Det avgjørende for valget av høyrentekonto er kort og godt den effektive renten. Legg inn beløp, og få opp listen sortert etter effektiv innskuddsrente.

Les mer om høyrentekalkulatoren under.

Høyrentekalkulator
     
Innskuddsbeløp
     
Bank Rente Uttak

Om høyrentekalkulatoren

Det er ofte noen tilleggsopplysninger til de forskjellige bankene. Disse finner du i høyrentekommentarer.

Guide til høyrentekonto.

Prinsipper for renteoversikten
Rentelisten skal alltid være sammenlignbar. Du vil ikke finne en blanding av «gamle» og «nye» rentesatser. Det vil derfor ta to til tre uker etter en rentejustering fra Norges Bank før vi presenterer de nye satsene.

Om utvalget
Listene består av de beste bankene, et fast utvalg av de største bankene, og eventuelt noen som markedsfører seg sterkt uten av de verken er blant de største eller beste. De beste er med fordi det er blant disse du finner de beste tilbudene. De største er med fordi de aller fleste er kunde i en av disse bankene.

Kontoer med bindingstid eller krav om månedlig/årlig sparing er ikke med.

Om oversikten
Listen sorteres etter den effektive renten. Renten oppgis også i kroner. Dette er renten du får i løpet av et år, på det beløpet du har valgt.

«Forskjell» er hvor mye mindre de enkelte bankene gir deg i rente i forhold til den beste banken.

«Uttak» er hvor mange ganger du kan ta ut fra kontoen uten å få en «straff».

 

Markedsoversikter innskudd:

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.