Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser jobbkalkulatorene på Smarte Penger.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Ansattkostnad per time
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.
Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.
Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.
Deltidskostnads-kalkulator
Kalkulatoren beregner tapet ved gå ned i stillingsprosent, etter skatt. Den tar også hensyn til det du taper på pensjonsopptjeningen.
Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.
Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.
Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.
Foreldrepengerkalkulator
Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.
Fritidskostnadskalkulator
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.
Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.
Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.
Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.
Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.
Innskuddspensjon - verdi av
Kalkulatoren beregner verdiforskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.
Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.
Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.
Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.
Pensjonsverdikalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye en pensjonsavsetning og tilsvarende lønnsavsetning er verdt.
Permitterings-kalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye du vi få i dagpenger ved permittering etter de midlertidige reglene.
Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.
Rente- og lønnsendringskalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.
Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.
 

 

Se de andre kalkulatorene  etter tema:

Bilkalkulatorer

Boligkalkulatorer

Ferie og reisekalkulatorer

Forsikringskalkulatorer

Lånekalkulatorer

Pensjonskalkulatorer

Skattekalkulatorer

Sparekalkulatorer

Diverse kalkulatorer