Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For at en gevinst ved salg av bolig skal være skattefri må eieren ha eid eiendommen i mer enn ett år, og ha en botid på minst ett av de siste to årene.

Eiertid regnes fra boligen ble ervervet, og til tidspunktet for avtale om salg. Botid regnes fra den dagen man flytter inn til den dagen man aksepterer budet på boligen.

En pendlerbolig kan selges skattefritt etter de samme reglene. Kravet er at man er en pendler.

Boligen kan selges skattefritt i visse tilfeller uten å ha den vanlige nødvendige botiden. Se brukshindring.

Gevinst og tap ved realisasjon av bolig er differansen mellom salgssum og inngangsverdi.

Kostnader forbundet med salget trekkes fra salgssummen, for eksempel meglerprovisjon.

I inngangsverdien inngår opprinnelig kostpris, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer, annonsering, og senere påkostninger på boligen.

Påkostninger er arbeid som gjør boligen bedre enn den var, vedlikehold er å bringe tilbake til samme standard. Det er også verdt å merke seg at eget fritidsarbeid kan tillegges kostprisen. Men det må være definert som påkostning. Det er også et krav at dette arbeidet er utført av en «amatør». Verdien av dette arbeidet fastsettes skjønnsmessig, med utgangspunkt i hva det ville kostet å få arbeidet utført av andre. Med andre ord er dette en post som må sannsynliggjøres.

Eksempel på påkostninger er å bygge terrasse dersom boligen aldri har hatt det, bygge garasje, legge fliser på et gulv som før var dekket med linoleum. Eksempel på vedlikehold er typisk utskiftninger, som å bytte ut parketten, kledningen, male huset og skifte kjøkkeninnredning.

Du kan beregne resultatet med kalkulatoren «Gevinstberegning av bolig og fritidseiendom».

Eksempel på beregning av gevinst

Post Beløp
Kjøpesum 3 000 000
Dokumentavgift 75 000
Andre kjøpskostnader 3 000
Påkostning - eget arbeid 70 000
Påkostning - eksterne 110 000
Inngangsverdi 3 258 000
Salgssum 4 500 000
Meglerkostnad 90 000
Annonsekostnader 10 000
Netto salgssum 4 400 000
Gevinst 1 142 000
Skatt i 2023 og 2024 251 240

I dette eksempelet blir gevinsten mellom kjøps- og salgssum redusert med 358.000 kroner. Dette gir 78.760 kroner i lavere skatt i 2023 og 2024.

Ved beregning av gevinst for eiendommer kjøpt før 1.1.1992, kan kostprisen oppreguleres etter nærmere regler. Les mer om oppregulering her.

 

Les mer om boligsalg og skatt:

Brukshindring ved boligsalg

Skatt ved tomtesalg

Skatt ved gevinst i utlandet

Boligskatt og formue

Boligskatt og utleie

Kalkulator:

Gevinstberegning av bolig
Slik regner du ut hvordan gevinsten eller tapet beregnes ved et boligsalg eller fritidseiendom.