Indeksfondene har de klart laveste kostnadene blant aksjefondene.

Et indeksfond er et helt vanlig aksjefond, men med svært lave kostnader. Et indeksfond har ikke et forvalterkorps som aktivt forsøker å slå sammenligningsindeksen. Indeksfondets oppgave er å følge denne indeksen nærmest mulig. Derfor kan du forvente at et indeksfond gir indeksens avkastning fratrukket kostnadene.

Slik har indeksfondene gjort det mot indeksen

Når du plasserer pengene i et indeksfond kjøper du egentlig markedsavkastningen. Kjøper du et passivt fond, det vil si et fond som ligger nært opp til indeksen, plasserer du pengene i nøyaktig det samme markedet. Et passivt fond avviker bare med noen få prosent fra indeksfond, men til vesentlig høyere kostnader. Over tid vil ikke et dyrt passivt fond ha muligheten til å slå et billig indeksfond.

Alle tilgjengelige studier har vist at indeksfond over tid gjennomsnittlig gir bedre avkastning enn aktive aksjefond på grunn av de svært lave kostnadene.

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Derfor er det vanskelig å slå indeksfondet over tid

Når et fond er 95 prosent likt indeksen, er det bare de resterende 5 prosentpoengene som kan skaffe meravkastning. Har et fond 1,5 prosent høyere kostnader, blir dette en umulig oppgave over tid.

Her har vi satt opp noen eksempler på hvor høy meravkastningen må være på den aktive andelen for at det passive fondet skal ta igjen kostnadsforskjellen. Her er det brukt en kostnadsforskjell på 1,5 prosent i årlig forvaltningsgebyr.

Andel lik markedet 95% 90% 85%
Rest til å skape merverdi 5% 10% 15%
Nødvendig meravkastning 30% 15% 10%

Selv med en aktiv andel på 15 prosent, må dette fondet ha en meravkastning på 10 prosent for å komme likt ut med indeksfondet.

Indeksfondene

Dette er indeksfondene som er tilgjengelige.

Norske indeksfond
For de fleste er det naturlig å investere i indekser i Norge, brede globale indekser, og fremvoksende markeder.

I det norske markedet er det nå åtte fond som følger en indeks. Seks av dem følger den brede OSEBX-indeksen. Alle disse seks har svært lave kostnader.

KLP Aksje Norge Index II er billigst med en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent. KLP har i utgangspunktet kjøps- og salgskostnader, men denne er null ved å handle fondet på selskapets nettsider. 

Alfred Berg Indeks Classic er nest billigst med en årlig forvaltningskostnad på 0,19 prosent. Minsteinnskuddet er på 25.000 kroner, men de tilbyr ikke spareavtale.

Helt marginalt dyrere er Storebrand Indeks Norge med en årlig forvaltningskostnad på 0,20 prosent, og DNB Indeks meden årlig forvaltningskostnad på 0,21 prosent. Begge tilbyr månedlige spareavtaler.

To av fondene følger den smalere OBX-indeksen. Nordnet Indeksfond Norge er billigst av med 0,3 prosent i forvaltningsgebyr. 

Om du får høyest avkastning ved å følge den brede OSEBX-indeksen eller OBX-indeksen (25 aksjer), er sett over lang tid en femti/femti-sjanse.

Globale indeksfond
Ser vi på de globale indeksfondene er det større forskjeller på indeksene de skal følge. Det gjør også at avkastningsforskjellene blir litt større år for år. Men i et mer langsiktig perspektiv vil dette utjevne seg, og det er de mest kostnadseffektive som vil vinne.

På globale indeksfond har KLP flere av de billigste, det laveste med en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent. 

DNB Global Indeks med 0,21 prosent og Storebrand Global Indeks A med 0,25 prosent er også blant de aller billigste. 

Nordiske indeksfond
KLP Aksje Norden Indeks og KLP Norden Mer Samfunnasvar er billigst av de brede Norden-fondene med en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent. Dette foran Storebrand Indeks - Norden A  med en årlig forvaltningskostnad på 0,20 prosent. 

Indeksfond i Nye markeder
For fremvoksende markeder er KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II billigst med en årlig forvaltningskostnad på 0,28 prosent. KLP har fått laget en spesialvariant der selskaper som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav er tatt bort.

DNB Global Emerging Markets er nest billigst sammen med Nordnet Indeksfond Emerging Markets, med en årlig kostnad på 0,30 prosent.

Andre markeder

I tillegg er det også indeksfond for Asia, Europa, og Nord-Amerika, og bransjeindekser. DNB har også et indeksfond som følger en klimaindeks.

Oversikt over indeksfondene

Fondene er sortert etter kostnadsnivå innenfor hver enkelt gruppe.

Norge Minste-innskudd Årlig kostnad i % Indeksfondet følger
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,18 OSEBX
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 OSEBX
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 OSEBX
DNB Norge Indeks 100 0,21 OSEBX
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK 100 0,23 OSEBX
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 OSEBX
Nordnet Indeksfond Norge 100 0,30 OBX Index
Pluss Indeks 50 000 0,70 OBX Index
Norden
KLP AksjeNorden Indeks 3 000 0,18 VINXFNOK
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar 3 000 0,18 VINXBCAPNOKNI
Storebrand Indeks - Norden A 100 0,20 VINX Nordic Benchmark Cap Net
DNB Norden Indeks A 100 0,24 VINX Benchmark Cap
Nordnet Indeksfond Sverige 100 0,30 NASDAQ OMX 1-index
Nordnet Indeksfond Danmark 100 0,30 OMX Copenhagen 20 Cap Index
Nordnet Indeksfond Finland 100 0,30 OMX Helsinki 25 Index
Handelsbanken Norden Index Criteria 1 000 0,40 Solactive ISS ESG Screened Nordics All Cap Index
DNB Barnefond 100 0,40 20% MSCI World NOK, 80% VINX Benchmark Cap TR NOK
Globale Minste-innskudd Årlig kostnad i % Indeksfondet følger
Kron Indeks Global 100 0,15 MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,18 KLP WRLD NOK
DNB Global Indeks 100 0,21 MSCI World Index
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,25 KLP Global SRI (hedged to NOK)
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,25 MSCI World NR USD
Storebrand Global Indeks A 100 0,25 MSCI World NR USD
Nordnet Indeksfond Global 100 0,30 MSCI World Index
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 MSCI All Country World Index
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3 000 0,33 KLP World Small Cap NOK
Danske Invest Global AC Restricted, klasse NOK 100 0,35 MSCI AC World ink utbytte
Storebrand Global Indeks Valutasikret A 100 0,35 MSCI World Net Hdg NOK
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index
Nordea Global Passive Fund A 100 0,40 MSCI World Total Return NTR
Storebrand Global ESG A 100 0,40 MSCI World NR USD
Storebrand Global ESG Pluss A 100 0,40 MSCI World NR USD
SEB Ethical Global Index Acc. 100 0,45 MSCI ACWI NR EUR
Danske Invest Sicav SRI Global 500 0,53 MSCI World Index
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index
Fremvoksende markeder
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3 000 0,28 KLP FM Indeks
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 100 0,30 MSCI Emerging Markets Index
DNB Global Emerging Markets Indeks A 100 0,39 MSCI Emerging Markets Index
Danske Invest Global Emerging Mark. Rest. kl NOK 100 0,40 MSCI AC World ink utbytte
Storebrand Indeks - Nye Markeder 100 0,40 MSCI Global Emerging Markets
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 1 000 0,60 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets
Europa
KLP AksjeEuropa Indeks III 3 000 0,20 KLP Europe
Handelsbanken Europa Index Criteria 1 000 0,20 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe
KLP AksjeEuropa Indeks IV 3 000 0,23 KLP Europa HNK
DNB Europa Indeks A 100 0,27 MSCI Europe NR EUR
Danske Invest Europe Restricted, klasse NOK 100 0,30 MSCI Europe ink utbytte
Nordnet Indeksfond Europa 100 0,30 MSCI Europe Index
Nord-Amerika
Handelsbanken USA Index Criteria 1 000 0,20 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA Index
KLP AksjeUSA Indeks III 3 000 0,20 KLP USA
DNB USA Indeks 100 0,21 MSCI USA NR USD
KLP AksjeUSA Indeks IV 3 000 0,23 KLP USA HNK
Danske Invest USA Restricted, klasse NOK 100 0,30 MSCI USA Index iink.utbytte
Nordnet Indeksfond USA 100 0,30 S&P 500 Index
Danske Invest USA klasse NOK 500 0,35 MSCI USA, NOK
Asia
KLP AksjeAsia Indeks III 3 000 0,20 KLP Asia NOK
KLP AksjeAsia Indeks IV 3 000 0,23 KLP Asia HNK
Danske Invest Japan Restricted, klasse NOK 100 0,30 MSCI Japan Climate Change Index inkl. nettoudbytter målt i NOK
Bransje
DNB Global Industrisektor Indeks A 100 0,20 MSCI World Industrials ex client-defined securities index
DNB Global Materialsektor Indeks A 100 0,20 MSCI World Materials ex client-defined securities index
DNB Klima Indeks N 100 0,51 MSCI World Climate Paris Aligned
Handelsbanken Global Utbytte 1000 0,60 Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Volatility Index
Nordnet Indeksfond Teknologi 100 0,30 MSCI World Information Technology Index,

Fond med minsteinnskudd på over 1 million kroner er ikke tatt med her.

Kjøper eller selger du KLP-fondene på KLPs nettsider, betaler du ingen kjøps- eller salgsprovisjon (gjelder for beløp opp til 1 million kroner).

Nordnet har en plattformavgift som avhenger av det samlede beløpet du har i aksjefond. For beløp under 500.000 kroner er plattformavgiften 0,30 prosent. Mellom 500.000 kroner og 10 millioner kroner er avgiften 0,25 prosent. Fra 10 millioner er avgiften 0,15 prosent.

Det normale er at det ikke er noen kjøps, eller salgskostnader. Unntaket her er Pluss Indeks.

I de aller fleste fondene kan du lage en månedlig spareavtale. Det er bare i de to fondene Alfred Berg Indeks Classic og Pluss Indeks du ikke kan gjøre dette. Her kan du se oversikten over spareavtalene.

 

Se kostnadene på forskjellige aksjefondstypene:

Kostnader norske aksjefond

Kostnader nordiske aksjefondfond

Kostnader globale aksjefond

Kostnader i aksjefond som investerer i nye markeder

Les mer om aksjefond:

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Aksjefond: 20 års analyse av avkastningen i aktivt forvaltede aksjefond

Guide til aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.