På smartepenger.no finner du over 225 kalkulatorer til fri avbenyttelse. Her er en oversikt over alle kalkulatorene.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Oversikten over alle kalkulatorene finner du litt lenger ned på siden. Du kan også gå inn på de forskjellige temaoversiktene for kalkulatorene, der du ser en kort beskrivelse av hver enkelt.

Alle kalkulatorene er laget av Rune Pedersen for Smarte Penger. Har du noen spørsmål send en mail.

Bilkalkulatorer

Boligkalkulatorer

Ferie og reisekalkulatorer

Forsikringskalkulatorer

Jobbkalkulatorer

Lånekalkulatorer

Pensjonskalkulatorer

Skattekalkulatorer

Sparekalkulatorer

Diverse kalkulatorer

Hva som er en kalkulator og en markedsoversikt kan flyte litt over i hverandre. En markedsoversikt, som også gjør noen beregninger kan kalles en markedskalkulator (for eksempel Boliglånskalkulatoren). Disse kombinasjonskalkulatorene er tatt med i denne oversikten. Se ellers Markedsoversikten.

Om bruken av kalkulatorene
Kalkulatorene har noen fellestrekk. Feltene du kan legge inn i er farget grå. Felt som blir beregnet av kalkulatoren er blå, eller uten farge. Du kan bevege deg nedover i feltene ved å bruke tab-knappen, eller musa. Hver gang du forlater feltet blir nye verdier beregnet.

Første gang du går inn på en kalkulator er alle verdier som blir beregnet null. For å se beregnede verdier kan du klikke på Beregn-knappen nederst i kalkulatoren, eller gå ut av et felt. Forklaringen til kalkulatoren ligger som oftest nedenfor selve kalkulatorfeltet.

Kalkulatoroversikt

Bilkalkulatorer
Beregn bonustapet ved bruk av bilforsikringen
Bilavgifter nye biler
Bilavgiftsendring 2017
Bilkjøpskalkulator
Bilkostnadskalkulator ny bil
Bilkostnadskalkulator bruktbil
Bildelingskalkulator
Bilkostnadsfordelingskalkulator
Billånskalkulator
Bilmodellvalgkalkulator
Bilutleiekalkulator
Bruktbilverdi
Co2-utslipp bil
EL-bilkalkulator
Drivstoffavgiftskalkulator
Engangsavgifter ved bruktbilimport
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Kjøreskolekalkulator
Privatleie av bil
Boligkalkulatorer
Belåning av borettslagsleiligheter
Boligformuekalkulator
Boligprisutviklingskalkulator
Boliglånskalkulator
Boligsparingskalkulator
Boligsparingskalkulator 2
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Eie eller leie-kalkulator
Eiendomsmeglerkalkulator
Eiendomsskattkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Finn billigste spotprisavtale
Flyttekostnadskalkulator
Formuesskatt og boligverdier
Fyringskalkulator
Gevinstberegning av bolig
Hyttelønnsomhetskalkulator
Hytteutleiekalkulator
Livsoppholdskalkulator
Leieprisforventningskalkulator
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Strømpriskalkulator
Strømsparekalkulator: Lyspærer
Strømsparekalkulator: Nattesenking
Strømsparekalkulator: Sparedusj
Strømsparekalkulator: Temeperatursenking
Tomtefestekalkulator
Uleieboligkalkulator
Utleiefinansieringskalkulator
Varmepumpekalkulator
Diverse kalkulatorer
Arvefordelingskalkulator
Dagligvarebonuskalkulator
Hvor mye er du verdt?
Hvor raskt blir du millionær?
Inflasjon- og lønnsutvikling
Inflasjonsjusteringskalkulator
Inflasjonskalkulator
Kredittkortkalkulator
Lønner det seg å investere?
Lyspærekalkulator
Mobildatakalkulator
Mobilkalkulator utenlands
Oljefondkalkulator
Oljepriskalkulator
Testamentkalkulator
Ferie og reisekalkulatorer
Bilkostnadsfordelingskalkulator
Båtkalkulator
Feriekostnadskalkulator
Feriepengekalkulator
Fritidskostnadskalkulator
Lavest reisekostnader med fly eller kjøre bil?
Mobilkalkulator utenlands
SAS EuroBonus-kalkulator
Smuglerkalkulator
Svenskehandelskalkulator
Taxikalkulator
Tollkalkulator
Tollkvotekalkulator
Valutaomregner
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Uførepensjonskalkulator
Yrkesskadeerstatningskalkulator
Jobbkalkulatorer
Ansattkostnad per time
Dagpengekalkulator
Dagpengetapkalkulator
Feriepengekalkulator
Dette koster ekstra feriedager deg
Inflasjon- og lønnsutvikling
Feriekostnadskalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Foreldrepengerkalkulator
Hvor stort lån dekker inntekten
Innskuddspensjoskalkulator
Innskuddspensjon - meravkastning
Innskuddspensjon - verdi av
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Livsinntektskalkulator
Marginalskattkalkulator
Pendlerkalkulator
Pensjonsverdikalkulator
Reiseutgiftskalkulator
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Så lenge må du jobbe
Kjøpskalkulatorer
Butikkfinansieringskalkulator
Importkalkulator netthandel
Inkassokalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Mobiltelefonkjøpkalkulator
Rabattkalkulator
SAS EuroBonus-kalkulator
Smuglerkalkulator
Småutgiftskalkulator
Svenskehandelskalkulator
Tollkalkulator
Taxikalkulator
Lånekalkulatorer
Annuitetslån og renteendring
Annuitetslånskalkulator
Annuitetslånskalkulator - månedlig
Belåning av borettslagsleiligheter
Billånskalkulator
Boliglånskalkulator
Byggelånskalkulator
Finn beste forbrukslån
Forbrukslånskalkulator
Hvor mye kan du låne
Hvor stort lån dekker inntekten
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kredittkortkalkulator
Kreditoravtalekalkulator
Kredittscorekalkulator
Lån med restverdi
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Lånesamlingskalkulator
Mellomfinansieringskalkulator
Når blir jeg gjeldfri?
Overkurs og underkurs kalkulator
Rammelånskalkulator
Refinansieringskalkulator
Rente- og lønnsendringskalkulator
Renteberegning på dagsbasis
Renteendringskalkulator
Renteutviklingskalkulator
Serielånkalkulator
Stipendreduksjonskalkulator
Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Trapperentelånkalkulator
Valutalånkalkulator
Pensjonskalkulatorer
Innskuddspensjon for ansatte
Innskuddspensjon - meravkastning
Innskuddspensjon - verdi av
IPS-kalkulator
Livsinntektskalkulator
Meravkastningskalkulator
Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Pensjonspoengkalkulator
Pensjonssparekalkulator
Uførepensjonskalkulator
Planleggingskalkulatorer
Beregn din økonomiske fremtid
Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Din Økonomi 2016
Hvor mye kan du låne
Lynbudsjettkalkulator
Lønner det seg å investere?
Reisekalkulatorer
Dette koster ekstra feriedager deg
EuroBonus-kalkulator
Feriekostnadskalkulator
Fordeling av bilkostnader
Lavest reisekostnader med fly eller kjøre bil?
Smuglerkalkulator
Tollkalkulator
Tollkvotekalkulator
Valutaomregner
Skatte- og avgiftskalkulatorer
Aksjebeskatningskalkulator
Aksjegevinst - skattenivå
Alkoholavgiftkalkulator
Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Bilavgiftsendring 2017
Drivstoffavgiftskalkulator
Eiendomsskattkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Engangsavgiftskalkulator
Engangsavgifter ved bruktbilimport
Finn lønnsinntekten ut fra skattelistene
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Formuesskatt og boligverdier
Formuesskattekalkulator
Hytteskattkalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Marginalskattkalkulator
Merverdiavgiftskalkulator
Nord-Norge kalkulator
Oppregulering av inngangsverdi
Pendlerkalkulator
Pensjonsskattekalkulator 2017
Pensjonsskattekalkulator 2016
Pensjonsskattekalkulator 2015
Pensjonsskattekalkulator 2014
Pensjonsskattekalkulator 2013
Pensjonsskattekalkulator 2012
Regnskapsligning av bolig
Reiseutgiftskalkulator
Rentefradragskalkulator
Restskattkalkulator
Skatteberegning 2017 sammenlignet med 2016
Skatteberegning 2016 sammenlignet med 2015
Skattendringskalkulator mellom 2014 og 2015
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Skatte- og avgiftsberegning 2016
Skatte- og avgiftsberegning 2015
Skatte- og avgiftsberegning 2014
Skatte- og avgiftsberegning 2013
Skatte- og avgiftsberegning 2012
Skatteberegning 2017
Skatteberegning 2016
Skatteberegning 2015
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2013
Skatteberegning 2012
Skatteberegning 2011
Skatteberegning 2010
Skatteberegning 2009
Skatteberegning 2008
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Skattekalkulator Scheel-utvalget
Skattekalkulator uførepensjon 2013
Skattekalkulator uførepensjon 2014
Skattetrekkskalkulator
Tobakksavgiftskalkulator
Utbyttebeskatningskalkulator
Sparekalkulatorer
Aksjefondsparingskalkulator
Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Black Scholes kalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du spare for å kjøpe bolig
Brukskontokalkulator
BSU-kalkulator
BSU-lønnsomhet
Fondskontokalkulator
Fondsporteføljekalkulator
Gearingkalkulator
Gjennomsnittsavkastningskalkulator
Gullkalkulator
Hva vokser et sparebeløp til
Hvor høy aksjeandel tåler du
Hvor mange år varer sparebeløpet
Hvor mye må du spare
Hvor raskt blir du millionær?
Hvor raskt dobler pengene seg?
Høyrentekalkulator
Innskuddspensjon for ansatte
IPS-kalkulator
Kostnadenes betydning i fond
Kredittrisikokalkulator
Meravkastningskalkulator
Mikrosparkalkulator
Næringseiendomskalkulator
Obligasjonskurskalkulator
Pensjonssparekalkulator
Spareverdikalkulator
Sparing til utbetalingsmål
Uleieboligkalkulator
Utbetaling av sparebeløp