Denne oversikten viser alt innhold om personforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Personforsikring: Personforsikringen blir utbetalt, dersom du dør, blir ufør eller invalid. Du kan tegne en privat, individuell avtale hos et forsikringsselskap, men mange er også forsikret gjennom en kollektiv avtale hos arbeidsgiver eller yrkesorganisasjon.

Forsikringsbehov: Hva man trenger av forsikringer varierer mellom personer og familier, men dersom du og/eller familien din er avhengig av inntekten din for å for eksempel beholde boligen, er dødsrisiko- og uføreforsikring blant forsikringene vi anbefaler at du tegner. I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Typer personforsikring: Det finnes etter en del forskjellige typer personforsikring. Vi har allerede nevnt dødsrisiko- og uføreforsikringer, men det finnes også blant annet behandlingsforsikringer (du garanteres rask medisinsk behandling), sykdomsforsikringer og gjeldsforsikringer.

Barneforsikring: De siste årene har stadig flere begynt å tegne barneforsikringer for barna sine. En barneforsikring er kort fortalt en forsikring for å sikre seg mot ekstra kostnader ved barnets uførhet, og veie opp for tapte inntekter for barnet.

Forsikring gjennom arbeidsgiver: Som nevnt er mange av oss kollektivt forsikret gjennom jobben. En vanlig dødsrisikoforsikring gjennom arbeidsgiver er en såkalt gruppelivsforsikring. Arbeidsgivere er i tillegg pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Prising av personforsikring: En pensjonsforsikring prises etter sannsynligheten for at det skal skje en utbetaling. Derfor blir en slik forsikring for eksempel dyrere for en 60-åring enn en 20-åring, fordi dødsrisikoen er høyere jo eldre du er. Når du tegner en personforsikring krever også forsikringsselskapet at du fyller ut en helseerklæring.

Innholdet på temaet personforsikring

Du finner også en rekke «forsikringsord» som hører til under forsikring i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Skadeforsikring
Dette er skadeforsikring
Skade- og risikostatistikk
Overforsikring
Disse forsikringene trenger du mest
Sikkerhetsforskrifter i forsikring
Skader og skadeoppgjør
Forsikringsklager
Kundetilfredshet forsikring
Rettshjelp på forsikringen
Sammenligning av selskap
Hvordan sammenligne forsikringsselskap
Forsikringspriser
Vilkår skadeforsikring
Når du skal flytte forsikringen
Skadeforsikringsselskap i Norge
Samlerabatter i forsikring
Kundeutbytte for Gjensidige-kunder
Finn beste pris på forsikringer
Få tilbud på forsikringer
Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud
Spar penger på forsikringsgjennomgang
Test av forsikringer
Tester av forsikringer
Test av barneforsikring
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Test av bilforsikring
Test av innboforsikring
Test av husforsikring
Test av Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Test av reiseforsikring
Bilforsikring
Guide til bilforsikring
Test av bilforsikring
Bilforsikring - dette dekker den
Hva bestemmer prisen på bilforsikringen?
Egenandeler på bilforsikring
Bonussystemet i bilforsikring
Dette koster bonustapet deg
Startbonus på bilforsikring
Her kan du kjøpe bilforsikring
Finn beste pris på bilforsikring
Få tilbud på bilforsikring
Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Glassdekning
Bilforsikring - Veihjelp
Bilforsikring - Uhellsdekning
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti
Bilforsikring - Maskinskade
Bilforsikring - Ulykkesdekning
Dekningene på bilforsikringene:
Bilforsikring - dekningsdetaljer på alle bilforsikringene
Bilforsikring - Codan Forsikring
Bilforsikring - DNB Forsikring
Bilforsikring - Eika Forsikring
Bilforsikring - Frende Forsikring
Bilforsikring - Gjensidige Forsikring
Bilforsikring - If Forsikring
Bilforsikring - KLP Forsikring
Bilforsikring - Landkreditt Forsikring
Bilforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Bilforsikring - Storebrand Forsikring
Bilforsikring - Tryg Forsikring
Husforsikring
Guide til husforsikring
Test av husforsikring
Egenandeler på husforsikringen
Husforsikring - dette dekker den
Sikkerhetsrabatter på husforsikringen
Rettshjelp på forsikringen
Finn beste pris på husforsikring
Få tilbud på husforsikring
Husforsikring - dekning ved større skader
Husforsikring - dekning ved vannskader
Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte
Husforsikring - diverse dekninger
Husforsikring - fradrag ved erstatning
Dekningene på husforsikringene:
Dekningsdetaljer på alle husforsikringene
Husforsikring - Codan Forsikring
Husforsikring - DNB
Husforsikring - Eika Forsikring
Husforsikring - Frende Forsikring
Husforsikring - Gjensidige Forsikring
Husforsikring - If Forsikring
Husforsikring - KLP Forsikring
Husforsikring - Landkreditt Forsikring
Husforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Husforsikring - Storebrand Forsikring
Husforsikring - Tryg Forsikring
Innboforsikring
Guide til innboforsikring
Test av innboforsikring
Hvordan beregne verdien på innboet
Innboforsikring - dette dekker den
Finn beste pris på innboforsikring
Her kan du kjøpe innboforsikring
Kollektive avtaler på innboforsikring
Innboforsikring - selskapenes hoveddekninger
Innboforsikring - selskapenes tyveridekning
Innboforsikring - selskapenes juridiske dekninger
Innboforsikring - selskapenes dekning ved flytting og lagring
Innboforsikring - selskapenes erstatningsberegning
Innboforsikring - selskapenes andre dekninger
Sykkelforsikring
Dekningene på innboforsikringene:
Innboforsikring - dekningsdetaljer på alle innboforsikringene
Innboforsikring - Codan Forsikring
Innboforsikring - DNB
Innboforsikring - Eika Forsikring
Innboforsikring - Frende Forsikring
Innboforsikring - Gjensidige Forsikring
Innboforsikring - If Forsikring
Innboforsikring - KLP Forsikring
Innboforsikring - Landkreditt Forsikring
Innboforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Innboforsikring - Storebrand Forsikring
Innboforsikring - Tryg Forsikring
Reiseforsikring
Guide til reiseforsikring
Test av reiseforsikring
Reiseforsikring - Dette dekker den
Reiseforsikring - Dette dekker den ikke
Reiseforsikring - prisoversikt
Rabatter på reiseforsikring
Finn beste pris på reiseforsikring
Avbestillingsforsikring
Reiseforsikring - selskapenes dekningsomfang
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reiseforsinkelse
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reisegods
Reiseforsikring - selskapenes sykedekning
Reiseforsikring - selskapens dekning på ulykke
Europeisk helsetrygdekort
Kredittkort med gratis reiseforsikring
Her kan du kjøpe reiseforsikring
Dekningene på reiseforsikringene:
Reiseforsikring - dekningsdetaljer på alle reiseforsikringene
Reiseforsikring - Codan Forsikring
Reiseforsikring - DNB
Reiseforsikring - Eika Forsikring
Reiseforsikring - Europeiske
Reiseforsikring - Frende Forsikring
Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring
Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring
Reiseforsikring - KLP Forsikring
Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring
Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Reiseforsikring - Storebrand Forsikring
Reiseforsikring - Tryg Forsikring
Forsikringer ved boligbytte
Eierskifteforsikring
Boligkjøpsforsikring
Andre forsikringer
Arbeidsledighetsforsikring
Båtforsikring
Hytteforsikring
Dyreforsikring
Dyreforsikring - egenandeler
Motorsykkelforsikring
Sykkelforsikring
Tannhelseforsikring
Trygghetsforsikring
Verdisaksforsikring
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Yrkesskadeforsikringsloven
Naturskadeforsikringsloven