Trinnskatt er en bruttoskatt, der det er fem trinn i skatteskalaen.

Trinnskatten ble innført fra skatteåret 2016, og erstattet toppskatten. Innføring av den hadde sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt ble redusert. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Trinnskatt er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten.

Trinnskatten er den samme skatten som den tidligere toppskatten. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Så mye betaler du

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2019.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 485 0,24%
250 000 1 535 0,61%
300 000 3 635 1,21%
350 000 5 735 1,64%
400 000 7 835 1,96%
450 000 9 935 2,21%
500 000 12 035 2,41%
550 000 14 135 2,57%
600 000 16 235 2,71%
700 000 27 860 3,98%
800 000 41 060 5,13%
900 000 54 260 6,03%
1 000 000 68 516 6,85%
2 000 000 230 516 11,53%

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.