Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke boliglån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Denne testen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Hvor du skal ta opp båtlån avhenger av pantesikkerheten i boligen din.

Hvis du har muligheten for å ta opp båtlånet med pant i boligen, vil de i de fleste tilfellene være billigst. Da er det rådene om boliglån som gjelder. Lettest er det hvis det nye lånet også går innenfor 75 prosent av markedsverdien av boligen. Det kan også være billigere hvis de samlede lånene går innenfor 85 prosent av markedsverdien.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Det andre alternativer er å ta pant i båten. For båter som er fra 7 meter og skal båtene være registrert i Skipsregisteret. Da kan det tas pant i båten via dette registeret. Hvis båtene er kortere enn 7 meter må det tas pant i Løsøreregisteret. Båtlån med pant via Skipsregisteret er noe billigere enn pant i Løsøreregisteret.

Anbefalte båtlån

Det er få banker og finansieringsselskaper som oppgir priser på båtlån. 

Her ser du se en oppdatert renteoversikt for båtlån.

Det er ikke noen långivere som peker seg ut som gjennomgående billigst på båtlån. Dette avhenger av lånestørrelse, egenkapitalandel og størrelse på båten.

Dette er de mest aktuelle av de som gir båtlån:

Åpne båtlån

Nordea
Nordea har ikke et renteskille på båter fra 7 meter, og under. Nordea er derfor billigst på båtlån under 7 meter. De er også billigst på båter fra 7 meter, men her er det veldig tett.

AS Financiering
AS Financiering er billigst for båter fra 7 meter, med en egenkapitalandel på 35 prosent. De er så godt som likt med Nordea med 20 prosent egenkapital. AS Financiering gir ikke lån til båter under 7 meter.

Sjekk også i båtlånskalkulatoren for å se hvem som har lavest rente ut fra de forutsetningene du legger inn.

Lukkede båtlån

LO Favør
For LO-medlemmer vil ofte det billigste båtlånet være gjennom en av SpareBank 1-bankene. Dette gjelder spesielt SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SR-Bank.

Akademikerne
Hvis du er medlem i en av yrkesorganisasjonene som er med i Akademikerne er dette det beste lånet. Dette gjelder for båter som er registrert i Skipsregisteret, og ligger innenfor 65 prosent av kjøpesummen. Den nominelle renten er 4,20 prosent, og det er ingen etableringsgebyr. Men de gir bare lån til båter som er fra 7 meter.

 

Andre anbefalinger på lån:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå