Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Trinnskatt er en bruttoskatt, der det er seks trinn i skatteskalaen.

Trinnskatten ble innført fra skatteåret 2016, og erstattet toppskatten. Innføring av den hadde sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt ble redusert.

I 2022 ble det innført et femte trinnet i trinnskatten. Dette gjelder fra 2 millioner kroner, med en sats på 17,4 prosent. Satsene i trinn tre og 4 økes med 0,2 prosentpoeng. Innslagspunktene på trinn tre og fire blir nedjustert, slik at den høyere satsen begynner på et lavere inntektsnivå.

Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten. Trinnskatten er den samme skatten som den tidligere toppskatten. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2021 og 2022 (gjelder etter enigheten om statsbudsjettet for 2022):

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,70%
260 100 4,00% 267 900 4,00%
651 250 13,20% 643 800 13,40%
1 021 550 16,20% 969 200 16,40%
* * 2 000 000 17,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2022 betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,40 prosent betaler du fra 643.800 kroner til 675.000 kroner.

Så mye betaler du trinnskatt

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2022. Her ser du hva du betaler i kroner, og hvor mye i prosent av inntekt.

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil trinnskatten ligge på 2,12 prosent. På 1 million kroner vil den være på 7,6 prosent av inntekten.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 164 0,08%
250 000 1 014 0,41%
300 000 2 602 0,87%
350 000 4 602 1,31%
400 000 6 602 1,65%
450 000 8 602 1,91%
500 000 10 602 2,12%
550 000 12 602 2,29%
600 000 14 602 2,43%
700 000 23 885 3,41%
800 000 37 285 4,66%
900 000 50 685 5,63%
1 000 000 76 009 7,60%
2 000 000 229 009 11,45%

Dette betaler du i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn i 2021.

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil trinnskatten ligge på 2,18 prosent. På 1 million kroner vil den være på 6,3 prosent av inntekten.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 258 0,13%
250 000 1 108 0,44%
300 000 2 876 0,96%
350 000 4 876 1,39%
400 000 6 876 1,72%
450 000 8 876 1,97%
500 000 10 876 2,18%
550 000 12 876 2,34%
600 000 14 876 2,48%
700 000 23 361 3,34%
800 000 36 561 4,57%
900 000 49 761 5,53%
1 000 000 62 961 6,30%
2 000 000 224 315 11,22%

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.