Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det avgjørende for valget av høyrentekonto er kort og godt den effektive renten. Legg inn beløp, og få opp listen sortert etter effektiv innskuddsrente.

Her kan du se Smarte Pengers anbefalinger på hvilke høyrentekontoer du bør velge: Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Les mer om høyrentekalkulatoren under.

Høyrentekalkulator
     
Innskuddsbeløp
     
Bank Rente Uttak

Om høyrentekalkulatoren

Det er ofte noen tilleggsopplysninger til de forskjellige bankene. Disse finner du i Info om de enkelte bankers høyrentekontoer.

De aller fleste banene tar imot innskudd fra alle.

Guide til høyrentekonto.

Prinsipper for renteoversikten
Rentelisten skal alltid være sammenlignbar. Du vil ikke finne en blanding av «gamle» og «nye» rentesatser. Det vil derfor ta to til tre uker etter en rentejustering fra Norges Bank før vi presenterer de nye satsene.

Om utvalget
Listene består av de beste bankene, et fast utvalg av de største bankene, og eventuelt noen som markedsfører seg sterkt uten av de verken er blant de største eller beste. De beste er med fordi det er blant disse du finner de beste tilbudene. De største er med fordi de aller fleste er kunde i en av disse bankene.

Kontoer med bindingstid eller krav om månedlig/årlig sparing er ikke med.

Om oversikten
Listen sorteres etter den effektive renten. Renten oppgis også i kroner. Dette er renten du får i løpet av et år, på det beløpet du har valgt.

«Forskjell» er hvor mye mindre de enkelte bankene gir deg i rente i forhold til den beste banken.

«Uttak» er hvor mange ganger du kan ta ut fra kontoen uten å få en «straff».

Kontoer med oppsigelse

Det er noen kontoer der du må du må varsle uttak 31 dager til 3 mnd i forveien. Flere av disse er blant de med høyest rente. 

Hvis ikke du varsler i tide, vil gebyret på uttak være stort. Det vil ligge i området 2 til 5 prosent

Dette er de beste av disse kontoene med oppsigelsestid:

Bank Rente Minste-beløp Navn Hvor Tid
SpareBank 1 SMN 4,75% 1 000 000 Plasseringskonto pluss Landet 31
Stadsbygd Sparebank 4,75% 1 000 000 Sparekonto Oppsigelse Landet 32
Selbu Sparebank 4,65% 1 Sparing 3 mnd oppsigelse Lokal 90
Tolga & Os Sparebank 4,65% 150 000 Innskudd med oppsigelse 31 dager Landet 31
NORDirekte (Skagerrak Spb) 4,45% 1 NORDirekte 31 Landet 31
Nybygger.no 4,45% 1 000 000 Sparekonto+ Landet 31
Bank 2 4,40% 500 000 Særvilkårskonto Landet 31
Bien Sparebank 4,35% 100 000 Bien 32-dager Lokal 32
Strømmen Sparebank 4,30% 1 Sparekonto med fastrente med 31 dagers binding Lokal 31
Orkla Sparebank 4,30% 500 000 Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse Landet 31

 

Markedsoversikter innskudd:

Info om de enkelte bankers høyrentekontoer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.