Trinnskatt ble innført fra skatteåret 2016, og erstattet toppskatten.

Innføring av trinnskatten har sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Trinnskatt er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten.

Trinnskatten er den samme skatten som den tidligere toppskatten. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2017 og 2018:

2017 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
164 100 0,93% 169 000 1,40%
230 950 2,41% 237 900 3,30%
580 650 11,52% 598 050 12,40%
934 050 14,52% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner i 2018 betaler du 1,40 prosent og 3,30 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 12,40 prosent betaler du fra 598.650 kroner til 600.000 kroner.

Så mye betaler du

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2018.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 434 0,22%
250 000 1 364 0,55%
300 000 3 014 1,00%
350 000 4 664 1,33%
400 000 6 314 1,58%
450 000 7 964 1,77%
500 000 9 614 1,92%
550 000 11 264 2,05%
600 000 13 091 2,18%
700 000 25 491 3,64%
800 000 37 891 4,74%
900 000 50 291 5,59%
1 000 000 63 830 6,38%
2 000 000 217 830 10,89%

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.