Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er skattereglene for kortidsutleie av egen bolig, som for eksempel på såkalt nettbasert markedsplass for utleie.

Er du borte i ferien kan du benytte anledningen til å tjene noen ekstra kroner på å leie ut boligen din. Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke utleietjenester som Airbnb.

Skattereglene skiller mellom kortidsutleie og langtidsutleie. Korttidsutleie er opp til 30 dager. Er leieperioden 30 dager eller mer, blir det langtidsutleie.

Ofte er det en blanding av at man leier ut egen bolig uten at man selv bor i den i utleieperioden, og at man leier ut en del av egen bolig. Skattemessig spiller det ingen rolle for kortidsutleie om man selv er i boligen når den leies ut.

Utleie av bolig

Her er en gjennomgang av hvilke skatteregler som gjelder: 

Bolig som du selv bor i:
Hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligens utleieverdi, er leieinntekten skattefri. Dette gjelder for eksempel når man leier ut en sokkeletasje, så lenge utleieverdien er lavere enn den du selv bor i. Dette er langtidsutleie på over 29 dager.

Les mer om utleie i egen bolig.

Korttidsutleie av bolig

Fra 2018 kom det nye skatteregler for kortidsutleie i egen bolig. Da ble det skattefrie beløpet fjernet. I stedet skattlegges disse leieinntektene etter sjablongregler. Det vil si at de første 10.000 i leieinntekter er skattefrie. Over det regnes 85 prosent av inntekten som inntekt, og skattlegges som kapitalinntekt med en sats på 22 prosent.

Du kan da ikke trekke fra noen utgifter. Du kan heller ikke trekke fra utleiegebyrer fra utleieformidler. Det gjelder for eksempel vertsgebyret i Airbnb, som er på 3 prosent. Hvis leieinntektene er på 20.000 kroner, er vertsgebyret på 600 kroner. Grunnlagsinntekten er likevel 20.000 kroner.

Grensen på 30 dager gjelder for alle utleieforhold.

Eksempler på hva du må betale i skatt på forskjellige utleienivåer:

Leieinntekt Skattbar inntekt Skatt
10 000 0 0
20 000 8 500 1 870
50 000 34 000 7 480
100 000 76 500 16 830

Opp til 10.000 kroner er altså skatten null. Med en leieinntekt på 50.000 kroner blir skatteprosenten 14,96 prosent. I praksis er skatteprosenten 18,7 prosent når du kommer over den skattefrie grensen på 10.000 kroner. 

Hvis du leier ut hytte/fritidsbolig:
Leieinntekter er skattefri opp til 10.000 kroner. Av utleieinntekter regnes 85 prosent av dette som skattepliktig inntekt. Hvis du ikke bor i hytta selv, vil hele overskuddet bli beskattet.

Les mer om hytteutleie og skatt.

Skatten vil bli som eksemplene under kortidsutleie.

Kombinasjon av kortidsutleie og langtidsutleie

Når du kombinerer kortidsutleie med langtidsutleie kan det gjøre den skattefrie langtidsutleien skattepliktig.

Det er to ting som kan gjøre langtidsutleie skattefritt:

  • Du leier ut mindre enn halvparten av utleieverdien
  • Inntekt fra langtidsutleie er mindre enn 20.000 kroner

Hvis du allerede har et langtidsutleie, vil du i en periode leie ut mer enn halvparten av utleieverdien hvis du også har inntekter fra kortidsutleien. Hvis ikke langtidsutleien skal bli skattepliktig, må inntektene fra langtidsutleie og korttidsutleien i perioden være under 20.000 kroner.

Et eksempel:

Hvis du en måned har leieinntekter fra kortidsutleie på 13.000 kroner, samtidig som du har faste langtidsleieinntekter på 10.000 kroner er summen 23.000 kroner. I denne perioden har du altså både leid både mer enn halvparten av boligverdien, samtidig som leieinntekten for denne perioden overstiger 20.000 kroner.

Dette betyr at langtidsleien blir skattepliktig. Hvis kostnadene i forbindelse med langtidsleien er 20.000 kroner, vil det gi et overskudd på 100.000 kroner. Det vil gi en skatt på 22.000 kroner.

Skatten fra kortidsutleie vil beskattes etter de vanlige reglene.

Automatisk rapportering

Alle plattformer som Airbnb må rapportere alle utleieinntekter til Skatteetaten.

Dette gjelder for inntekter fra kortidsutleie. Det skal rapporteres utleieinntekt og varighet på utleieforholdet.

I skattemeldingen vil disse utleieinntektene være forhåndsutfylt.

Boligutleiekalkulator

For å beregne skatten kan du bruke vår kalkulator som beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser, som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Her finner du boligutleiekalkulatoren.

 

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi

Leie ut gjennom Airbnb

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil

Skattefrie småjobber

Guide til bilkollektiv / bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.