Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare månedlig for å nå et visst sparebeløp, et visst antall år frem i tiden.

Les mer om kalkulatoren under.

Skattekalkulator 2022
Rett til Finnmarksfradrag
 
Sivilstand
 
FORMUE:    
Netto formue  
Netto formue ektefelle  
INNTEKTER:    
Lønn  
Uføretrygd  
Rente- og kapitalinntekter  
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)  
Øvrig inntekt  
Næringsinntekter:    
Personinntekt jord/skog/fiske  
Personinntekt annen næring   
Overskudd av næringsvirksomhet  
Underskudd av næringsvirksomhet  
Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
Lønnsinntekt  
Barnepensjon  
Sum inntekter  
FRADRAG:    
Minstefradrag  
Sparebeløp innen BSU-ordningen  
Fagforeningskontingent (maks 5800 kr)  
Pensjonsinnskudd jobb  
Gjeldsrenter  
Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)  
Andre fradrag  
Særfradrag enslige forsørgere  
Reiseutgifter:    
  - Ant dager hjem/arbeid 1  
   - km tur/retur 1  
  - Ant dager hjem/arbeid 2  
   - km tur/retur 2  
Besøksreiser i hjemmet  
Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)  
Sum reiseutgifter  
Sum fradrag  
Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket  
Skatteberegning:    
Trygdeavgift:  
Skatt på alminnelig inntekt:  
  - av dette til kommune og fylke   
  - av dette til fellesskatt  
Trinnskatt  
Formuesskatt:  
  - av dette til stat  
  - av dette til kommune  
BSU-fradrag  
     
Sum skatt  
I prosent av inntekt er dette  
Trekkprosent 10,5 mnd  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om sparebeløp-kalkulatoren

Skal spare opp til dette beløpet er oppsparingsmålet.

Forventet årlig avkastning er den effektive årsavkastningen du skal legge inn.

Antall år spareår er hvor lenge sparingen skal vare.

Inflasjon brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi.

Skatteprosent: Når kalkulatoren beregner skatt, regner den med løpende skattebelastning. Kapitalinntekter beskattes med 22 prosent. Men her finnes det mange spareformer som beskattes annerledes. For eksempel blir verdistigning på aksjefond ikke skattlagt før ved salg.

Nødvendig månedlig sparebeløp: Dette er det nødvendige sparebeløp for å nå sparemålet i fremtidskroner. Skatten på finansinntekten må da betales i tillegg til sparebeløpet.

Sparebeløp for å opprettholde pengeverdien: Dette er det nødvendige sparebeløpet hvis beløpet du har satt opp skal være det samme i dagens pengeverdi. Da blir sparebeløpet oppjustert med inflasjonen i spareperioden. Det nødvendige sparebeløpet blir da beregnet ut fra dette beløpet. Skatt av avkastningen blir trukket fra fortløpende. Det er dette tallet som er mest korrekt å forholde seg til.

 

Se også:

Så mye må du spare for å nå et visst sparebeløp

Kalkulatorer:

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til skattereglene som gjelder for aksjefond.

Pensjonssparing
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.