velge barneforsikring bør hovedprioriteringen være størrelsen på en årlig løpende uførepensjon, hvis barnet blir arbeidsufør. Sekundært et engangsbeløp ved uførhet. De andre dekningene er ikke så viktige, men de teller selvsagt med i helhetsvurderingen.

Utbetalingene på en uførepensjon er mye mer verdt enn uførekapital, fordi uførepensjonen vil kunne utbetales helt til 67 år. Det er også noe lettere å få utbetaling på uførepensjonen fordi denne krever 12 måneders uførhet, mot minst to år på uførekapital.

Guide til barneforsikring

Valg av barneforsikringer

Når man skal rangere de forskjellige barneforsikringene kan man ikke rangere de etter pris. Til det er ulikhetene i dekningsomfang altfor ulike.

Første steg er å plukke ut forsikringene som har tilstrekkelig dekning. Helst skal det være god dekning på alle punktene i oversikten under, spesielt på uføredekningene.

Disse forsikringene har god nok dekning til å bli vurdert videre:

 • DNB «Med 1 G i uførepensjon»
 • Frende «Best»
 • Gjensidige - «Med 0,8 G i uførepensjon»
 • If «Super - «Med økning i uførepensjonen»
 • If «Super - «Uten økning i uførepensjonen»
 • KLP «Barn Maks» med 1 G i uførepensjon»
 • SpareBank 1 Forsikring «Med 1 G i uførepensjon»
 • Storebrand «Ekstra»
 • Tryg Ekstra "Med 100.000 kroner i uførepensjon, og uførekapital»
 • Youplus «Super»

Deretter kan enkelte elimineres fordi de har så godt som samme dekningsomfang som andre sammenlignbare dekninger, men er dyrere. Disse faller da bort:

 • Frende Best ligger omtrent som de andre prismessig, men har dårligere dekning. Mangler blant annet uførekapital.
 • Gjensidige Med 0,8 G i uførepensjon faller bort fordi den er litt dyrere enn andre som har 1 G i dekning på dette.
 • Storebrand Total faller bort fordi det ikke er nødvendig med dekning på behandlingsforsikring, som du må betale en del for.
 • Tryg Ekstra er dyrere enn andre med samme dekning.
 • Youpluss Super har samme pris som de beste, men dårligere dekning.

Da står vi igjen med fire alternativer:

IF Super - Med økning i uførepensjonen
Har den høyeste karakteren, men har også høyest pris.

På If Super har du mange valgmuligheter:

 • Du kan velge om du skal øke uførepensjon under utbetaling med 2 prosent årlig
 • Du kan velge beløp på ulykkesforsikring fra 1 million kroner til 3 millioner kroner
 • Du kan velge beløp på uførekapital fra 500.000 kroner tl 1,5 millioner kroner
 • Du kan velge uførepensjon fra 3.000 kroner per måned til 10.000 kroner per måned.

Karakteren er 5,8 i Smarte Pengers Test av barneforsikringer. hvis du velger de høyeste beløpet på de tre valgmulighetene, og forsikringen koster da 8.004 kroner. Hvis du velger det minste beløpet, vil prisen være 3.492 kroner. Karakteren med disse valgene vil være 1,8 poeng lavere, og havner på 4,0.

I tabellen under er det også en annen variant av valgene. Her er det valgt å ta med økning i uførepensjon under utbetaling. Uførepensjonen er 72.000 kroner per år. Uførekapital er 1 million kroner. Ulykkesdekningen e den samme med 3 millioner kroner. Denne får karakteren 4,7, og har en pris på 5.436.

I forhold til Storebrand er den avgjørende forskjellen at uførepensjonen er på 72.000 kroner, mot Storebrands 118.620 kroner. Begge øker uførepensjonen med 2 prosent årlig når den er under utbetaling.

Storebrand Ekstra
Storebrand Ekstra har en pris på 4.596 kroner i året. Dette er nest billigst sammen med Youplus. Her øker også uførepensjon under utbetaling med 2 prosent årlig, og dette har stor betydning over tid. Denne barneforsikringen har den nest beste karakteren med 5,0 i Smarte Pengers Test av barneforsikringer.

DNB / SpareBank 1 - Med 1 G i uførepensjon
Disse to har den samme barneforsikringen, som er dekket i Fremtind Forsikring. De har en litt høyere pris med 4.805 kroner. Denne forsikringen har karakteren 4,4. Den har så litt dårligere dekning enn Storebrand Ekstra, og er altså litt dyrere.

KLP
Denne er aktuell når du har tilknytning til KLP. Forsikringen koster 3.739 kroner for medlemmer i KLP inkludert 1 G i uførepensjon. Denne mangler blant annet dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom. Karakteren på denne er nede i 3,2. Hvis du først og fremst er ute etter uførepensjonen, er dette den billigste forsikringen.

Rabatter gjennom yrkesorganisasjoner

Den som er verdt å nevne er avtalen Sykepleierne har med DNB. Prisen på dekningen "Med 1 G i uførepensjon" er 3.912 kroner.

Barneforsikring - Priser og rabatter

Test av barneforsikring

Med denne kalkulatoren kan du se hvilken karakter de enkelte barneforsikringene får. Du kan endre vektene på de enkelte dekningene for så hvilken endring det da blir på karakterene på barneforsikringen.

Her finner du testkalkulatoren for barneforsikring.

Med de vektene som Smarte Penger har lagt inn har vi disse resultatene:

Barneforsikring Karakter Pris
If Super - Med økning i uførepensjonen 5,8 8 004
Storebrand Ekstra 5,0 4 596
If Super 4,7 5 436
Youplus Super 4,5 4 596
DNB – Med 1 G i uførepensjon 4,4 4 805
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 4,4 4 805
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 4,2 4 896
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 4,2 5 904
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 3,9 3 510
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 3,9 3 510
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 3,8 3 696
Youplus Ekstra 3,8 2 964
Frende Best 3,7 4 788
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 3,7 4 788
If Standard 3,5 3 432
KLP Barn Maks 3,2 3 739
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 3,0 2 508
Frende Bra 2,8 2 712
Storebrand Basis 2,8 2 364
DNB – Ingen uførepensjon 2,7 2 214
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 2,7 2 214
Youplus Basis 2,6 1 740
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 2,5 1 740
Landkreditt Barne og Ungdomsforsikring 2,2
Eika Barne og ungdomsforsikring 2,1 2 832
KLP Barn 2,0 1 856

Uføredekningen på barneforsikringene

Tabellen viser:

 • Beløp utbetalt ved uførepensjon (årlig utbetaling)
 • Psyk-lid: Om psykiske lidelser gir rett til utbetaling
 • Om den er gradert (ikke gradert betyr at du får fulle beløpet
 • Uførekapital (engangsutbetaling)
Barneforsikring Uførepensjon Psyk- lid. Gradert Uførekapital
DNB – Med 1 G i uførepensjon 118 620 Ja Ikke gradert 948 960
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 59 310 Ja Ikke gradert 948 960
DNB – Ingen uførepensjon 0 * * 948 960
Eika Barne og ungdomsforsikring 0 * * 830 340
Frende Best 118 620 Ja Ikke gradert 0
Frende Bra 59 310 Ja Ikke gradert 0
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 94 896 Ja Gradert 1 186 200
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 47 448 Ja Gradert 1 186 200
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 0 * * 1 186 200
If Super – Med økning i uførepensjonen 120 000 Ja Gradert 1 500 000
If Super – Uten økning i uførepensjonen 72 000 Ja Gradert 1 000 000
If Standard 0 * * 1 000 000
KLP Barn Maks 118 620 Nei Gradert 750 000
KLP Barn 0 * * 750 000
Landkreditt Barne og Ungdomsforsikring 0 * * 1 067 580
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 118 620 Ja Ikke gradert 948 960
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 59 310 Ja Ikke gradert 948 960
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 0 * Ikke gradert 948 960
Storebrand Ekstra 118 620 Ja Gradert 948 960
Storebrand Topp 118 620 Ja Gradert 948 960
Storebrand Basis 0 * * 948 960
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 100 000 Ja Gradert 900 000
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 50 000 Ja Gradert 900 000
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 0 * * 0
Youplus Super 118 620 * Gradert 1 186 200
Youplus Ekstra 10 år 1 G Ja Gradert 1 186 200
Youplus Basis 0 Ja * 593 100

Medisinsk invaliditet

Dette er dekningen ved:

 • Medisinsk invaliditet fra ulykke
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Dekning av ombygging av hus som følge av uførhet
Barneforsikring Ulykke Sykdom Beh.utg Egenandel
DNB – Med 1 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
DNB – Ingen uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 965 500 2 965 500 118 620 2 000
Frende Best 2 372 400 2 372 400 237 240 1 000
Frende Bra 1 186 200 1 186 200 237 240 1 000
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 500
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 500
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 2 965 500 0 118 620 500
If Super 3.000.000. Utbetalingen dobles ved invaliditetsgrad på 51% eller mer. 3.000.000. Utbetalingen dobles ved invaliditetsgrad på 51% eller mer. Ubegrenset 0
If Standard 3.000.000. Utbetalingen dobles ved invaliditetsgrad på 51% eller mer. 3.000.000. Utbetalingen dobles ved invaliditetsgrad på 51% eller mer. Ubegrenset 1 000
KLP Barn Maks 2500000. Utbetalingen dobles ved invaliditetsgrad på 51% eller mer. 0 100 000 1 000
KLP Barn 2 500 000 0 100 000 1 000
Landkreditt Barne og Undomsfors. 2 965 500 0 118 620 600
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
Storebrand Ekstra 3 558 600 3 558 600 118 620 1 000
Storebrand Basis 3 558 600 3 558 600 118 620 1 000
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 3 000 000 3 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 3 000 000 3 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 3 000 000 3 000 000 100 000 0
Youplus Super 3 558 600 3 558 600 237 240 1 000
Youplus Ekstra 3 558 600 3 558 600 237 240 1 000
Youplus Basis 3 558 600 3 558 600 237 240 1 000

 

 

Se også:

Guide til barneforsikring

Oversikt over selskapenes dekningsomfang på barneforsikringer

Guide til uførepensjon

Guide til uførekapital

Guide til ulykkesforsikring