Denne oversikten viser alt innhold om personforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Personforsikring: Personforsikringen blir utbetalt, dersom du dør, blir ufør eller invalid. Du kan tegne en privat, individuell avtale hos et forsikringsselskap, men mange er også forsikret gjennom en kollektiv avtale hos arbeidsgiver eller yrkesorganisasjon.

Forsikringsbehov: Hva man trenger av forsikringer varierer mellom personer og familier, men dersom du og/eller familien din er avhengig av inntekten din for å for eksempel beholde boligen, er dødsrisiko- og uføreforsikring blant forsikringene vi anbefaler at du tegner. I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Typer personforsikring: Det finnes etter en del forskjellige typer personforsikring. Vi har allerede nevnt dødsrisiko- og uføreforsikringer, men det finnes også blant annet behandlingsforsikringer (du garanteres rask medisinsk behandling), sykdomsforsikringer og gjeldsforsikringer.

Barneforsikring: De siste årene har stadig flere begynt å tegne barneforsikringer for barna sine. En barneforsikring er kort fortalt en forsikring for å sikre seg mot ekstra kostnader ved barnets uførhet, og veie opp for tapte inntekter for barnet.

Forsikring gjennom arbeidsgiver: Som nevnt er mange av oss kollektivt forsikret gjennom jobben. En vanlig dødsrisikoforsikring gjennom arbeidsgiver er en såkalt gruppelivsforsikring. Arbeidsgivere er i tillegg pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Prising av personforsikring: En pensjonsforsikring prises etter sannsynligheten for at det skal skje en utbetaling. Derfor blir en slik forsikring for eksempel dyrere for en 60-åring enn en 20-åring, fordi dødsrisikoen er høyere jo eldre du er. Når du tegner en personforsikring krever også forsikringsselskapet at du fyller ut en helseerklæring.

Innholdet på temaet personforsikring

Du finner også en rekke «forsikringsord» som hører til under forsikring i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Personforsikring
Om personforsikring
Disse forsikringene trenger du mest
Overforsikring
Forsikringsalternativene
De ulike forsikringstypene
Livsforsikring / dødsfallsforsikring
Uføreforsikringer
- Uførekapital
- Uførerente
Barneforsikring
Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Behandlingsforsikring
Gjeldsforsikring
Ulykkesforsikring
- Invaliditetsgrad
Arbeidsledighetsforsikring
Behovsvurdering
Skaff deg oversikt over forsikringene dine
Guide: Slik beregner du forsikringsbehovet
Barneforsikring
Guide til barneforsikring
Test av barneforsikring
Barneforsikring - Priser og rabatter
Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold
Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad
Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer
Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidlerulykkesforsikringsdekning
Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning
Barneforsikring - selskapenes uføredekning
Dekningen på barneforsikringene:
Barneforsikring - dekningsdetaljer på alle barneforsikringene
Barneforsikring: Codan
Barneforsikring: Danica
Barneforsikring: DNB
Barneforsikring: Eika Forsikring
Barneforsikring: Frende Forsikring
Barneforsikring: Gjensidige Forsikring
Barneforsikring: If Forsikring
Barneforsikring: KLP
Barneforsikring: Landkreditt Forsikring
Barneforsikring: SpareBank 1 Forsikring
Barneforsikring: Storebrand
Barneforsikring: Tryg Forsikring
Behandlingsforsikring / Helseforsikring
Guide til Behandlingsforsikring / Helseforsikring
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Priser og rabatter på behandlingsforsikring
Behandlingsforsikring: Selskapenes tilbud
Dekningen på behandlingsforsikringene:
Behandlingsforsikring - Gjensidige
Behandlingsforsikring - If
Behandlingsforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Behandlingsforsikring - Storebrand
Behandlingsforsikring - Tryg Forsikring
Behandlingsforsikring - Vertikal Helseassistanse
Dødsfallforsikring / Livsforsikring
Guide til dødsfallforsikring / Livsforsikring
Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring
Dødsfallforsikring i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt
Dekningen på dødsfallforsikringene:
Dødsfallforsikring - Danica
Dødsfallforsikring - DNB
Dødsfallforsikring - Eika
Dødsfallforsikring - Frende
Dødsfallforsikring - Gjensidige
Dødsfallforsikring - If
Dødsfallforsikring - KLP
Dødsfallforsikring - Nordea
Dødsfallforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Dødsfallforsikring - Storebrand
Uføreforsikringer
Guide til uføreforsikringer
- Uførekapital
- Uførerente
Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt
Dekningen på uførekapital:
Uførekapital - Danica
Uførekapital - Eika Forsikring
Uførekapital - Frende
Uførekapital - Landkreditt Forsikring
Uførekapital - Nemi Forsikring
Uførekapital - SpareBank 1 Forsikring
Uførekapital - Storebrand
Dekningen på uførerente:
Uførerente - Danica
Uførerente - DNB
Uførerente - Eika Forsikring
Uførerente - Frende
Uførerente - Gjensidige
Uførerente - If
Uførerente - KLP
Uførerente - Nordea
Uførerente - SpareBank 1
Uførerente - Storebrand
Kritisk sykdom
Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom
Test av Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Kritisk sykdom - Selskapenes dekningsomfang
Kritisk sykdom - Priser og rabatter
Dekningen på kritisk sykdom:
Dekningsdetaljer på Kritisk sykdom
Kritisk sykdom - Danica
Kritisk sykdom - DNB
Kritisk sykdom - Eika Forsikring
Kritisk sykdom - Frende
Kritisk sykdom - Gjensidige
Kritisk sykdom - KLP
Kritisk sykdom - Nordea
Kritisk sykdom - SpareBank 1
Kritisk sykdom - Storebrand
Kritisk sykdom - Tryg Forsikring
Gjennom arbeidsgiver
Forsikringer gjennom arbeidsgiver
Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver
Yrkesskadeforsikring
Uførepensjon og gruppeliv for kommunalt ansatte
Uførepensjon og gruppeliv for statlig ansatte
Mer om forsikring
Få tilbud på forsikringer
Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud
Guide til Betalingsforsikring / Låneforsikring
Forsikringsklager
Helsebedømmelse
Hvem skal få utbetalt forsikringen?
Prising av personforsikring
Samboere - sikring ved død
Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom
Forsikring gjennom yrkesorganisasjoner
Forsikringstilbud gjennom yrkesorganisasjoner
Forsikringsavtaler i Akademikerforbundet
Forsikringsavtaler i Akademikerne
Forsikringsavtaler i Befalets Fellesorganisasjon
Forsikringsavtaler i Bondelaget
Forsikringsavtaler i Forskerforbundet
Forsikringsavtaler i Forsvarets Personellservice
Forsikringsavtaler i KOL
Forsikringsavtaler i Lederne
Forsikringsavtaler i LO
Forsikringsavtaler i NITO
Forsikringsavtaler i Norsk Fysioterapeutforbund
Forsikringsavtaler i Norsk Journalistlag
Forsikringsavtaler i Norsk Radiografforbund
Forsikringsavtaler i Norsk Sykepleierforbund
Forsikringsavtaler i Tekna
Forsikringsavtaler i Utdanningsforbundet
Forsikringsavtaler i YS
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Uførerente-kalkulator
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Yrkesskadeforsikringsloven