Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften har av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.

 

MVA-kalkulator

  Prisen er oppgitt inklusive mva:  
    Pris inkl mv   Pris eks mva   Mva-andel  
  Varer med 25 % mva      
  Varer med 15 % mva      
  Varer med 12 % mva      
               
  Prisen er oppgitt eksklusive mva:  
    Pris eks mva   Pris inkl mva   Mva-andel  
  Varer med 25 % mva      
  Varer med 15 % mva      
  Varer med 12 % mva      
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om merverdiavgiftskalkulatoren

Kalkulatoren regner ut hvor mye merverdiavgiften utgjør av varens pris, hvis prisen er oppgitt inklusive mva. Den regner også ut hvor mye mva som må legges til hvis varens pris er oppgitt eksklusive mva.

Merverdiavgiften er på de fleste varer 25 prosent. På varens utsalgspris legges det da altså på en merverdiavgift på 25 prosent.

Varens pris, inklusive mva, har dermed en mva-andel på 20 prosent. Med en pris på 100, skal det legges på en merverdiavgift på 25. Merverdiavgiftens andel blir dermed 25/125, som blir 20 prosent.

Matvarer har en sats på 15 prosent i 2018. Matvarer er definert som varer som er ment for det menneskelige fordøyelsessystem. Unntatt fra dette er alkohol, tobakk og piller, som har en sats på 25 prosent. Innenfor dette mva-området har varens pris en mva-andel på 13,04 prosent.

Satsen for persontransport, kinodrift og kringkastingsavgiften er økt til med 2 prosentpoeng til 12 prosent fra 2017 til 2018. Innenfor dette mva-området har varens pris en mva-andel på 10,71 prosent.

I tillegg er noen områder fritatt for mva. Blant annet gjelder dette bøker, aviser, overnatting, og kulturelle arrangementer i vid forstand.

I forbrukerforhold skal prisen alltid inkludere mva. I næringssammenheng oppgis prisen uten mva inkludert.

 

Se også:

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.