Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Trinnskatt er en bruttoskatt, der det er seks trinn i skatteskalaen.

Trinnskatten ble innført fra skatteåret 2016, og erstattet toppskatten.

Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten. Trinnskatten er den samme skatten som den tidligere toppskatten. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

I forhold til 2023 øker trinnskatten med 0,1 prosentpoeng på de tre øverste trinnene. Det nest øverste innslagspunktet blir ikke justert i samsvar med lønnsstigningen, noe som gir en skatteskjerpelse. På det øverste trinnet settes innslagspunktet ned fra 1,5 millioner, til 1,35 millioner kroner. Skatteskjerpelsen blir ikke så veldig stor fordi satsen på det øverste trinnet er bare på ett prosentpoeng mer enn det nest største.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskatten i 2023 og 2024:

2023 2024
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
198 350 1,70% 208 050 1,70%
279 150 4,00% 292 850 4,00%
642 950 13,50% 670 000 13,60%
926 800 16,50% 937 900 16,60%
1 500 000 17,50% 1 350 000 17,60%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2024, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,60 prosent betaler du fra 670.000 kroner til 675.000 kroner.

Så mye betaler du trinnskatt

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2024.

Her ser du hva du betaler i kroner, og hvor mye i prosent av inntekt.

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil trinnskatten ligge på 2,04 prosent. På 1 million kroner vil den være på 6,63 prosent av inntekten.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 28 0,01%
250 000 878 0,35%
300 000 2 208 0,74%
350 000 4 208 1,20%
400 000 6 208 1,55%
450 000 8 208 1,82%
500 000 10 208 2,04%
550 000 12 208 2,22%
600 000 14 208 2,37%
700 000 23 627 3,38%
800 000 37 127 4,64%
900 000 50 627 5,63%
1 000 000 66 323 6,63%
2 000 000 236 323 11,82%

Trinnskatten i 2023

Her ser du hva du betaler i kroner, og hvor mye i prosent av inntekt.

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil trinnskatten ligge på 1,95 prosent. På 1 million kroner vil den være på 6,33 prosent av inntekten.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 0 0,00%
250 000 713 0,29%
300 000 1 728 0,58%
350 000 3 728 1,07%
400 000 5 728 1,43%
450 000 7 728 1,72%
500 000 9 728 1,95%
550 000 11 728 2,13%
600 000 13 728 2,29%
650 000 15 728 2,42%
700 000 20 608 2,94%
800 000 34 208 4,28%
900 000 47 808 5,31%
1 000 000 63 271 6,33%
2 000 000 235 771 11,79%

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.