Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det viktigste kriteriet for valg av høyrentekonto er renten på innskuddsbeløpet ditt.

Det er flere momenter å ta hensyn til når du skal velge høyrentekonto. Dette er de viktigste:

Innskuddsrenten

Når du skal plassere penger på høyrentekonto, er det viktigste hvilken effektiv rente du får på innskuddsbeløpet ditt. Det er enkelt å flytte over pengene til en annen høyrentekonto, så det er ikke farlig å hoppe på nye tilbud så lenge innskuddet er sikret.

Hvilke beløpstrinn gjelder renten for

Hvis beløpet du har inne varierer en del, er det viktig å se på rentesatsene på alle trinnene. Noen banker tilbyr ikke en god rente før du kommer over et visst beløp. Ved passering av et trinn gjelder den nye renten fra første krone. Det er kun noen ytterst få unntakstilfeller der renten gjelder innenfor hvert enkelt trinn.

Bruksmulighetene

En annen viktig sak er å se på bruksmulighetene på kontoen. Det mest forbrukervennlige av banken er å tilby en kombinert lønns- og høyrentekonto. Da slipper man å føre penger frem og tilbake. Men dette er de færreste bankene som gjør.

De fleste bankene tilbyr høyrentekonto som ikke er girodisponibel, samt at kontoen har et visst antall gebyrfrie uttak per år. Uttak utover dette straffes med et gebyr (i området 1 til 3 prosent). Men flere banker som tilbyr en meget god rente tilbyr nå høyrentekonto med fritt antall uttak.

Det er ikke alltid så farlig at du ikke kan ta ut penger så ofte du vil, hvis de likevel skal stå lenge. Du kan for eksempel kombinere en høyrentekonto med fritt antall uttak, men en mer restriktiv som gir høyere rente.

Varierer hvem som er best

Det er sjelden at én bank er best på alle innskuddsstørrelser. Spesielt på større beløp, fra 500.000 kroner og oppover, kommer det til flere banker med gunstige tilbud. Du må altså velge den banken som har høyest rente for akkurat ditt beløp.

Historikken er også viktig når du skal vurdere banktilbudene. En bank som har ligget stabilt på toppen av rentebarometrene i flere år er å foretrekke.

Noen banker tilbyr bedre vilkår til kunder som har kjøpt et fordelsprogram (eller er kvalifisert til det). Men dette er ikke så utbredt blant høyrentetilbud som det er på lån.

Anbefalte høyrentekontoer

Her kan du se Smarte Pengers anbefalinger på hvilke høyrentekontoer du bør velge: Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Krav til høyrentekonto

For at vi skal regne den som en høyrentekonto må det være minst ett fritt uttak i løpet av året.

Rentebindingsperioden må ikke overstige 3 måneder. Er den over dette, regner vi det som fastrenteinnskudd.

Hvis det er oppsigelsestid for å kunne ta ut penger, for eksempel 31 dager regner vi den ikke som en vanlig høyrentekonto.

Det er også noen kontoer der det er krav om at du skal ha pengene stående i en viss periode for å oppnå en viss rente. En variant av dette er at du får høyere rente jo lengre du har pengene inne. I andre tilfeller er det et krav om en viss månedlig sparing for å renten.

Oversikter over renter på høyrentekonto

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

 

Les mer om bankinnskudd:

Bankinnskudd

Guide til fastrenteinnskudd

Guide til BSU

Sikring av bankinnskudd

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Markedsoversikter:

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Renteoversikt BSU
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.