Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser forsikringskalkulatorene på Smarte Penger.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.
Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.
Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.
Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.
Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.
Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.
Test av barneforsikring
I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.
Test av behandlingsforsikring
I denne testen av behandlingsforsikring / helseforsikring har Smarte Penger satt karakter på de forskjellige dekningselementene på alle tilbudene til forsikringsselskapene.
Test av bilforsikring
I Smarte Pengers test av bilforsikringer har vi satt karakterer på omtrent 25 enkeltdekninger på bilforsikringene som er i markedet.
Test av Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
I Smarte Pengers test av Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på alle forsikringene som er i markedet.
Test av reiseforsikring
I Smarte Pengers test av reiseforsikringer har vi satt karakterer på over 30 enkeltdekninger på reiseforsikringene som er i markedet.
Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.
Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd på forskjellige lønnsinntekter. Den regner ut hva du får både før og etter skatt.