Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare månedlig for å nå et visst sparebeløp, et visst antall år frem i tiden.

Les mer om kalkulatoren under.

Oppsparingskalkulator
Skal spare opp til dette beløpet
Forventet årlig avkastning i spareprioden
Antall spareår
Inflasjon
Nødvendig månedlig sparebeløp
Sparebeløp for å opprettholde pengeverdien

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om sparebeløp-kalkulatoren

Skal spare opp til dette beløpet er oppsparingsmålet.

Forventet årlig avkastning er den effektive årsavkastningen du skal legge inn.

Antall år spareår er hvor lenge sparingen skal vare.

Inflasjon brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi.

Skatteprosent: Når kalkulatoren beregner skatt, regner den med løpende skattebelastning. Kapitalinntekter beskattes med 22 prosent. Men her finnes det mange spareformer som beskattes annerledes. For eksempel blir verdistigning på aksjefond ikke skattlagt før ved salg.

Nødvendig månedlig sparebeløp: Dette er det nødvendige sparebeløp for å nå sparemålet i fremtidskroner. Skatten på finansinntekten må da betales i tillegg til sparebeløpet.

Sparebeløp for å opprettholde pengeverdien: Dette er det nødvendige sparebeløpet hvis beløpet du har satt opp skal være det samme i dagens pengeverdi. Da blir sparebeløpet oppjustert med inflasjonen i spareperioden. Det nødvendige sparebeløpet blir da beregnet ut fra dette beløpet. Skatt av avkastningen blir trukket fra fortløpende. Det er dette tallet som er mest korrekt å forholde seg til.

 

Se også:

Så mye må du spare for å nå et visst sparebeløp

Kalkulatorer:

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til skattereglene som gjelder for aksjefond.

Pensjonssparing
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.