Trinnskatt er en bruttoskatt, der det er fem trinn i skatteskalaen.

Trinnskatten ble innført fra skatteåret 2016, og erstattet toppskatten. Innføring av den hadde sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt ble redusert. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Trinnskatt er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten.

Trinnskatten er den samme skatten som den tidligere toppskatten. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2020 og 2021:

2020 2021
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
180 800 1,90% 184 800 1,70%
254 500 4,20% 260 100 4,00%
639 750 13,20% 651 250 13,20%
999 550 16,20% 1 021 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2021 betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 651.250 kroner til 675.000 kroner.

Så mye betaler du

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2021. Her ser du hva du betaler i kroner, og hvor mye i prosent av inntekt.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 258 0,13%
250 000 1 108 0,44%
300 000 2 876 0,96%
350 000 4 876 1,39%
400 000 6 876 1,72%
450 000 8 876 1,97%
500 000 10 876 2,18%
550 000 12 876 2,34%
600 000 14 876 2,48%
700 000 23 361 3,34%
800 000 36 561 4,57%
900 000 49 761 5,53%
1 000 000 62 961 6,30%
2 000 000 224 315 11,22%

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2020.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 365 0,18%
250 000 1 315 0,53%
300 000 3 311 1,10%
350 000 5 411 1,55%
400 000 7 511 1,88%
450 000 9 611 2,14%
500 000 11 711 2,34%
550 000 13 811 2,51%
600 000 15 911 2,65%
700 000 25 534 3,65%
800 000 38 734 4,84%
900 000 51 934 5,77%
1 000 000 65 147 6,51%
2 000 000 227 147 11,36%

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.