Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Trinnskatt er en bruttoskatt, der det er seks trinn i skatteskalaen.

Trinnskatten ble innført fra skatteåret 2016, og erstattet toppskatten.

Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten. Trinnskatten er den samme skatten som den tidligere toppskatten. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Innslagspunktene for de tre øverste trinnene ble satt ned i 2023, det betyr i praksis en skatteskjerpelese. Det var bare de tre øverste satsene som fikk en endring, med en økning på 0,1 prosentpoeng. 

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2022 og 2023:

2022 2023
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
190 350 1,70% 198 350 1,70%
267 900 4,00% 279 150 4,00%
643 800 13,40% 642 950 13,50%
969 200 16,40% 926 800 16,50%
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2023, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 642.950 kroner til 675.000 kroner.

Så mye betaler du trinnskatt

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2023.

Her ser du hva du betaler i kroner, og hvor mye i prosent av inntekt.

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil trinnskatten ligge på 2,04 prosent. På 1 million kroner vil den være på 6,63 prosent av inntekten.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 28 0,01%
250 000 878 0,35%
300 000 2 208 0,74%
350 000 4 208 1,20%
400 000 6 208 1,55%
450 000 8 208 1,82%
500 000 10 208 2,04%
550 000 12 208 2,22%
600 000 14 208 2,37%
700 000 23 627 3,38%
800 000 37 127 4,64%
900 000 50 627 5,63%
1 000 000 66 323 6,63%
2 000 000 236 323 11,82%

Trinnskatten i 2022

Her ser du hva du betaler i kroner, og hvor mye i prosent av inntekt.

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil trinnskatten ligge på 2,12 prosent. På 1 million kroner vil den være på 6,6 prosent av inntekten.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 164 0,08%
250 000 1 014 0,41%
300 000 2 602 0,87%
350 000 4 602 1,31%
400 000 6 602 1,65%
450 000 8 602 1,91%
500 000 10 602 2,12%
550 000 12 602 2,29%
600 000 14 602 2,43%
700 000 23 885 3,41%
800 000 37 285 4,66%
900 000 50 685 5,63%
1 000 000 66 009 6,60%
2 000 000 229 009 11,45%

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.