Trinnskatt er en bruttoskatt, der det er fem trinn i skatteskalaen.

Trinnskatten ble innført fra skatteåret 2016, og erstattet toppskatten. Innføring av den hadde sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt ble redusert. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Trinnskatt er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten.

Trinnskatten er den samme skatten som den tidligere toppskatten. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2019 og 2020:

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2020 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 639.750 kroner til 650.000 kroner.

Så mye betaler du

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2020.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 365 0,18%
250 000 1 315 0,53%
300 000 3 311 1,10%
350 000 5 411 1,55%
400 000 7 511 1,88%
450 000 9 611 2,14%
500 000 11 711 2,34%
550 000 13 811 2,51%
600 000 15 911 2,65%
700 000 25 534 3,65%
800 000 38 734 4,84%
900 000 51 934 5,77%
1 000 000 65 147 6,51%
2 000 000 227 147 11,36%

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.