Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan bare kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Gaven må være pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret.

Grensen for gaver til frivillige organisasjoner er 25.000 kroner i 2023 og 2024.

For at en gave til en organisasjon skal være fradragsberettiget for giver, må mottaker av gaven være godkjent av skatteetaten.

Det er også et krav for å få fradraget at norske organisasjoner har innrapportert mottatt gavebeløp til Skattedirektoratet maskinelt. Gavefradraget forhåndsutfylles i giverens selvangivelse.

Utenlandske organisasjoner

FDet er også mulig å få fradrag for gaver gitt til organisasjoner utenfor Norge - nærmere bestemt organisasjoner med sete i EØS-området.

Inntil videre kan ikke godkjente utenlandske organisasjoner levere opplysninger om gaver maskinelt til Skattedirektoratet. Dette innebærer at giverens fradrag ikke kommer forhåndsutfylt på skattemeldingen, men må føres opp av giveren selv.

Skattyter kan derfor ikke benytte seg av leveringsfritaket, dersom han ønsker fradrag for gave til utenlandsk organisasjon. Den utenlandske organisasjonen må innen 1. februar året etter at gaven er mottatt, utstede en kvittering til giver som skal inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/organisasjonsnummer og mottatte gavebeløp i norske kroner. Skattyter må kunne legge frem kvitteringen ved skattekontorets kontroll av fradraget.

Du finner en liste over godkjente frivillige organisasjoner på Skatteetaten. Listen kan når som helst utvides med flere organisasjoner.

 

Les mer om gaver som gir fradrag:

Gaver til vitenskapelig forskning

Les på andre nettsteder:

Skatteetaten - Gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn

Lover:

Skatteloven § 6-50