Dette er skattereglene for kortidsutleie av egen bolig på såkalt nettbasert markedsplass for utleie.

Når du leier ut boligen via Airbnb eller andre utleietjenester gjelder egentlig de helt ordinære skattereglene for utleie. For eksempel har man leid ut egen bolig i ferien, leid ut hytta, eller drevet med andre utleieforhold i lang tid.

Forskjellen er at det er nå enklere å være egen utleier med tjenester som Airbnb.

Ofte er det en blanding av at man leier ut egen bolig uten at man selv bor i den i utleieperioden, og at man leier ut en del av egen bolig.

Enten det er et helt nytt konsept eller en effektivisering av noe gammelt er det viktig å være klar over de forskjellige skattereglene som gjelder de ulike tjenestene. Her er en gjennomgang av de viktigste områdene.

Utleie av bolig

Bolig som du selv bor i:
Hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen, er leieinntekten skattefri.

Les mer om utleie i egen bolig.

Hvis du leier ut hele boligen:
Til og med 2017 var leieinntekter opp til 20.000 kroner er skattefrie. Hvis du leide ut for 21.000 kroner ville hele leiebeløpet være skattepliktig. Overskuddet (leieinntektene fratrukket utleiekostnadene) ble beskattet med en sats på 24 prosent i 2017. Hvis du selv ikke selv bodde i leiligheten når du leide ut via Airbnb, kunne du altså få leieinntekter på opptil 20.000 kroner skattefritt.

Kortidsutleie av bolig

Fra 2018 er det nye skatteregler for kortidsutleie i egen bolig. Der er det skattefrie beløpet fjernet. Istedet skattlegges disse inntekt etter sjablongregler. Det vil si at de første 10.000 i leieinntekter er skattefrie. Over det regnes 85 prosent av inntekten som inntekt, og skattlegges som kapitalinntekt med en sats på 23 prosent. Du kan da ikke trekke fra noen utgifter.

Grensen på 30 dager gjelder for alle utleieforhold.

Eksempler på hva di må betale i skatt på forskjellige utleienivåer::

Leieinntekt Skattbar inntekt Skatt
10 000 0 0
20 000 7 000 1 610
50 000 32 500 7 475
100 000 75 000 17 250

Hvis du leier ut hytte/fritidsbolig:
Leieinntekter er skattefri opp til 10.000 kroner. Av utleieinntekter regnes 85 prosent av dette som skattepliktig inntekt. Hvis du ikke bor i hytta selv, vil hele overskuddet bli beskattet.

Les mer om hytteutleie og skatt.

Skatten vil bli som eksemplene under kortidsutleie.

Boligutleiekalkulator Airbnb

For å beregne skatten kan du bruke vår kalkulator som beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Her finner du denne boligutleiekalkulatoren.

 

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi

Leie ut gjennom Airbnb

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil

Selskaper innen delingsøkonomien

Skattefrie småjobber

Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.