Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om personforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Personforsikring: Personforsikringen blir utbetalt, dersom du dør, blir ufør eller invalid. Du kan tegne en privat, individuell avtale hos et forsikringsselskap, men mange er også forsikret gjennom en kollektiv avtale hos arbeidsgiver eller yrkesorganisasjon.

Forsikringsbehov: Hva man trenger av forsikringer varierer mellom personer og familier, men dersom du og/eller familien din er avhengig av inntekten din for å for eksempel beholde boligen, er dødsrisiko- og uføreforsikring blant forsikringene vi anbefaler at du tegner. I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Typer personforsikring: Det finnes etter en del forskjellige typer personforsikring. Vi har allerede nevnt dødsrisiko- og uføreforsikringer, men det finnes også blant annet behandlingsforsikringer (du garanteres rask medisinsk behandling), sykdomsforsikringer og gjeldsforsikringer.

Barneforsikring: De siste årene har stadig flere begynt å tegne barneforsikringer for barna sine. En barneforsikring er kort fortalt en forsikring for å sikre seg mot ekstra kostnader ved barnets uførhet, og veie opp for tapte inntekter for barnet.

Forsikring gjennom arbeidsgiver: Som nevnt er mange av oss kollektivt forsikret gjennom jobben. En vanlig dødsrisikoforsikring gjennom arbeidsgiver er en såkalt gruppelivsforsikring. Arbeidsgivere er i tillegg pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Prising av personforsikring: En pensjonsforsikring prises etter sannsynligheten for at det skal skje en utbetaling. Derfor blir en slik forsikring for eksempel dyrere for en 60-åring enn en 20-åring, fordi dødsrisikoen er høyere jo eldre du er. Når du tegner en personforsikring krever også forsikringsselskapet at du fyller ut en helseerklæring.

Innholdet på temaet personforsikring

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Personforsikring
Om personforsikring
Disse forsikringene trenger du mest
Overforsikring
Forsikringsalternativene
De ulike forsikringstypene
Livsforsikring / dødsfallforsikring
Uføreforsikringer
- Uførekapital
- Uførerente
Barneforsikring
Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Behandlingsforsikring / Helseforsikring
Gjeldsforsikring
Guide til ulykkesforsikring
- Medisinsk invaliditetsgrad
Behovsvurdering
Skaff deg oversikt over forsikringene dine
Guide: Slik beregner du forsikringsbehovet
Barneforsikring
Guide til barneforsikring
Test av barneforsikring
Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene
Barneforsikring - Priser og rabatter
Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold
Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad
Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer
Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidlerulykkesforsikringsdekning
Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning
Barneforsikring - selskapenes uføredekning
Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester
Dekningen på barneforsikringene:
Barneforsikring - dekningsdetaljer på alle barneforsikringene
Barneforsikring: DNB (Fremtind Forsikring)
Barneforsikring: Eika Forsikring
Barneforsikring: Frende Forsikring
Barneforsikring: Gjensidige Forsikring
Barneforsikring: If Skadeforsikring
Barneforsikring: KLP Forsikring
Barneforsikring: Landkreditt Forsikring
Barneforsikring: SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Barneforsikring: Storebrand Forskring
Barneforsikring: Tryg Forsikring
Barneforsikring: Youplus Livsforsikring
Behandlingsforsikring / Helseforsikring
Guide til Behandlingsforsikring / Helseforsikring
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning.
Priser og rabatter på behandlingsforsikring
Behandlingsforsikring: Selskapenes tilbud
Dekningen på behandlingsforsikringene:
Behandlingsforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Behandlingsforsikring - Gjensidige Forsikring
Behandlingsforsikring - If Skadeforsikring
Behandlingsforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Behandlingsforsikring - Storebrand Forsikring
Behandlingsforsikring - Tryg Forsikring
Behandlingsforsikring - Vertikal Helse
Dødsfallforsikring / Livsforsikring
Guide til dødsfallforsikring / Livsforsikring
Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene
Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring
Dødsfallforsikring i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt
Dekningen på dødsfallforsikringene:
Livsforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Dødsfallforsikring - Eika Forsikring
Dødsfallforsikring - Frende Forsikring
Dødsfallforsikring - Gjensidige Forsikring
Dødsfallforsikring - If Skadeforsikring
Dødsfallforsikring - KLP Forsikring
Dødsfallforsikring - Nordea Liv
Dødsfallforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Dødsfallforsikring - Storebrand Forsikring
Dødsfallforsikring - Youplus Livsforsikring
Uføreforsikringer
Guide til uføreforsikringer
- Guide til uførekapital
- Guide til uførerente
Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene
Priser på uførerente / uførepensjon
Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt
Dekningen på uførekapital:
Uførekapital - DNB (Fremtind Forsikring)
Uførekapital - Eika Forsikring
Uførekapital - Frende Forsikring
Uførekapital - Gjensidige Forsikring
Uførekapital - Landkreditt Forsikring
Uførekapital - Nordea Liv
Uførekapital - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Uførekapital - Storebrand Forsikring
Uførekapital - Youplus Livsforsikring
Dekningen på uførerente:
Uførerente - DNB (Fremtind Forsikring)
Uførerente - Eika Forsikring
Uførerente - Frende Forsikring
Uførerente - Gjensidige Forsikring
Uførerente - If Skadeforsikring
Uførerente - KLP Forsikring
Uførerente - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Uførerente - Storebrand Forsikring
Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom
Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom
Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning
Kritisk sykdom - Selskapenes dekningsomfang
Kritisk sykdom - Priser og rabatter
Dekningen på kritisk sykdom:
Dekningsdetaljer på Kritisk sykdom
Kritisk sykdom - DNB (Fremtind Forsikring)
Kritisk sykdom - Eika Forsikring
Kritisk sykdom - Frende Forsikring
Kritisk sykdom - Gjensidige Forsikring
Kritisk sykdom - If
Kritisk sykdom - KLP Forsikring
Kritisk sykdom - Landkreditt Forsikring
Kritisk sykdom - Nordea Liv
Kritisk sykdom - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Kritisk sykdom - Storebrand Forsikring
Kritisk sykdom - Tryg Forsikring
Alvorlig sykdom - Youplus Livsforsikring
Gjennom arbeidsgiver
Forsikringer gjennom arbeidsgiver
Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver
Guide til yrkesskadeforsikring
Uførepensjon og gruppeliv for kommunalt ansatte
Uførepensjon og gruppeliv for statlig ansatte
Mer om forsikring
Få tilbud på forsikringer
Guide til Betalingsforsikring / Låneforsikring
Forsikringsklager
Helsebedømmelse
Hvem skal få utbetalt forsikringen?
Prising av personforsikring
Samboere - sikring ved død
Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom
Forsikring gjennom yrkesorganisasjoner
Forsikringstilbud gjennom yrkesorganisasjoner
Forsikringsavtaler i Akademikerforbundet
Forsikringsavtaler i Akademikerne
Forsikringsavtaler i Befalets Fellesorganisasjon
Forsikringsavtaler i Bondelaget
Forsikringsavtaler i Forskerforbundet
Forsikringsavtaler i Forsvarets Personellservice
Forsikringsavtaler i Juristforbundet
Forsikringsavtaler i KOL
Forsikringsavtaler i Lederne
Forsikringsavtaler i LO
Forsikringsavtaler i NITO
Forsikringsavtaler i Norsk Fysioterapeutforbund
Forsikringsavtaler i Norsk Journalistlag
Forsikringsavtaler i Norsk Radiografforbund
Forsikringsavtaler i Norsk Sykepleierforbund
Forsikringsavtaler i Tekna
Forsikringsavtaler i Utdanningsforbundet
Forsikringsavtaler i YS
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Kalkulator: Dødssannsynlighet og levealdersannsynlighet
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Uførerente-kalkulator
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Yrkesskadeforsikringsloven