Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.
Aksjegevinst - skattenivå
Kalkulatoren viser hva du kan forvente at effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.
Aksjesparekonto-skatt ved uttak
Beregner skatten du får ved uttak av kontoen
Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.
Bilutleiekalkulator egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.
Dette betyr forslagene i skatteutvalget for deg
Dette vil bli endringene i skatter og avgifter for deg, ut fra forslagene som skatteutvalget har kommet med.
Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.
Eiendomsskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra de forutsetningene du legger inn.
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Kalkulatoren beregner hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo for årene 2016 og 2017.
Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.
Engangsavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).
Finn lønnsinntekten ut fra skattelistene
Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene.
Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.
Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.
Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.
Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.
Innboverdsettelseskalkulator
Kalkulatoren beregner hva innboet skal verdsettes til ved ligningen.
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor andel av varens pris som går til skatter og avgifter, og hvor mye du må tjenes for å kjøpe varen.
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.
Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.
Merverdiavgiftskalkulator
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.
Nord-Norge kalkulator
Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler. Du får både skattemessige fordeler og nedskriving av gjeld til Lånekassen.
Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.
Pensjonsskattekalkulatorer 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.
Pensjonsskattekalkulatorer 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.
Pensjonsskattekalkulatorer 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.
Pensjonsskattekalkulatorer 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.
Pensjonsskattekalkulatorer 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.
Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.
Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.
Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.
Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.
Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.
Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.
Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.
Pensjonsskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.
Regnskapsligning av bolig
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.
Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.
Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner 2013 og 2015 med skatteårene 2016-2022. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.
Restskattkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å få restskatt.
Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2024 og 2023. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skatteberegning 2023 sammenlignet med 2022
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2022. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2022 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2021 og 2020. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skatteberegning 2020 sammenlignet med 2019
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2019. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2019 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skattberegning 2018 sammenlignet med 2017
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2018 og 2017. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skattberegning 2017 sammenlignet med 2016
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 20167. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skatte- og avgiftsberegning 2024
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.
Skatte- og avgiftsberegning 2023
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.
Skatte- og avgiftsberegning 2022
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.
Skatte- og avgiftsberegning 2021
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.
Skatte- og avgiftsberegning 2020
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.
Skatte- og avgiftsberegning 2019
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.
Skatte- og avgiftsberegning 2018
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte og avgiftsberegning 2016
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte- og avgiftsberegning 2015
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte- og avgiftsberegning 2014
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte- og avgiftsberegning 2013
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.
Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2009.
Skatteberegning 2008
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2008.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere. 
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere. 
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere. 
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere. 
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere. 
Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.
Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.
Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet.

 

Se de andre kalkulatorene  etter tema:

Bilkalkulatorer

Boligkalkulatorer

Ferie og reisekalkulatorer

Forsikringskalkulatorer

Jobbkalkulatorer

Lånekalkulatorer

Pensjonskalkulatorer

Sparekalkulatorer

Diverse kalkulatorer