Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det viktigste kriteriet for valg av høyrentekonto er renten på innskuddsbeløpet ditt.

Det er mange typer av innskuddskontoer som har forskjellige egenskaper. Her er de viktigste innskuddstypene:

Høyrentekonto: Det er gjerne på denne typen kontoer som du får den høyeste renten.

Kontoer med krav om en oppsigelsestid: Uttak fra kontoen har en oppsigelsestid fra 31 dager til 2 måneder.

Kontoer som er bundet opp mot en annen rente: Dette kan for eksempel være NIBOR.

Fastrenteinnskudd, her finnes det kontoer med binding på alt fra 6 måneder til 5 år. Pengene er bundet opp i denne perioden. Tar du ut penger før tiden får du et gebyr.

Brukskonto: Også kalt lønnskonto. I de aller fleste tilfellene er renten på denne kontoen svært lav, slik at det ikke lønner seg å ha for mye penger stående på denne kontoen

Konto med krav om månedlig sparing. For å få den oppgitte renten må du spare et visst beløp per måned.

Barnesparekonto: Her spares det i barnets navn på en konto. Det er gjerne ikke noe speseilt med denne kontotypen. Det er renten som betyr noe. 

Boligsparekonto: Konto dedikert til sparing til bolig. Heller ikke denne er det noe spesielt med. Det er renten som betyr noe. 

Pensjonsspare-konto: Konto som er ment for langsiktig sparing. Det er ikke noen spesielle fordeler med denne kontotypen. Det er renten som teller.

BSU-konto: Boligsparing med skattefradrag. Renten på denne kontotypen er høye sammenlignet med andre kontotyper.

BSU-pluss: Mange banker har en slik konto i tillegg til vanlig BSU-konto. Du får like høy renten som på BSU-kontoen, men ikke skattefradrag. For å beholde den høye renten må pengene brukes til boligformål.

Depositumkonto: Konto der depositumet skal settes inn. Leietaker skal ha rentene.

Momenter å ta hensyn til

Det er flere momenter å ta hensyn til når du skal velge den beste høyrentekontoen eller innskuddskontoen.

Dette er de viktigste:

Innskuddsrenten

Når du skal plassere penger på i bank, er det viktigste hvilken effektiv rente du får på innskuddsbeløpet ditt. Det er enkelt å flytte over pengene til en annen høyrentekonto, så det er ikke farlig å hoppe på nye tilbud så lenge innskuddet er sikret.

Hvilke beløpstrinn gjelder renten for

Hvis beløpet du har inne varierer en del, er det viktig å se på rentesatsene på alle trinnene. Noen banker tilbyr ikke en god rente før du kommer over et visst beløp. Ved passering av et trinn gjelder den nye renten fra første krone. Det er kun noen ytterst få unntakstilfeller der renten gjelder innenfor hvert enkelt trinn.

Bruksmulighetene

En annen viktig sak er å se på bruksmulighetene på kontoen. Det mest forbrukervennlige av banken er å tilby en kombinert lønns- og høyrentekonto. Da slipper man å føre penger frem og tilbake. Men dette er de færreste bankene som gjør.

De fleste bankene tilbyr høyrentekonto som ikke er girodisponibel, samt at kontoen har et visst antall gebyrfrie uttak per år. Uttak utover dette straffes med et gebyr (i området 1 til 3 prosent). Men flere banker som tilbyr en meget god rente tilbyr nå høyrentekonto med fritt antall uttak.

Det er ikke alltid så farlig at du ikke kan ta ut penger så ofte du vil, hvis de likevel skal stå lenge. Du kan for eksempel kombinere en høyrentekonto med fritt antall uttak, men en mer restriktiv som gir høyere rente.

Varierer hvilken bank som har høyest rente

Det er veldig ofte justeringer i toppen av rentelistene.Det er ikke bare ved justering av Styringsrenten at bankene justerer innskuddsrenten. Spesielt blant de som ligger nær eller i toppen rentelistene gjøres det mange justeringer. 

Det er heller ikke alltid at én bank er best på alle innskuddsstørrelser. Mange banker har flere trinn på renteskalen, slik at banken kan være dårlig på små beløp, m,en god på høye beløp.

Du må altså velge den banken som har høyest rente for akkurat ditt beløp.

Historikken er også viktig når du skal vurdere banktilbudene. En bank som har ligget stabilt på toppen av rentebarometrene i flere år er å foretrekke.

Anbefalte høyrentekontoer

Her kan du se Smarte Pengers anbefalinger på hvilke høyrentekontoer du bør velge: Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Se også: Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Oversikter over renter på høyrente og andre innskuddstyper

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn. For at vi skal regne den som en høyrentekonto må det være minst ett fritt uttak i løpet av året. Rentebindingsperioden må ikke overstige 3 måneder. Er den over dette, regner vi det som fastrenteinnskudd. Hvis det er oppsigelsestid for å kunne ta ut penger, for eksempel 31 dager regner vi den ikke som en vanlig høyrentekonto.

Oversikt over de beste høyrentekonteoene med oppsigelsestid på uittak
Under listen over høyrentekontoene ser du de kontoene med høyest rente, som har en oppsigelsestid på uttak.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Oversikt over fastrenteinnskudd
Her ser du oversikt over rentene med ett, to, tre, og fem årsbinding på innskuddet. Bankene er sortert etter renten innenfor hvert bindingsintervall.

Renteoversikt på BSU
Her ser du rentene på BSU-konto.

Oversikter fra Finansportalen:

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

 

Les mer om bankinnskudd:

Bankinnskudd

Guide til fastrenteinnskudd

Guide til BSU

Sikring av bankinnskudd

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Markedsoversikter:

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Renteoversikt BSU
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.